Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu 2023 (srážky, nezabavitelná částka, změny)

V roce 2023 se nezabavitelná částka při exekuci na mzdu zvyšuje na 13 638 Kč. Zvyšuje se i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance – od 1. 1. 2023 je to 14 580 Kč. Lidem s exekucí by v roce 2023 mělo zůstat více peněz!

Na začátku nového roku (od 1. 1. 2023), dochází k celé řadě změn. Patří mezi ně i ty, které se týkají výpočtu exekučních srážek (exekuce na mzdu). Od ledna 2023, se zvyšuje nezabavitelná částka (lidem v exekuci by mělo zůstat více peněz). Mění se i některé podmínky.

Výpočet exekuce na mzdu 2023 – změny

Od ledna 2023, se mění podmínky výpočtu nezabavitelné částky. Kvůli tomu, že se za poslední rok, velmi výrazně navyšovaly normativní náklady na bydlení (vysoká inflace, zdražování elektřiny a plynu) i životní minimum, bylo rozhodnuto o změně výpočtu nezabavitelné částky.

Už při poslední změně (v říjnu 2022), se zvyšování normativu na bydlení plně nepromítalo do výpočtu exekuce. Aktuální změna je taková, že namísto původních tří čtvrtin, bude nezabavitelná částka od 1. 1. 2023, „jenom“ ve výši dvou třetin ze součtu životního minima a normativu na bydlení.

Podobně se od ledna 2023, mění i nezabavitelná částka, která se připočítává za další vyživované osoby (manžel, manželka, děti). Do konce roku 2022, se jednalo o jednu třetinu z nezabavitelné částky dlužníka. Od 1. 1. 2023 to bude „jenom“ jedna čtvrtina.

Kolik je nezabavitelná částka při exekuci (a insolvenci) v roce 2023? Zvýšení od 1. 1. 2023!

Od začátku roku 2023, se základní nezabavitelné minimum (pro výpočet srážek při exekuci nebo i insolvenci) zvyšuje:

Nezabavitelné minimum dlužníka:

  • Nezabavitelná částka do 31. 12. 2022 = 11 103,75 Kč
  • Nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
  • Zvýšení o 2534 Kč

Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo i další vyživované osoby (děti):

  • Nezabavitelná částka do 31. 12. 2022 = 3 701,25 Kč
  • Nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 3 409,50
  • Snížení o 292 Kč

Kalkulačka: výpočet exekučních srážek ze mzdy od 1. ledna 2023

V této kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelná částka při exekuci na mzdu, jaké budou srážky, a kolik peněz by vám mělo zůstat z čisté výplaty, při exekuci.

Výpočet exekučních srážek je stejný, pro všechny druhy příjmů – týká se tedy exekuce z výplaty (plat či mzda v zaměstnání, nebo i příjmy z brigády na DPP nebo DPČ).

Stejný výpočet je i pro srážky z ostatních příjmů (starobní penze, invalidní důchod, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, atd.).

Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy (nebo i z jiných příjmů). Záleží i na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku, a jestli má dlužník vyživovací povinnost k nějakým dalším osobám (manžel, manželka, děti).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Výpočet exekuce na mzdu – kolik peněz mi zůstane při exekuci?

Při exekuci má dlužník nárok na nezabavitelnou částku, a dále mu zůstává jedna nebo dvě třetiny ze zbylé části mzdy.

Při výpočtu exekuce se nejprve určuje nezabavitelná částka. Pro jednotlivce, je to od 1. 1. 2023 částka 13 638 Kč. Pokud by měl zaměstnanec s exekucí i manželku/manžela nebo nějaké děti, pak je to více.

Například u zaměstnance, který má manželku a dvě děti, by celá nezabavitelná částka byla 23 867 Kč (součet 13 683 Kč + 3 x 3409,50 Kč):

  • Pokud by měl takový zaměstnanec čistou mzdu nižší (než celková nezabavitelná částka 23 867 Kč), pak by exekuční srážky vůbec neproběhly
  • Pokud je ale zbytek čisté mzdy vyšší (než celková nezabavitelná částka 23 867), pak výpočet exekučních srážek pokračuje dále

Zbylá část mzdy se rozdělí na třetiny:

  • U nepřednostní exekuce (týká se většiny běžných dluhů), má dlužník nárok na dvě třetiny a jednu třetinu dostává exekutor
  • Pouze u přednostní exekuce (nebo při insolvenci), zůstává dlužníkům jen jedna třetina a dvě třetiny dostává exekutor (nebo insolvenční správce).

Výjimkou je situace, kdy by zbytek čisté mzdy byl vysoký (v roce 2023 vyšší než 30 686 Kč). Vše nad určitou hranici (plně zabavitelná částka) dostává exekutor a dlužník má pak nárok jen na 1 x 10 228,50 nebo 2 x 10 228,50 Kč.

Při exekuci (nebo i při insolvenci), vám tedy exekutor rozhodně nemůže zabavit „celou“ výplatu. Spíše naopak. Není až tak velkou výjimkou, že při exekuci, jsou prováděny jen velmi nízké srážky, nebo se nemůže strhnout vůbec nic.

Exekuce na účet v bance – zvýšení nezabavitelné částky v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance. Tato nezabavitelná částka, se určuje jinak. Jedná se o trojnásobek životního minima jednotlivce.

Životní minimum se od 1. 1. 2023 zvyšuje, a pro jednotlivce je to nově 4 860 Kč. Nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance, je tedy od začátku roku 2023, ve výši 14 580 Kč.

Na tuto nezabavitelnou částku, je ale při exekuci na účet v bance nárok jen jednou. Jedná se pouze o jednorázovou částku, kterou si dlužník může vybrat na začátku exekuce (pokud má na účtu dostatek peněz). Pak už nic dalšího od banky nedostane (není to jako u exekuce na mzdu, kde se nezabavitelné minimum zohlední každý měsíc, při výpočtu výplaty).

Zkrácení insolvence (oddlužení) na 3 roky v roce 2023?

Další dobrou zprávou pro dlužníky je mimo jiné to, že v roce 2023, se opět vrací do hry debata o zkrácení insolvence (oddlužení). Na místo současných 5 roků (60 měsíců), by se oddlužení mohlo zkrátit jen na 3 roky (36 měsíců).

Podobná debata se vedla již před několika roky, ale změna nebyla schválena. Nyní se opět tato otázka (návrh na změnu zákona) vrací do Parlamentu, který by měl o případném zkrácení hlasovat v nejbližších měsících.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *