Kalkulačka: výpočet odstupné 2020 (kdy a na co máte nárok)

Na odstupné máte nárok především, pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí od zaměstnavatele. Při ukončení pracovního poměru na dobu určitou, nebo pokud dá výpověď zaměstnanec, na odstupné nárok není. V naší kalkulačce si můžete spočítat odstupné v roce 2020.

Při ukončení zaměstnání (když dostanete výpověď od zaměstnavatele), máte obvykle nárok na odstupné. Odstupné se vypočítává na základě vaší průměrné mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Počet měsíců, za které máte nárok na odstupné, je pak závislý na tom, jak dlouho pracujete u svého zaměstnavatele.

Kdy je nárok na odstupné?

Podmínky, za kterých máte nárok na odstupné, jsou upraveny v zákoníku práce – viz zákon číslo 262/2006 Sb. Na odstupné je nárok:

 • Při ukončení zaměstnání výpovědí od zaměstnavatele na základě důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c)
 • Nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou na základě některého z důvodů v § 52 písm. a) až c)
 • Nárok na odstupné je, když se ruší zaměstnavatele nebo jeho část
 • Nárok na odstupné je, když se stěhuje zaměstnavatel nebo jeho část
 • Nárok je při výpovědi kvůli nadbytečnosti (organizační důvody, při snižování počtu zaměstnanců)
 • Nárok na odstupné je i při pracovním úrazu, nemoci z povolání, nebo při překročení povolené doby pro dané pracoviště

Kdy není nárok na odstupné?

V mnoha případech, ale při ukončení zaměstnání není nárok na odstupné:

 • Pokud dá výpověď ze zaměstnání zaměstnanec
 • Pokud je pracovní poměr ukončen z jiného důvodu než dle § 52 písm. a) až c) (např. okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovní kázně/pracovních povinností
 • Na odstupné není nárok u pracovního poměru na dobu určitou
 • Na odstupné není nárok u pracovního poměru ukončeného ve zkušební době

Kalkulačka: Výpočet výše odstupného při výpovědi ze zaměstnání v roce 2020

Kalkulačka minimální odstupné 2020
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo července až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Z jakého období se vypočítává odstupné

Výpočet odstupného se provádí z průměrné hodinové mzdy (průměrný hodinový výdělek). Ten se stanoví na základě vašeho příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí.

Pokud je pracovní poměr ukončen například v září, pak by se odstupné počítalo na základě příjmu a odpracovaných hodin v dubnu až červnu. Pokud by byl pracovní poměr ukončen v říjnu, pak by se zohlednil příjem a odpracované hodiny v červenci až září.

Výpočet odstupného – z čeho a jak se počítá odstupné?

Průměrný hodinový výdělek, který se použije pro výpočet odstupného, je něco jiného než průměrná mzda. Výpočet je složitější:

 • Sečtou se hrubé příjmy v daném čtvrtletí
 • Ty se vydělí počtem skutečně odpracovaných hodin (včetně hodin přes čas)
 • Výsledkem je průměrná hodinová mzda (průměrný hodinový výdělek)
 • Ten se vynásobí týdenní pracovní dobou (obvykle 40 hodin nebo 37,5 hodiny)
 • Týdenní násobek se pak dále násobí koeficientem 4,38 (průměrný počet týdnů v měsíci)
 • Z odstupného se pak odečítá daň 15% (sociální a zdravotní se z odstupného neplatí)

Odstupné za jeden měsíc, se tak může lišit od průměrné mzdy i několik stovek korun. To je dáno tím, jak se odstupné vypočítá.

Jak dlouho budu mít nárok na dostupné?

Počet měsíců, za které vám náleží odstupné, se odvíjí od délky zaměstnání (nebo od důvodu pro ukončení pracovního poměru)

 • Odstupné 1 měsíc, pokud v zaměstnání pracujete méně než 1 rok
 • Odstupné 2 měsíce, pokud pracujete alespoň 1 rok a méně než 2 roky
 • Odstupné 3 měsíce, pokud pracujete déle než 2 roky
 • Odstupné 12 měsíců, pokud je pracovní poměr ukončen kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání, nebo dosažení maximální možné doby pro dané pracoviště

Kromě tohoto základního zákonného odstupného, můžete mít nárok i na další odstupné. Například pokud máte u zaměstnavatele sjednáno další odstupné v kolektivní smlouvě. Pak můžete dostat odstupné i za delší dobu, než kterou vám garantuje zákoník práce.

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, když jsem dostal odstupné?

Pokud dostanete při ukončení zaměstnání odstupné, tak nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti ihned po skončení práce. Podpora by se vám začala chodit, až po uplynutí doby, za kterou bylo vyplaceno odstupné.

Pokud tedy dostanete při výpovědi odstupné za 3 měsíce, tak první 3 měsíce na Úřadu práce nedostáváte podporu. Tím o ni ale nepřijdete. Jen se její výplata odloží do doby, než uplynou 3 měsíce. O nic tedy nepřijdete. Pokud budete i nadále nezaměstnaní, postupně vám bude vyplacena celá podpora v nezaměstnanosti.

Mám se registrovat na úřadu práce, když dostanu odstupné?

I když jsme si už řekli, že při odstupném nebudete nějakou dobu dostávat podporu v nezaměstnanosti, i tak má smysl zajít na Úřad práce. A to minimálně z toho důvodu, že za vás Úřad práce bude platit zdravotní pojištění.

Po skončení zaměstnání (pokud celý měsíc nepracujete), si musíte začít platit sami zdravotní pojištění. Jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), byste si museli v roce 2020 platit částku 1971 Kč měsíčně). Nebo si najít nové zaměstnání, nebo být na Úřadu práce, kde za vás zdravotní pojištění bude platit stát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *