Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek od 1. 7. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

Nezabavitelné minimum se už potřetí zvýšilo. Při exekučních srážkách ze mzdy, budou mít lidé více peněz. Nezabavitelná částka, se od 1. 7. 2022 zvýšila na 9416,25 Kč. Zvyšuje se i nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance (od 1. 7. 2022 je to 13 860 Kč).

Od července (od 1. 7. 2022), se zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a při insolvenci. Je to již třetí letošní zvýšení nezabavitelné částky. Od začátku letních prázdnin, se navyšuje životní minimum (mimořádná valorizace o 8,8%). Díky tomu, zůstane lidem s exekucí (nebo v insolvenci) více peněz.

Zvýšené životní minimum, má přímý vliv na výpočet srážek ze mzdy (z platu, z důchodu, z nemocenské, nebo i z dalších příjmů).

Díky zvýšení ŽM, zůstane po srážkách ze mzdy více. Navýšení životní minima, znamená i více peněz při exekuci na účet v bance, nebo při exekuci na majetek.

Nezabavitelné minimum v roce 2022 – o kolik se zvyšuje?

Kvůli vysoké inflaci (která má počátek už ve druhé polovině předchozího roku, a která byla umocněna válkou na Ukrajině), probíhá v roce 2022, řada změn v oblasti sociálních dávek (státní sociální podpory).

Některé tyto změny, ovlivňují i výpočet exekuce (nebo insolvence):

První zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2022

 • došlo k řádné, i k mimořádné valorizaci normativních nákladů na bydlení
 • nezabavitelné minimum se od ledna 2022 zvýšilo na 8846,25 Kč
 • nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě, se zvýšila na 2948,75 Kč

Druhé zvýšení nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

 • došlo k prvnímu zvýšení životního minima (zvýšení o 10%)
 • nezabavitelné minimum se od dubna 2022 zvýšilo na 9138,75 Kč
 • nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě, se zvýšila na 3046,25 Kč

Třetí zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

 • došlo k druhému zvýšení životního minima (zvýšení o 8,8%)
 • nezabavitelné minimum se od července 2022 zvýšilo na 9416,25 Kč
 • nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě, se zvýšila na 3138,75 Kč

Kalkulačka: výpočet srážek ze mzdy během exekuce v roce 2022

V následující kalkulačce, si můžete spočítat srážky ze mzdy během exekuce, a jak se projeví zvýšení nezabavitelné částky od července 2022.

Exekuční srážky (nebo i ty insolvenční, které jsou stejné jako u exekuce pro přednostní pohledávku), mohou být prováděny jak z výplaty (z platu, ze mzdy nebo i z odměny za práci na DPP nebo DPČ), tak i z různých dalších příjmů (z nemocenské, z důchodu, z mateřské, z rodičovské, z podpory v nezaměstnanosti, apod.).

Pro výpočet exekuce, je rozhodující čistá mzda (nebo jiný příjem v „čistém“), typ pohledávky (přednostní x nepřednostní) a počet osob (jako je manžel, manželka, nebo dítě, ke kterému má dlužník vyživovací povinnost).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nejvyšší soud rozhodl, že lidé mají nárok na více peněz během exekuce či insolvence

V první polovině roku 2022, byly nejasnosti, ohledně výpočtu nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

Od začátku ledna, došlo k pravidelnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (z nich se vypočítá nezabavitelné minimum pro výpočet srážek). Současně ale bylo na konci ledna 2022, schváleno i mimořádné zvýšení normativů. A to už tak jasné nebylo.

I přes výklad Ministerstva spravedlnosti (které doporučilo vyšší nezabavitelnou částku), prováděli někteří zaměstnavatelé, nebo i ČSSZ (důchody, nemocenská) srážky tak, že lidem zůstávalo méně peněz (rozdíl mohl být i 1000 Kč, nebo i více).

Na začátku června 2022, přijal Nejvyšší soud závazné stanovisko, že lidé s exekucí a insolvencí, mají nárok na více peněz. A to už od začátku roku (od 1. 1. 2022).

Zvýšení nezabavitelné částky i při exekuci na účet v bance od 1. 7. 2022

Díky druhé, mimořádné valorizaci životního minima, se nemění jenom výpočet exekučních srážek ze mzdy, ale zvyšuje se i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance.

Pokud dojde k blokaci účtu v bance (či u jiného peněžního ústavu), má dlužník s exekucí nárok, na jednorázovou výplatu částky, která odpovídá trojnásobku životního minima.

I zde v roce 2022, proběhly 3 změny:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 1. 2022 = 11 580 Kč
 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 4. 2022 = 12 750 Kč
 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 7. 2022 = 13 860 Kč

Na tuto nezabavitelnou částku, je ale při exekuci na účet v bance, nárok pouze jednou. Aby dlužník nezůstal po dobu exekuce bez příjmu, může případně požádat banku, o založení chráněného účtu.

Na chráněný účet, je pak během exekuce převáděna nezabavitelná část mzdy (nebo i další příjmy, které nepodléhají exekuci). S těmito finančními prostředky, je možné disponovat bez omezení, a exekutor je nemůže zabavit.

Druhé milostivé léto začíná od září 2022

Od začátku září (od 1. 9. 2022), by se mělo „opakovat“ Milostivé léto. Lidé s exekucí budou mít opět možnost, aby zaplatili jen původní dlužnou částku (a poplatek za ukončení vymáhání), a exekuce bude ihned ukončena.

Je to šance především pro ty exekuce, kde původní dlužná částka, představuje jen menší část, celkové vymáhané sumy (není velkou výjimkou, že z původního dluhu ve výši pár tisíc korun, se během vymáhání a exekuce, stane dluh i několik desítek tisíc korun).

Milostivé léto, se týká především exekucí, pro dluhy vůči státu. Možnost ukončení exekuce, nebo zjednodušenou úhradu dluhů, ale budou nabízet (nebo už začaly) i některé soukromé firmy (aktuálně tuto možnost nabízí již některé banky).

Druhé Milostivé léto, je asi poslední příležitost na delší dobu, jak se lidé mohou „jednoduše“ zbavit svých dluhů. Milostivé léto, je výjimečná záležitost. A k jeho opakování dochází jen kvůli zmatkům a nejasnostem během průběhu prvního Milostivého léta (roli hrála i tehdy probíhající epidemie COVID).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.