Povinné odvody pro OSVČ 2024 – sociální a zdravotní se zvýší o 1154 Kč

V roce 2024, se zvyšují minimální povinné odvody pro OSVČ o 1154 Kč. Více budou platit OSVČ hlavní i vedlejší. Zvyšuje se minimální sociální pojištění (zvýšení o 908 Kč u OSVČ hlavních a zvýšení 235 Kč u OSVČ vedlejších). Zvyšuje i minimální zdravotní pojištění (zvýšení o 246 Kč).

Podnikatelé (OSVČ a živnostníci), kteří platí jenom minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, budou v roce 2024 platit o 1154 Kč měsíčně více (tj. o skoro 14 tisíc korun za rok více).

Zvýšení minimálních odvodů je způsobeno velkým růstem průměrné mzdy a vládním úsporným balíčkem. Zvýšení se týká jak OSVČ hlavních, tak i těch vedlejších.

Jak se zvýší minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024?

Hlavním důvodem, proč se v roce 2024 budou minimální odvody zvyšovat takto výrazně (zvýšení o 1154 Kč měsíčně), je především růst minimální zálohy na sociální pojištění (sociální se zvyšuje o 908 Kč).

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění, ale není to tak velký rozdíl jako u sociálního pojištění (zdravotní se zvyšuje „jenom“ o 246 Kč).

Nemocenské pojištění, jehož placení je pro živnostníky dobrovolné, by se v roce 2024 nemělo měnit. Minimální částka zůstane stejná – jedná se o 168 Kč měsíčně (jinak to může být až 2,1% z vyměřovacího základu).

Minimální zálohy pro OSVČ hlavní v roce 2024

V následující tabulce můžete vidět, jak se budou zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024.

Oproti předchozímu roku, to bude o 1154 Kč. Nově tak podnikatelé budou platit minimálně 6 820 Kč měsíčně. A to bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají nějaké příjmy z podnikání.

U zdravotního pojištění, je nutné začít platit vyšší platbu, hned od začátku roku 2024 (už od platby za leden 2024, která se platí na začátku února 2024).

Vyšší minimální zálohu na sociální pojištění, bude také nutné platit hned od 1. ledna 2024. Dříve to bylo jinak, a zvýšená záloha na sociální pojištění se platila až po podání přehledů pro ČSSZ. Od 1. 1. 2024 se to mění – i sociální pojištění se zvyšuje hned od začátku roku (už od platby za leden 2024, která je splatná do 31. 1. 2024).

Tabulka: Minimální odvody pro OSVČ hlavní 2024

Minimální zálohy OSVČ hlavní 2024 2023 2024 Zvýšení
Sociální pojištění 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Zdravotní pojištění 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Celkem 5 666 Kč 6 820 Kč +1154 Kč

Minimální zálohy pro OSVČ vedlejší 2024

Zvýšení minimálních záloh, se týká i podnikatelů, kteří mají tuto činnost jen jako vedlejší (při zaměstnání, k důchodu, během studia nebo mateřské či rodičovské).

U OSVČ vedlejších, se nemusí platit minimální záloha na zdravotní pojištění. OSVČ vedlejší, první rok neplatí zdravotní pojištění vůbec (platí ho za ně zaměstnavatel nebo stát). A v dalších letech, platí jen částku, která se vypočítá z jejich zisku z podnikání.

Sociální pojištění, ale musí platit i OSVČ vedlejší. Minimální záloha se v roce 2024 zvýší o 235 Kč (zde není zvýšení tak výrazné – resp. přepočteno a procenta, je to i zde hodně, nejedná se ale o skoro 1000 Kč jako u OSVČ hlavních).

Tabulka: Minimální odvody pro OSVČ vedlejší 2024

Minimální zálohy OSVČ vedlejší 2024 2023 2024 Zvýšení
Sociální pojištění 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč

Zvýšení sociálního pojištění pro OSVČ v roce 2024

V roce 2024, se bude sociální pojištění pro OSVČ zvyšovat velmi výrazně. Více budou platit jak ti podnikatelé, co platí jenom minimální odvody. Více ale zaplatí i všichni ostatní. Zvyšuje se totiž vyměřovací základ.

A podobné to má být i v následujících dvou letech. Vláda chce, aby podnikatelé platili na sociální (důchodové) pojištění, podstatně více, než jak tomu bylo doposud.

Na výrazném zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění, se podílí i velký růst průměrné mzdy. Pro výpočet minimálního vyměřovacího základu (a tím i minimálních záloh), je pro rok 2024 stanovena průměrná mzda 43 967 Kč.

Výpočet záloh na sociální pojištění 2024

  • Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena na 43 967 Kč
  • Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2024 vypočítá z 30% průměrné mzdy (doposud to bylo jenom z 25%). A sociální pojištění je 29,2%.
  • Pro OSVČ vedlejší, se minimální záloha v roce 2024, vypočítá z 11% z průměrné mzdy (doposud to bylo jenom z 10%). A sociální pojištění je 29,2%.
  • Při vyšším příjmu (zisku z podnikání) se platí vyšší zálohy – 29,5% z 55% ze zisku z podnikání

Tabulka: Sociální pojištění 2024 – podrobné údaje

Sociální pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč +174 864 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 120 972 Kč 158 292 Kč +37 320 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 48 396 Kč 58 044 Kč +9 648 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 10 081 Kč 13 191 Kč +3 110 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 4 033 Kč 4 837 Kč +804 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 521 Kč +8 744 Kč

Zvýšení zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od 1. ledna 2024, se bude zvyšovat i zdravotní pojištění pro podnikatele (OSVČ a živnostníky). Ti si v roce 2024, připlatí o 246 Kč více.

Zvýšenou minimální zálohu na zdravotní pojištění, je nutné začít platit hned od začátku roku 2024 (už od platby za leden 2024, tj. ta která musí být zaplacena do 8. února 2024).

U zdravotního pojištění, vláda naštěstí nenaplánovala žádné dramatické změny (i když … schvalování všech změn pro rok 2024, zatím stále ještě probíhá v parlamentu, a pořád jsou ještě možné změny).

Zvýšení minimálních odvodů na zdravotní pojištění v roce 2024, vyplývá pouze ze zvýšené průměrné mzdy. Ta je stejná, jako pro výpočet minimálního sociálního pojištění.

Výpočet záloh na zdravotní pojištění 2024

  • Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena na 43 967 Kč
  • Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2024 vypočítá z 50% průměrné mzdy. A zdravotní pojištění je 13,5%.
  • OSVČ vedlejší neplatí minimální zálohu na zdravotní pojištění (platí jen 13,5% z 50% ze zisku z podnikání)
  • Při vyšším příjmu (zisku z podnikání) se platí vyšší zálohy – 13,5% z 50% ze zisku z podnikání

Tabulka: Zdravotní pojištění 2024 – podrobné údaje

Minimální povinná platba na zdravotní pojištění, se v roce 2024 zvyšuje o 246 Kč. Tato zvýšená částka, musí být placena už od ledna 2024 (resp. 2968 Kč se musí zaplatit do 8. února 2024, kdy se platí pojištění za leden 2024).

Zdravotní pojištění OSVČ 2024 2 023 Kč 2 024 Kč Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2024

Povinnost platit minimální zdravotní pojištění, nemají jenom podnikatelé. Ale i všichni ostatní, za které neplatí pojištění zaměstnavatel nebo stát.

Zaměstnavatel neplatí povinné odvody za některé zaměstnance na dohodu (pojištění se neplatí u dohody DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč, neplatí se ani u dohody DPČ, pokud je příjem pod 4 000 Kč).

Stát platí zdravotní pojištění za děti a studenty (případně až do 26 roků, někdy až do 28 roků), za nezaměstnané na Úřadu práce, za lidi na neschopence (pokud mají nárok na nemocenské dávky), za důchodce (starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupeň), za osoby na mateřské nebo rodičovské, za pečující osoby, atd.

Pokud ale za někoho neplatí pojištění zaměstnavatel, stát nebo pokud nemá povinnost platit si pojištění sám, jako OSVČ, pak je povinné platit alespoň minimální částku – minimální zdravotní pojištění pro OBZP.

Minimální zdravotní pojištění, je v tomto případě stanoveno jako 13,5% z minimální mzdy. V roce 2023 je to 13,5% z minimální mzdy 17 300 Kč. Tj. platí se minimálně 2336 Kč

Minimální mzda pro rok 2024, zatím nebyla stanovena. Spekuluje se o podobném zvýšení, jako v minulém roce. Minimální mzda by tak od 1. 1. 2024 mohla vzrůst na 18 900 Kč.

V takovém případě by se automaticky zvýšilo i minimální zdravotní pojištění pro OBZP. V roce 2024 by to bylo 2552 Kč (o 216 Kč více). Zatím to je ale jenom spekulace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *