Změny 2024: Zvýšení rodičovského příspěvku – 350 000 Kč od 1. 1. 2024

V minulém roce bylo schváleno zvýšení rodičovské. Hned od začátku nového roku – od 1. 1. 2024, se rodičovský příspěvek zvyšuje na 350 000 Kč (zvýšení o 50 tisíc korun). Současně by se měly měnit některé podmínky – např. zkrácení rodičovské jen na 3 roky.

I když vláda v poslední době vypouští skoro jenom samé negativní zprávy (zvyšování daní, důchodová reforma, úsporná opatření), přesto je zde jedna pozitivní novinka. Je to dobrá zpráva pro rodiny s malým dítětem (nebo i pro ty maminky, které těhotenství teprve plánují).

V roce 2024 (hned od 1. 1. 2024), dojde k navýšení celkové částky u rodičovského příspěvku. A to z aktuálních 300 tisíc korun na 350 000 Kč v roce 2024. Současně s tím, se mají změnit i některé podmínky pro rodičovskou.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024

Během roku 2023, již vláda jasně deklarovala, že chce prosadit zvýšení rodičovského příspěvku. Na tom se ostatně shoduje i s opozicí. Nejsilnější opoziční strana ANO, také požaduje navýšení celkové částky u rodičovské.

Rodičovský příspěvek, se naposledy zvyšoval v roce 2020. Tehdy se jednalo o zvýšení o 80 tisíc korun (zvýšení z 220 tisíc korun, na aktuálních 300 tisíc korun).

Vláda avizovala záměr, zvýšit rodičovský příspěvek o 50 000 Kč:

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek u dvojčat = 525 000 Kč (jeden a půl násobek základní částky)

Zvýšení rodičovské bylo projednáno a schváleno během roku 2023. Ke zvýšení dojde od začátku roku 2024. Zvýšení se ale bude týkat jenom některých dětí.

Na zvýšenou rodičovskou bude nárok jenom u dětí, které se narodí až v roce 2024 (od 1. 1. 2024). Všechny dříve narozené děti, tedy mají „smůlu“ a mají i nadále nárok jenom na původních 300 000 Kč.

Opoziční ANO, již avizovalo záměr, podat stížnost k Ústavnímu soudu. Případná stížnost, ale nám žádný odkladný účinek.

Kdy se zvýší rodičovský příspěvek? Bude to od 1. 1. 2024

Opozice původně chtěla prosadit zvýšení ještě během roku 2023. Vláda s ohledem na aktuální situaci, ale prosadila zvýšení až od začátku roku 2024.

Aktualizace: Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Změny podmínek u rodičovského příspěvku – zkrácení rodičovské na 3 roky

Společně se zvýšením rodičovské, byla schválena i změna podmínek.  Doposud mohl být rodičovský příspěvek vyplácen až do 4 roků dítěte (končí ve chvíli, kdy je vyplacena celá částka, nebo když se narodí další dítě, nebo když má dítě 4 narozeniny, atd.).

Vláda prosadila změnu, aby byl na rodičovský příspěvek nárok maximálně do 3 roků dítě (pro děti narozené od 1. 1. 2024 bude končit nejpozději v den 3 narozenin dítěte)

Kdo má nárok na rodičovskou a jaké jsou podmínky v roce 2024?

Základní podmínky, pro nárok na rodičovský příspěvek, by se ale určitě měnit neměly.

Na rodičovskou je nárok u nejmladšího dítěte v rodině (pokud se narodí druhé dítě, nárok na RP u prvního dítěte zaniká, je ale možné jednorázové dočerpání zbytku RP).

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče (resp. pouze jeden z rodičů dítěte). Není zde omezující podmínka, že by musela být nějaká minimální doba v předchozím zaměstnání.

Nárok tedy mají i nezaměstnaní, studenti, ti kdo pracují na DPP a DPČ, ti kdo mají „odpracováno“ jen krátkou dobu. Nárok mají i podnikatelé (OSVČ).

U rodičovského příspěvku, je možné zvolit měsíční částku:

  • Maximálně do 13 000 Kč si mohou zvolit všichni, kdo mají nárok na rodičovský příspěvek
  • Měsíční částku nad 13 000 Kč je možné zvolit, pokud byl nárok na mateřskou (alespoň u jednoho rodiče, je možné stanovit dostatečně vysoký vyměřovací základ)
  • Maximální rodičovská je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč (nebo až 80 865 Kč u dvojčat)

Na rodičovský příspěvek, mohou mít nárok nejenom ženy (či tatínci) na rodičovské dovolené. Ale i ti, kdo již rodičovskou dovolenou ukončili.

Rodičovský příspěvek je možné dobírat i po návratu do zaměstnání. Nebo během rodičovské pracovat (v zaměstnání, na dohodu DPP nebo DPČ) či podnikat.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského v roce 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, jakou maximální částku rodičovské můžete dostat (s ohledem na příjmy jednoho z rodičů), nebo kolik by vycházel rodičovský příspěvek, podle doby (počtu měsíců), po kterou byste ho chtěli dostávat.

Aktuální maximální doba, je do 4 roků dítěte (u dětí narozených do 31. 12. 2023) nebo maximálně do 3 roků (u dětí narozených od 1. 1. 2024).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Další změny v roce 2024

Od začátku roku 2024, se změnily podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení – došlo ke zrušení mimořádného zvýšení u normativních nákladů na bydlení. Na přídavky na bydlení, kvůli tomu může mít nárok méně domácností – viz Kalkulačka – výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Od začátku červa 2024, by mělo dojít ke zvýšení u příspěvku na péči – MPSV aktuálně navrhuje zvýšení o 20 – 25% pro stupeň II. – IV. O tom, zda se bude zvyšovat i příspěvek na péči pro stupeň I., se má ještě jednat během první poloviny roku 2024.

Reforma sociálních dávek v roce 2024 – MPSV by chtělo navrhnout reformu systému sociálních dávek – bude navrhovat sloučení několika sociálních dávek do jedné dávky (sloučení by se mělo týkat příspěvku na bydlení, přídavků na dítě, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení). Změna by se měla projednávat během roku 2024.

V roce 2024, můžete mít také nárok na zvýšenou podporu v nezaměstnanosti – viz Výpočet podpory od Úřadu práce pro nezaměstnané v roce 2024

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *