Nemocenská kalkulačka OSVČ 2024 – výpočet neschopenky, podmínky, pojištění

I podnikatelé (OSVČ), mohou mít nárok na placenou neschopenku. Pouze ale za předpokladu, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění (minimálně 168 Kč za měsíc v roce 2024). Nemocenská pro OSVČ, ale obvykle vychází jenom minimální.

Podnikáte jako živnostník (OSVČ), a skolila vás nějaká nemoc nebo se vám stal nějaký úraz? Pak by vás mohlo zajímat, jak je to s nárokem na placenou neschopenku (nemocenské dávky) u podnikatelů.

Pokud jste si během podnikání platili nemocenské pojištění (alespoň poslední 3 měsíce), pak máte nárok na nemocenskou od 15 dne neschopenky. Za prvních 14 dní neschopenky ale nic nedostanete (pokud si tedy neplatíte nějaké komerční pojištění pro tento případ).

Připravili jsme pro vás kalkulačku, pro výpočet nemocenské u OSVČ v roce 2024. Dozvíte se, jaké jsou podmínky pro nárok na neschopenku a nemocenské dávky. A co se změní od ledna 2024, kolik bude minimální nemocenské pojištění.

Nemocenská kalkulačka OSVČ 2024 – výpočet neschopenky pro živnostníky

Výpočet neschopenky (nemocenské) pro podnikatele, je poměrně jednoduchý. Nemocenská pro OSVČ je 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (nemocenská se postupně zvyšuje – viz dále).

Vyměřovací základ, se odvíjí od toho, kolik si platíte zálohy na nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, je v roce 2024 stanoveno na 168 Kč. V takovém případě je vyměřovací základ 8 000 Kč (měsíčně).

Vypočítaná nemocenské odpovídá tomu, co by měl zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 8 000 Kč, a je tedy jenom minimální.

Na nemocenské pojištění je ale možné platit i vyšší zálohy (a mít nárok na vyšší nemocenskou – maximálně ale 2,1% z vyměřovacího základu – závisí na „přiznaném“ zisku z podnikání).

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

OSVČ a nemocenská – kdo má nárok na nemocenské dávky?

Hlavní podmínkou, aby měl podnikatel (živnostník) nárok na nemocenskou, je placení nemocenského pojištění. Zatímco placení sociální a zdravotního pojištění, je pro většinu OSVČ povinné (viz povinné odvody OSVČ v roce 2024), placení nemocenského pojištění je dobrovolné.

Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění (alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky), tak má nárok na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence. Pokud si ale živnostník nemocenské pojištění neplatí, pak během neschopenky nemá nárok na nemocenskou.

Poznámka: Od placení nemocenského pojištění, se odvíjí nárok i na další dávky. Při neplacení nemocenského pojištění, není nárok ani na peněžitou pomoc v mateřství (na mateřskou). Nebo není nárok ani na dlouhodobé ošetřovné. Na krátkodobé ošetřovné (OČR) nemají podnikatelé nárok nikdy (mělo by se změnit od 1. 1. 2025).

Nárok na nemocenskou u OSVČ vedlejších

Nemocenské pojištění, si mohou platit jako OSVČ hlavní, tak i ti, pro které je to jenom vedlejší činnost. Podmínky pro nárok na neschopenku, minimální záloha nebo výpočet nemocenské je u OSVČ vedlejších stejný, jako u OSVČ hlavních.

Kolik je nemocenská pro živnostníky v roce 2024

Výpočet nemocenské pro OSVČ, je podobný, jako výpočet nemocenské u zaměstnanců. I u podnikatelů se nemocenská počítá z vyměřovacího základu. Hlavní rozdíl je v tom, že zaměstnanci mají placenou neschopenku už od 1 dne. Podnikatelé dostávají nemocenskou až od 15 dne.

Prvních 14 dní na neschopence, totiž zaměstnancům platí nemocenskou zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc). Podnikatelé ale „zaměstnávají sami sebe“ a nedostávají mzdu. Tudíž jim nemá kdo platit náhradu mzdy za nemoc (prvních 14 dní).

Při výpočtu nemocenské, se uplatní redukční hranice. Ty se od 1. 1. 2024 mění (dochází k mírnému zvýšení):

 • 1 redukční hranice 2024 = 1466 Kč (pro nemocenskou se započítá 90%)
 • 1 redukční hranice 2024 = 2199 Kč (pro nemocenskou se započítá 60%)
 • 1 redukční hranice 2024 = 4397 Kč (pro nemocenskou se započítá 30%)
 • Nad 4397 Kč se z vyměřovacího základu už nic dalšího nezapočítá

Nemocenské dávky, na které je nárok od 15 dne na neschopence, se postupně zvyšují. Nejprve je nárok na 60% z redukovaného vyměřovacího základu, a poté je to i více:

 • 15 – 30 den na neschopence = nemocenská je 60%
 • 31 – 60 den na neschopence = nemocenská je 66%
 • Od 61 dne na neschopence = nemocenská je 72%

Dobrovolné nemocenské pojištění pro OSVČ – minimální záloha 2024

Pro nárok na nemocenskou, je nutné placení nemocenského pojištění. To si musí platit i ti podnikatelé, kteří využívají paušální daň. Paušální daň totiž zahrnuje pouze sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Nemocenské pojištění je nutné platit zvlášť.

Minimální záloha na nemocenské pojištění je v roce 2024 stanovena na 168 Kč. Což odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu 8 000 Kč. Výsledná nemocenská je pak jen velmi nízká.

Podnikatelé si ale mohou platit i vyšší zálohy na nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění může být maximálně 2,1% z vyměřovacího základu.

Pokud si OSVČ platí jenom minimální zálohy na sociální pojištění (v roce 2024 to bude 3852 Kč), pak může platit buď minimální zálohu na nemocenské pojištění (168 Kč/měsíc) nebo maximálně 278 Kč/měsíc.

Při vyšších odvodech na sociální pojištění, může být placeno i vyšší nemocenské pojištění (a tím získat i nárok na vyšší nemocenskou nebo mateřskou, apod.).

Kolik je minimální nemocenská pro OSVČ v roce 2024

Pokud si podnikatel platí jenom minimální zálohu na nemocenské pojištění (168 Kč v roce 2024), pak má nárok jenom na minimální nemocenskou. Opravdu to není mnoho peněz:

 • První měsíc na neschopence je nárok na 2 288 Kč (od 15 do 30 dne je nemocenská 143 Kč/den, tj. celkem pouze 2288 Kč, prvních 14 dní se nemocenská neplatí)
 • Druhý měsíc na neschopence je nárok na 4 710 Kč (od 31 do 60 dne je nemocenská 157 Kč/den, tj. celkem 4710 Kč)
 • Třetí měsíc na neschopence je nárok na 5130 Kč (od 61 dne je nemocenská 171 Kč/den, tj. celkem 5130 Kč za 30 dní)
 • Všechny další měsíce (maximálně 380 dní) je nemocenská stejná (od 61 dne se už nemocenská dále nezvyšuje)

Nárok na nemocenskou po zahájení podnikání OSVČ

Na neschopenku (a nemocenské dávky), může být nárok nejdříve po 3 měsících od zahájení podnikání (OSVČ si musí platit nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky).

Začínající podnikatel, si může platit minimální nemocenské pojištění 168 Kč/měsíc, nebo maximálně 462 Kč/měsíc (případně částku, která je mezi tím).

Placení sociálního a zdravotního pojištění během neschopenky

Pokud bude podnikatel v pracovní neschopnosti, tak je poměrně pravděpodobné, že nebude mít ani žádné příjmy z podnikání. Jak je to splacením povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění?

Pokud má OSVČ během neschopenky nárok na nemocenské dávky, pak nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Pojištění se ale neplatí až za měsíc, ve kterém byl živnostník celý kalendářní měsíc na neschopence. Pokud je neschopenka jen část měsíce, tak se musí zálohy uhradit v plné výši.

Informaci o tom, že je podnikatel na neschopence (a že tedy z toho důvodu nebude platit zálohy), je ale nutné nahlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu (na ČSSZ se to hlásit nemusí, ta o tom ví, protože má na starosti vyplácení nemocenské).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *