Přídavky na dítě 2023 – kdo má nárok na příspěvek a kolik? (zvýšení od ledna 2023)

Od začátku roku 2023, se zvyšují přídavky na dítě o 200 Kč. Dochází i ke zvýšení životního a existenčního minima (valorizace o 5,2%). Na přídavky bude mít tedy nárok více dětí (rodin) a dostanou i více peněz.

Příspěvek na dítě, je jednou ze základních sociálních dávek. Na příspěvek mají nárok všechny nezaopatřené děti z rodin, kde je průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima.

Přídavky na dítě, budou v roce 2023 vyšší – od začátku roku, dochází ke zvýšení o 200 Kč měsíčně pro všechny dětí (zvýšení příspěvku je stejné, pro všechny věkové skupiny).

Od začátku roku 2023, se zvyšuje i životní a existenční minimum (od 1. 1. 2023 dochází k valorizaci o 5,2%). Na přídavky na dítě, tedy bude mít nárok více dětí (rodiny budou mít nárok na příspěvek i při vyšším průměrném čistém měsíčním příjmu).

Kalkulačka: Výpočet, kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2023

O nároku na dětské přídavky, rozhoduje životní minimum rodiny (životní minimum všech osob ve společné domácnosti).

Posuzuje se průměrná výše příjmu (průměrný čistý měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí – viz dále). Pro výpočet hraje roli i věk dětí (výše příspěvku je odstupňována podle věku).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023 – zvýšení od ledna 2023

Přídavky na dítě, jsou odstupňovány podle věku dítěte. Roli ale hraje i to, zda má někdo z rodiny příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání, nebo některé jiné příjmy).

Základní přídavky na dítě 2023

Nárok na základní částku, mají všechny děti z rodin, kde je splněna podmínka průměrného měsíčního příjmu do 3,4 násobku životního minima.

 • Dítě do 6 roků = 830 Kč měsíčně
 • Dítě od 6 do 15 roků = 970 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 1 080 Kč měsíčně

Výše příspěvku se od 1. 1. 2023, zvýšila o 200 Kč, v minulém roce to bylo 630 Kč, 770 Kč a 880 Kč

Zvýšení přídavky na dítě 2023

V některých případech, mohou být přídavky na dítě vyšší o 500 Kč. A to v případě, že alespoň jeden člen rodiny (alespoň jedna osoba ve společné domácnosti), má příjem alespoň 4860 Kč měsíčně ze zaměstnání (včetně DPP nebo DPČ), nebo z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, z podpory v nezaměstnanosti nebo z podnikání, apod.

 • Dítě do 6 roků = 1 330 Kč měsíčně
 • Dítě od 6 do 15 roků = 1 470 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 1 580 Kč měsíčně

Výše příspěvku se od 1. 1. 2023, zvýšila o 200 Kč, v minulém roce to bylo 1130 Kč, 1270 Kč a1380 Kč

Kdo má nárok na dětské přídavky v roce 2023?

Základní podmínky, pro nárok na dětské přídavky, se v roce 2023, nijak nemění. Zvyšuje se pouze životní minimum a zvyšují se i samotné přídavky (obě změny platí od 1. 1. 2023).

Na přídavky mají nárok nezaopatřené děti:

 • Děti do 15 roků
 • Starší děti až do 26 roků, pokud studují (odborná, střední, vysoká, vyšší odborná škola, apod.), nebo pokud jsou nezaopatřené i z jiných důvodu (zdravotní důvody, apod.)
 • Nezaopatřenost dítěte, je nutné pravidelně dokládat (např. potvrzením o studiu, apod.)

Na přídavky je nárok při nižším průměrném příjmu v rodině:

 • Průměrný čistý měsíční příjem rodiny musí být do 3,4 násobku životního minima
 • Posuzují se příjmy všech osob a skoro všechny příjmy (viz dále)
 • Příjmy se dokládají nejenom při první žádosti, ale následně každé 3 měsíce (v každém čtvrtletí)
 • Příjmy se dokládají za předchozí čtvrtletí (v dubnu za leden až březen, v červenci za duben až červen, … atd.).

Jaké příjmy rozhodují o nároku na přídavky na dítě?

 • Započítají se příjmy všech osob v rodině (ve společné domácnosti)
 • Započítají se čisté příjmy (většinou v měsíci, kdy jsou vyplaceny, ale může to být i jinak)
 • Započítá se výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z brigády DPP nebo DPČ)
 • Započítá se příjem z podnikání OSVČ (zohlední se skutečné příjmy, pokud je není možné doložit, tak je to paušální částka 18 900 Kč pro OSVČ hlavní a 8 900 Kč pro OSVČ vedlejší)
 • Započítá se i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovská (rodičovský příspěvek), nemocenská (nemocenské dávky), důchod (starobní nebo invalidní), podpora v nezaměstnanosti, apod.
 • Jako příjem se počítá i vrácená daň (daňový přeplatek)
 • Nepočítají se příjmy dítěte (letní brigáda, placená praxe, apod.)
 • Nepočítají se některé sociální dávky (příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, apod.)

Kde a jak se vyřizují přídavky na dítě?

O příspěvek na dítě si může požádat samotné dítě (pokud je zletilé), nebo o něj žádá zákonný zástupce (při střídavé péči, může o příspěvek žádat jen jeden z rodičů).

Přídavky na dítě, se stejně jako i ostatní sociální dávky, vyřizují na Úřadu práce. O příspěvek je možné požádat poměrně jednoduše jen přes internet:

Pro vyplnění žádosti online, je nutná ověřená elektronická identita (bankovní identita, MojeID, datová schránka, apod.).

Nebo je možné vyplnit i klasické formuláře (viz zde), které se pak na úřad dají poslat poštou, nebo i v elektronické podobě, přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem. Přídavky je pochopitelně možné vyřídit i osobně, přímo na místním Úřadu práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *