Kalkulačka osobní bankrot 2018

Aby soud oddlužení schválil, musí být reálný předpoklad, že za 5 roků uhradíte nejméně 30% svých dluhů.

Pokud máte vysoké dluhy a/nebo exekuce, a nevíte, jak je řešit, existuje jedna možnost. A tou je osobní bankrot (oddlužení u soudu, insolvence fyzické osoby). Jak to celé funguje, si můžete přečíst v následujícím článku. Dozvíte se, kolik peněz by vám během oddlužení zůstávalo. Sami si to také můžete spočítat v následující kalkulačce.

Výpočet srážek při oddlužení fyzické osoby v roce 2018

Kalkulačka splátek při oddlužení 2018
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Celkové dluhy

Výpočet

Co je to osobní bankrot a jak to celé funguje?

Osobní bankrot, nebo také oddlužení fyzické osoby u soudu (insolvence) existuje již několik roků. V praxi je to určitá možnost, jak je možné vyřešit i poměrně vysoké dluhy, které nejste schopni splácet.

Oddlužení ale není řešením pro každého. Jsou zde poměrně přísné podmínky a současně je to dlouhý a náročný proces.

Aby soud oddlužení schválil, musí být reálný předpoklad, že za 5 roků uhradíte nejméně 30% svých dluhů. A zde pozor na to, že nestačí uhradit jenom těchto 30%. To je jen minimální hranice. Splácení dluhů se provádí formou srážek z vašich příjmů po dobu 5 roků. Oddlužení tedy končí až po 5 letech, nebo případně vy chvíli kdy uhradíte 100% dluhů. Podle toho co nastane dříve. Pokud za 5 roků uhradíte alespoň zmíněných 30% dluhů, pak vám soud zbytek „odpustí“. Je tedy klidně možné, že za 5 roků zaplatíte třeba 50% svých dluhů nebo i více.

Jaké má podmínky osobní bankrot?

Mezi hlavní podmínky patří především to, že máte nějaké dluhy (více než jeden) po splatnosti. Dále se nesmí jednat o dluhy z podnikání, nebo dluhy způsobené trestnou činností. Soudu pak musíte doložit seznam všech svých dluhů (těch po splatnosti i před splatností), exekucí a dalších finančních závazků.

Dále pak soud požaduje doložení všech vašich příjmů za poslední 3 roky a také přehled všech očekávaných příjmů v následujících 5 letech.

Jaké jsou výhody oddlužení u soudu

Mezi hlavní výhody patří především to, že jakmile podáte návrh na oddlužení fyzické osoby, tak jsou všechny probíhající exekuce dočasně pozastaveny – dokud soud nerozhodne. Pokud soud rozhodne a oddlužení schválí, pak se všechny existující exekuce „zruší“ a úhrada těchto pohledávek probíhá prostřednictvím insolvenčního správce. Kvůli jednotlivým pohledávkám, které jsou součástí insolvence, pak již nemůže být nařízena další exekuce.

A nakonec, poslední výhodou je to, že po 5 letech můžete být oddluženi, tedy zcela bez dluhů a začít „znovu“.

Jaká je nezabavitelná částka při oddlužení – kolik peněz mi zůstane?

Srážky během insolvence jsou stejné jako při exekuci na plat z důvodu přednostní pohledávky. Po dobu 5 roků vám tedy bude z platu strháváno vše nad rámec nezabavitelné částky (+ vám bude zůstávat jedna třetina ze mzdy, maximálně ale 3112 Kč).

Základní nezabavitelná částka pro jednotlivce je v roce 2018 ve výši 6225,33 Kč. Pokud byste měli manželku/manžela, nebo nějaké děti, tak se za každého z nich započítá zvýšení nezabavitelné částky od 1556,33 Kč. Tyto částky se sečtou a výsledkem je nezabavitelná částka. Ta vám vždy zůstane.

Zbytek z vaší mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) se rozdělí na třetiny. Pokud je zbytek větší než 9338 Kč, pak se na třetiny dělí jen tato částka (vše nad 9338 Kč dostává insolvenční správce). Vám pak zůstane (kromě nezabavitelné částky) ještě jedna třetina ze zbytku mzdy (maximálně ale 3112 Kč).

Pokud by byla vaše čistá mzda nižší než nezabavitelné minimum, tak by se vám sice nic nestrhávalo, ale to by vám soud s největší pravděpodobností oddlužení nepovolil.

Kolik stojí osobní bankrot

Osobní bankrot není zadarmo. Nejprve je nutné uhradit poplatek za vypracování žádosti. Jeho maximální výše je stanovena zákonem. Pro jednotlivce je to 4000 Kč, pro společné oddlužení manželů je to 6000 Kč. Žádost o osobní bankrot může podat insolvenční správce, exekutor, notář, soudní vykonavatel nebo nějaká akreditovaná osoba (třeba nějaká nezisková dluhová poradna).

Kromě toho jednorázového poplatku, budete dále platit poplatky insolvenčnímu správci. Ty už ale neplatíte přímo – insolvenční správce si je bere z peněz, které vám byly strženy ze mzdy. Odměna insolvenčního správce je 750 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 1125 Kč). A k tomu si ještě může účtovat náhradu vynaložených nákladů ve výši 150 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 225 Kč). Tyto částky jsou navíc bez DPH. Pokud by byl insolvenční správce plátcem DPH, pak se tyto částky navyšují o DPH ve výši 21%.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *