Kalkulačka DPČ: Výpočet čisté mzdy u dohody o pracovní činnosti 2021

Práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je od začátku roku 2021 zase o něco výhodnější. Zvyšuje se čistá výplata z DPČ (ruší se superhrubá mzda, zvyšuje se daňová sleva). Od 1. 1. 2021 se zvyšuje limit započitatelného příjmu na 3500 Kč (do této částky neplatíte sociální a zdravotní pojištění).

Velmi výhodnou pracovní smlouvou, pro kratší pracovní úvazek, je dohoda o pracovní činnosti (DPČ). I u dohody o pracovní činnosti se od začátku roku 2021 mění výpočet čisté mzdy (ruší se superhrubá mzda, zvyšuje se daňová sleva).

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje i částka započitatelného příjmu na 3500 Kč. Do této částky se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Práce na DPČ má i řadu dalších výhod (má ale i některé nevýhody).

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy u práce na DPČ v roce 2021

Pro výpočet čisté mzdy z dohody o pracovní činnosti, nezapomeňte zadat svoji hrubou mzdu. A také, zda máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů (můžete mít jen u jednoho) a zda si tedy uplatňujete nějaké slevy.

Nezapomeňte ani správně zvolit, zda se na vás vztahuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (DPČ je oblíbená forma práce pro nezaměstnané, studenty, osoby na rodičovské či důchodce za které platí zdravotní pojištění stát).

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2021
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Daně u dohody o pracovní činnosti

Od začátku roku 2021 se mění výpočet daně z výplaty (projeví se od výplaty za leden, která chodí na účet v únoru). Ruší se superhrubá mzda a zvyšuje se základní daňová sleva na poplatníka (o 250 Kč měsíčně).

Tato změna ve výpočtu čisté mzdy, se týká i výplaty za práci na DPČ. V roce 2020 platilo, že při sjednaném příjmu od 3000 Kč (v roce 2021 je to od 3500 Kč), se platilo sociální a zdravotní pojištění. A díky tomu se v roce 2020, počítala daň i u DPČ ze superhrubé mzdy.

Od začátku roku 2021, se ale i u DPČ počítá daň jen z hrubé mzdy. Je to 15% z hrubé mzdy (pouze u měsíčního příjmu nad cca 141 764 Kč se platí daň 23% – tak vysoká hrubá mzda, ale nebude u DPČ příliš obvyklá).

Sociální pojištění a práce na DPČ

Sociální pojištění u DPČ platíte jen někdy. Do konce roku 2021, to bylo jen z příjmu od 3000 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2021, se limit započitatelného příjmu zvýšil na 3500 Kč. Do této částky se z dohody o pracovní činnosti neplatí sociální pojištění (nevzniká pak ale ani účast na nemocenském pojištění).

Při příjmu od 3500 Kč, se už z DPČ odvádí běžné sociální pojištění. Zaměstnanec platí 6,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel pak dalších 24,8%).

Zdravotní pojištění a práce na DPČ

Zdravotní pojištění se podobně, jako to sociální, platí až při příjmu od 3500 Kč (v roce 2020 to bylo od 3000 Kč). U zdravotního pojištění, vám ale může být připočítán i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Při příjmu od 3500 Kč platí zaměstnanec z DPČ zdravotní pojištění ve výši 4,5% (zaměstnavatel platí dalších 9%).

Pokud za vás neplatí sociální pojištění někdo jiný – například stát, pokud jste student, starobní důchodce, nezaměstnaný, osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, invalidní důchodce apod., pak máte povinnost platit alespoň minimální zdravotní pojištění. To je v roce 2021 ve výši 2052 Kč (13,5% z minimální mzdy).

Pokud byste nespadali do kategorie pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát a ani neměli DPČ sjednanou, jako vedlejší pracovní poměr k jinému zaměstnání nebo podnikání, pak vám může vzniknout povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotní pojištění.

Součet vámi zaplaceného zdravotního pojištění a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, by pak měl odpovídat minimální částce 2052 Kč. Pokud máte nízkou mzdu, tak se vám dopočítá případný doplatek.

Výpověď smlouvy – dohoda o pracovní činnosti

Pro dohodu o pracovní činnosti neplatí stejné podmínky, jako pro klasický pracovní poměr. Není zde tedy běžná výpovědní doba 2 měsíce. U DPČ je výpovědní doba pouze 15 dní.

Dohoda o pracovní činnosti může být ukončena výpovědí (písemnou s výpovědní dobou 15 dní). Nebo i dohodu o ukončení DPČ – pak si můžete sjednat libovolné datum ukončení. V některých případech může být dohoda ukončena okamžitě (například pokud vám zaměstnavatel neplatí).

U dohody o pracovní činnosti vám ale při výpovědi nevzniká nárok ani na odstupné. Obecně platí, že ochrana zaměstnance je u DPČ nižší, než u klasického pracovního poměru.

Nemocenská a práce na DPČ

I u práce na DPČ, můžete mít nárok na nemocenskou (placenou neschopenku) nebo i další nemocenské dávky (jako je například peněžitá pomoc v mateřství). Podstatné je, zda vám na základě DPČ, vzniká účast na nemocenském pojištění.

Účast na nemocenském pojištění vzniká jen v případě, že je placeno sociální pojištění (které v části placené zaměstnavatelem zahrnuje i to nemocenské). Tedy jen při sjednaném příjmu od 3500 Kč.

Pokud máte sjednán nižší příjem, nebo příjem není sjednán vůbec, pak se může jednat o zaměstnání malého rozsahu, u kterého nemusí být nárok na nemocenskou.

Při účasti na nemocenském pojištění, máte i u DPČ nárok na náhradu mzdy za nemoc (během prvních 14 dní platí zaměstnavatel) nebo i na nemocenské dávky (od 15 dne platí stát).

DPČ a nárok na dovolenou

U práce na DPČ, vám zákoník práce automaticky nezaručuje nárok na dovolenou tak, jako to mají zaměstnanci u „klasického“ pracovního poměru. I u dohody o pracovní činnosti ale můžete mít nárok na dovolenou. Ale jen pokud si to dojednáte v dohodě (nebo pokud je součástí vnitřních předpisů u zaměstnavatele).

DPČ a nárok na mateřskou

I na základě práce na DPČ, vám může vznikat nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). Je to stejné, jako s výše uváděnou nemocenskou. Pokud vám na základě dohody o pracovní činnosti vzniká účast na nemocenském pojištění, a pokud splníte i ostatní podmínky pro nárok na „mateřskou“, tak ji můžete mít i u práce na DPČ.

DPČ a nárok na stravenky

Obecně platí, že zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům stravování. Nemá ale povinnosti ho zajistit.

Takže zaměstnavatel nemá žádnou povinnost dávat stravenky ani zaměstnancům v hlavním pracovním poměru. A už vůbec ne těm, kdo pracují na DPČ.

Záleží to tedy plně na rozhodnutí zaměstnavatele, zda vám u práce na DPČ bude nebo nebude dávat stravenky. Není na to nějaký „automatický“ nárok podle žádného zákona.

DPČ a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Po skončení práce na DPČ, vám může vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak jako po skončení běžného zaměstnání.

Podstatné je to, zda vám na základě dohody o pracovní činnosti, vznikala účast na důchodovém pojištění. Ta vzniká při příjmu od 3500 Kč (v roce 2020 při příjmu od 3000 Kč).

Podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je minimální doba účasti na důchodovém pojištění, alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.

Pokud jste na základě DPČ měli vyšší příjem (od 3500 Kč v roce 2021 nebo od 3000 Kč v roce 2020), tak se vám takto odpracovaná doba, započítává pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce, jsou stejné, jako při všechny ostatní zaměstnance. Stejný je i výpočet – vychází se z průměrného čistého měsíčního výdělku. Výše podpory může být 65-45% a doba podle věku (5 – 11 měsíců).

DPČ a nárok na ošetřovné

Za běžných podmínek není u práce na DPČ nárok na ošetřovné. Jiné je to během epidemie koronaviru COVID-19. Pokud dojde k uzavření školy nebo mateřské školky, a vy se musíte strat o dítě, můžete mít nárok na ošetřovné i na základě dohody o pracovní činnosti. Podmínky a výpočet jsou obdobné, jako u zaměstnanců na HPP.

DPČ a nárok na kompenzační bonus

Během epidemie koronaviru COVID-19 v roce 2021, mohou mít zaměstnanci na DPČ, nárok na kompenzační bonus 500 Kč za jeden kalendářní den. A to v případě, kdy nemohou pracovat pro svého zaměstnavatele z důvodu nějakého omezení kvůli epidemii COVID. Pokud splní požadované podmínky, mohou mít nárok na tuto kompenzaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *