Podpora v nezaměstnanosti 2024 – kolik bude podpora pro OSVČ od ledna 2024?

Na podporu v nezaměstnanosti, má nárok i živnostník po skončení nebo po přerušení podnikání. Podmínky pro nárok na podporu pro OSVČ jsou podobné, jako pro zaměstnance. Hlavní je minimální doba 12 měsíců za poslední dva roky, kdy bylo placeno sociální pojištění. Na podporu je nárok 5 až 11 měsíců.

Od začátku roku 2024, se budou poměrně výrazně zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. Většina podnikatelů, bude muset hned od ledna 2024, začít platit minimálně o 1154 Kč více (zvyšuje se minimální zdravotní i sociální pojištění). Pro některé živnostníky, to bude znamenat onu pověstnou „poslední kapku“ a s podnikáním skončí.

Po skončení podnikání OSVČ (nebo i jenom při přerušení živnosti), může být nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024. A jaké podmínky musí živnostník splnit, aby měl nárok na podporu.

Kalkulačka: Výpočet podpory od Úřadu práce pro OSVČ v roce 2024

Podpora v nezaměstnanosti, se u podnikatelů (OSVČ), vypočítá na základě vyměřovacího základu (dá se tedy vycházet i z toho, kolik platí zálohy na sociální pojištění).

Při ukončení (nebo přerušení) podnikání, vám ČSSZ vystaví potvrzení o vyměřovacím základu, které potřebují na Úřadu práce, pro výpočet podpory. Pro orientační výpočet podpory, můžete použít tuto kalkulačku pro rok 2024.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024

Všichni podnikatelé (OSVČ hlavní), musí během podnikání platit alespoň minimální zálohy na sociální pojištění. Vzhledem k tomu, že podpora v nezaměstnanosti se počítá z vyměřovacího základu pro sociální pojištění, tak se dá poměrně jednoduše vypočítat i minimální podpora.

Níže uvedené modelové příklady výpočtu minimální podpory, platí pro případy, kdy by OSVČ platil po celý rok stejnou zálohu na sociální pojištění a měl tedy uvedený minimální vyměřovací základ.

Vzhledem k tomu, že vyměřovací základ může být i vyšší (závisí na zisku z podnikání), tak reálná výše podpory může vycházet i jinak.

Tabulka: Výpočet podpory od Úřadu práce po skončení podnikání – minimální podpora 2024

Pro srovnání, maximální možná podpora v nezaměstnanosti je v roce 2024 stanovena 26 408 Kč (při rekvalifikaci to může být až 27 578 Kč). Na takto vysokou podporu, by ale mohl mít nárok jenom živnostník, který by měl vyměřovací základ 42 427 Kč (tj. měsíční platbu na sociální pojištění ve výši alespoň 12 389 Kč).

Podpora v nezaměstnanosti 2023 2024
Minimální vyměřovací základ OSVČ hlavní 10 081 Kč 13 191 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění 2 944 Kč 3 852 Kč
Podpora 1 a 2 měsíc (65%) 6 553 Kč 8 575 Kč
Podpora 3 a 4 měsíc (50%) 5 041 Kč 6 596 Kč
Podpora po zbytek doby (45%) 4 537 Kč 5 936 Kč

Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu po skončení podnikání?

Podmínky pro nárok na podporu, pokud se živnostník rozhodne ukončit podnikání, nebo jenom dočasně přeruší živnost, jsou velmi podobné jako u zaměstnanců.

I podnikatel musí splnit alespoň minimální dobu účasti na důchodovém pojištění. Musí mít alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.

Pokud někdo začal podnikat „nedávno“, tak se mu případně může pro nárok na podporu zohlednit i předchozí doba v zaměstnání (počítá se vše, co spadá do posledních 24 měsíců – zaměstnání nebo i nějaká náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění)).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 a jak dlouho je nárok?

Doba, po kterou je nárok na podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od věku nezaměstnané osoby. Rozhodující je věk v den, kdy je podána žádost o podporu (pokud má někdo 50 nebo 55 narozeniny až během evidence na Úřadu práce, tak už to na podporu nemá vliv).

 • 5 měsíců pro osoby ve věku do 50 roků
 • 8 měsíců pro osoby od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců pro osoby nad 55 roků

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, vychází u živnostníků z vyměřovacího základu (u zaměstnanců se podpora vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku):

 • První dva měsíce je podpora 65% z vyměřovacího základu
 • První dva měsíce je podpora 50% z vyměřovacího základu
 • Zbytek doby (viz výše) je podpora 45% z vyměřovacího základu

Pro podporu v nezaměstnanosti, je současně stanovena i maximální částka. Maximální podpora v nezaměstnanosti je 0,58 násobek průměrné mzdy. Maximální podpora při rekvalifikaci je 0,65 násobek průměrné mzdy.

Co je potřeba zařídit před návštěvou na Úřadu práce

Abyste se mohli přihlásit do evidence na Úřadu práce, tak je nutné nejprve ukončit nebo přerušit podnikání a vyřídit všechny papíry:

Kam nahlásit ukončení nebo přerušení podnikání + termíny:

 • Přerušení nebo ukončení podnikání je možné kdykoliv (nedá se ale udělat zpětně)
 • Přerušení nebo ukončení podnikání je nutné nahlásit na OSSZ (do 8 dní)
 • Přerušení nebo ukončení podnikání je nutné nahlásit na Finanční úřad (do 15 dní)
 • Přerušení nebo ukončení podnikání je nutné nahlásit na zdravotní pojišťovnu (do 8 dní)
 • Přerušení nebo ukončení podnikání je dobré ohlásit i na živnostenský úřad

Sociální a zdravotní pojištění po skončení podnikání

 • Po skončení podnikání už nemusíte platit zálohy na sociální (poslední záloha se platí v měsíci, kdy bylo přerušeno/ukončeno podnikání, i kdybyste ukončili podnikání hned 1. ledna 2024, tak bude nutné zaplatit ještě zálohu za leden)
 • Pod skončení podnikání nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění, pouze v případě, že budete vedeni na Úřadu práce (nebo že spadáte do některé z kategorií osoby, za které platí zdravotní stát), i zdravotní pojištění je nutné zaplatit ještě za měsíc, ve které jste byli OSVČ (byť jen část měsíce); pokud byste ukončili podnikání, a nebyli vedeni na ÚP, tak může být povinnosti platit si alespoň minimální zdravotní pojištění pro OBZP

Co je potřeba vzít na Úřad práce:

 • Potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištěn (vystaví na OSSZ)
 • Potvrzení o posledním vyměřovacím základu pro výpočet podpory (vystaví na OSSZ)
 • osobní doklady (občanka)
 • Žádost o zařazení do evidence na Úřadu práce (online formulář je zde, dá se případně vyplnit i přímo na ÚP)
 • Žádost o podporu v nezaměstnanosti (online formulář je zde, dá se případně vyplnit i přímo na ÚP)

Jaká je lhůta pro registraci na Úřadu práce

 • obecně platí, že na ÚP je dobré jít do 3 pracovních dní od ukončení/přerušení podnikání (nebo od ukončení zaměstnání, apod.)
 • není to ale povinné, na ÚP je možné se registrovat i kdykoliv později (je ale nutné si pohlídat zdravotní pojištění)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *