Změny 2023: Zvýšení rodičovského příspěvku – 350 000 Kč od 1. 1. 2024

V roce 2023, bude vláda navrhovat zvýšení rodičovské. Nejpozději od 1. 1. 2024, by se měl rodičovský příspěvek zvýšit na 350 000 Kč (zvýšení o 50 tisíc korun). Současně by se měly měnit některé podmínky – např. zkrácení rodičovské jen na 3 roky.

I když vláda v poslední době vypouští skoro jenom samé negativní zprávy (zvyšování daní, důchodová reforma, úsporná opatření), přesto je zde jedna pozitivní novinka. Je to dobrá zpráva pro rodiny s malým dítětem (nebo i pro ty maminky, které těhotenství teprve plánují).

V roce 2024 (zřejmě hned od 1. 1. 2024), by totiž mělo dojít k navýšení celkové částky u rodičovského příspěvku. A to z aktuálních 300 tisíc korun na 350 000 Kč v roce 2024. Současně s tím, se mají změnit i některé podmínky pro rodičovskou.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024

Během roku 2023, již vláda jasně deklarovala, že chce prosadit zvýšení rodičovského příspěvku. Na tom se ostatně shoduje i s opozicí. Nejsilnější opoziční strana ANO, také požaduje navýšení celkové částky u rodičovské.

Rodičovský příspěvek, se naposledy zvyšoval v roce 2020. Tehdy se jednalo o zvýšení o 80 tisíc korun (zvýšení z 220 tisíc korun, na aktuálních 300 tisíc korun).

Vláda avizovala záměr, zvýšit rodičovský příspěvek o 50 000 Kč:

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek u dvojčat = 525 000 Kč (jeden a půl násobek základní částky)

Zvýšení by měla vláda projednat (a snad i schválit) ještě během první poloviny roku 2023 (na konci května nebo na začátku června). Následně ale o tomto zvýšení, bude muset ještě jednat Parlament a Senát.

Kdy se zvýší rodičovský příspěvek? Během roku 2023 nebo až od 1. 1. 2024?

Opozice by ale chtěla zvýšení ještě během roku 2023. Vláda s ohledem na aktuální situaci, ale připouští zvýšení až od začátku roku 2024.

O návrhu na zvýšení rodičovské, zatím ještě nejednala vláda – není k dispozici návrh na změnu zákona. Přesný termín je tedy pouze spekulace – na základě toho, co tvrdí například ministr práce a sociálních věcí, nebo co prezentují opoziční poslanci.

I s ohledem na to, jak dlouho obvykle trvá legislativní proces (schválení změny zákona), není příliš pravděpodobné, že by ke zvýšení došlo ještě během roku 2023.

Teoreticky je sice možné stihnout schválit změnu ještě i tak, aby začala platit už během podzimu 2023. Pravděpodobnější termín zvýšení, je ale až začátek dalšího roku – od 1. 1. 2024.

Aktualizace: Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Změny podmínek u rodičovského příspěvku

Společně se zvýšením rodičovské, by se měly projednávat i změny některých podmínek. Aktuálně se mluví o 2 hlavních změnách:

Zkrácení rodičovské na 3 roky

Nyní může být rodičovský příspěvek vyplácen až do 4 roků dítěte (končí ve chvíli, kdy je vyplacena celá částka, nebo když se narodí další dítě, nebo když má dítě 4 narozeniny, atd.).

Vláda by chtěla prosadit změnu, aby byl na rodičovský příspěvek nárok maximálně do 3 roků dítě (končil by nejpozději v den 3 narozenin dítěte)

Zrušení omezení na pobyt ve školce

Nyní je u dětí do 2 roků omezující podmínka, že nesmí chodit do školky (nebo do jeslí, do dětské skupiny či do jiného podobného zařízení), na dobu delší než 92 hodin v měsíci.

Vláda by chtěla toto omezení zrušit. Cílem je údajná snaha, aby maminkám (ženám na rodičovské) umožnili dřívějších návrat do zaměstnání.

Kdo má nárok na rodičovskou a jaké jsou podmínky v roce 2023?

Základní podmínky, pro nárok na rodičovský příspěvek, by se ale určitě měnit neměly.

Na rodičovskou je nárok u nejmladšího dítěte v rodině (pokud se narodí druhé dítě, nárok na RP u prvního dítěte zaniká, je ale možné jednorázové dočerpání zbytku RP).

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče (resp. pouze jeden z rodičů dítěte). Není zde omezující podmínka, že by musela být nějaká minimální doba v předchozím zaměstnání.

Nárok tedy mají i nezaměstnaní, studenti, ti kdo pracují na DPP a DPČ, ti kdo mají „odpracováno“ jen krátkou dobu. Nárok mají i podnikatelé (OSVČ).

U rodičovského příspěvku, je možné zvolit měsíční částku:

  • Maximálně do 13 000 Kč si mohou zvolit všichni, kdo mají nárok na rodičovský příspěvek
  • Měsíční částku nad 13 000 Kč je možné zvolit, pokud byl nárok na mateřskou (alespoň u jednoho rodiče, je možné stanovit dostatečně vysoký vyměřovací základ)
  • Maximální rodičovská je v roce 2023 ve výši 49 440 Kč

Na rodičovský příspěvek, mohou mít nárok nejenom ženy (či tatínci) na rodičovské dovolené. Ale i ti, kdo již rodičovskou dovolenou ukončili.

Rodičovský příspěvek je možné dobírat i po návratu do zaměstnání. Nebo během rodičovské pracovat (v zaměstnání, na dohodu DPP nebo DPČ) či podnikat.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského v roce 2023

V této kalkulačce si můžete spočítat, jakou maximální částku rodičovské můžete dostat (s ohledem na příjmy jednoho z rodičů), nebo kolik by vycházel rodičovský příspěvek, podle doby (počtu měsíců), po kterou byste ho chtěli dostávat.

Aktuální maximální doba, je do 4 roků dítěte (může se změnit – viz výše).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Další změny v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvýšily dětské přídavky o 200 Kč měsíčně – viz Přídavky na dítě 2023 – kdo má nárok na příspěvek a kolik?

Od začátku červa 2023, se letos již podruhé zvyšují důchody – viz Nový výpočet důchodu 2023 – mimořádné zvýšení důchodů od června

V roce 2023, můžete mít také nárok na zvýšenou podporu v nezaměstnanosti – viz Výpočet podpory od Úřadu práce pro nezaměstnané v roce 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *