Výpočet náhrady mzdy státní svátek – kdy je nárok na „proplacení svátku“ a kolik?

Ve svátek, má většina zaměstnanců volno. Pokud svátek vychází na všední den, pak mají zaměstnanci nárok na 100% mzdy, i když nepracují. Pokud ale musí pracovat, pak mají nárok na běžnou mzdu a k tomu příplatek minimálně 100% (případně i dalších 10% – příplatek za práci o víkendu).

Za státní svátek, mohou mít zaměstnanci nárok na náhradu mzdy (jako by normálně pracovali). Nebo mohou mít nárok i na příplatek za svátek (pokud skutečně pracují). Při pracovní neschopnosti, je to ale s proplacením svátku jiné.

Kdy může zaměstnavatel nařídit práci ve svátek?

V České republice máme aktuálně 13 státních svátků. Řada z nich pak během roku vychází na všední dny, kdy by se normálně šlo do práce. Ale ve svátek se obvykle nepracuje (tedy alespoň větší část zaměstnanců mívá zpravidla volno, do práce se musí jenom někde).

Zákoník práce připouští, aby zaměstnavatel nařídil i práci o víkendu nebo ve svátek. Může se ale jednat spíše jen o výjimečné situace.

Obecně je možná práce ve svátek jenom tam, kde se jedná o nepřetržitý provoz. Mimořádná práce ve svátek (nebo o víkendu), může být nařízena například i z důvodu inventury, apod.

Na co je nárok za svátek – příplatek za práci ve svátek, náhrada mzdy za svátek

Pokud vychází svátek na všední den (ve který by šel zaměstnanec normálně do práce), pak je nárok na náhradu mzdy za svátek (100% mzdy, resp. 100% průměrného výdělku).

Pokud svátek vychází na víkend (kdy by zaměstnanec nepracoval), tak ale nárok na náhradu mzdy není.

Musí-li ale zaměstnanec ve svátek opravdu pracovat, pak má nárok na náhradní volno nebo na příplatek za práci ve svátek. Příplatek za svátek musí být minimálně 100% (může se ale dojednat i vyšší).

Pokud svátek vychází na víkend (a zaměstnanec během svátku pracuje), pak je nárok nejenom na příplatek za víkend (minimálně 10%) ale i na příplatek za práci ve svátek (minimálně 100%).

Náhrada mzdy za státní svátek (100% mzdy nebo 100% průměrného výdělku)

Zaměstnavatel může vnitřními předpisy upravit, zda se svátek bude proplácet jako běžné „odpracované hodiny“. Nebo jestli bude proplacen náhradou mzdy.

Výpočet náhrady mzdy, vychází z průměrného výdělku. Vychází se z předchozího kalendářního čtvrtletí. Počítají se skutečně odpracované hodiny (včetně práce přes čas), a mzda, na kterou za tyto hodiny vznikl nárok.

Průměrný výdělek, se může mírně lišit od toho, kolik je vaše obvyklá výplata. Je to dáno mimo jiné i tím, že pro výpočet se nepoužívá například náhrada mzdy za nemoc, cestovní náhrady, apod. Do odpracované doby, se zase nepočítají přestávky na jídlo, doba dovolené (nebo i jiné doby nepřítomnosti v práci).

Náhrada mzdy za státní svátek, je stejná jako například náhrada mzdy za dovolenou. Je nárok na 100% průměrného výdělku. Něco jiného je ale náhrada mzdy za nemoc (u nemocenské je náhrada mzdy počítána z redukované formy průměrného výdělku a je nárok jenom na 60%).

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy za státní svátek (výpočet průměrného výdělku)

Pro výpočet náhrady mzdy, je nutné zadat údaje potřebné pro výpočet průměrného výdělku. Tedy počet skutečně odpracovaných hodin a hrubou mzdu, na kterou za tyto hodiny vznikla nárok. A dále údaje o práci přes čas (pokud byla v rozhodném období vykonávána).

Průměrný výdělek, se počítá z předchozího kalendářního čtvrtletí – viz podrobnější vysvětlení níže.

Kalkulačka náhrada mzdy za svátek

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Délka pracovní doby

Délka směny na kterou připadl svátek (v hodinách)

Výpočet

Z jakých měsíců se počítá průměrný výdělek (pro náhradu mzdy za svátek)?

Průměrný výdělek, který se pak používá pro výpočet náhrady mzdy za svátek (nebo i za dovolenou, v redukované formě i pro výpočet náhrady za nemoc, nebo v čisté formě pro výpočet podpory v nezmatenosti), se určuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Průměrný výdělek v zaměstnání, se tedy určuje 4x za rok:

1) Průměrný výdělek za 1 čtvrtletí

 • stanoví se k 1. 4. = výpočet za měsíce leden až březen
 • používá se pro výpočet náhrady v období od 1. 4. do 30. 6.

2) Průměrný výdělek za 2 čtvrtletí

 • stanoví se k 1. 7. = výpočet za měsíce duben až červen
 • používá se pro výpočet náhrady v období od 1. 7. do 30. 9.

3) Průměrný výdělek za 3 čtvrtletí

 • stanoví se k 1. 10. = výpočet za měsíce červenec až září
 • používá se pro výpočet náhrady v období od 1. 10. do 31. 12.

4) Průměrný výdělek za 4 čtvrtletí

 • stanoví se k 1. 1. = výpočet za měsíce říjen až prosinec
 • používá se pro výpočet náhrady v období od 1. 10. do 31. 12.

Tento průměrný výdělek, se pak používá po celé kalendářní čtvrtletí. Pokud bude svátek připadat na některý z dní v 1 čtvrtletí 2024, tak se pro výpočet náhrady mzdy použije průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí (za 4 čtvrtletí 2023).

Nejbližší státní svátky 2023/2024

2023:

 • Sobota 28. Října 2023 (Den vzniku Československa)
 • Pátek 17. Listopadu 2023 (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Neděle 24. Prosinec (Štědrý den)
 • Pondělí 25. Prosinec (1. svátek vánoční)
 • Úterý 26. Prosinec (2. svátek vánoční)

2024:

 • Pondělí 1. Leden 2024 (Nový rok)
 • Pátek 29. Březen 2024 (Velký pátek)
 • Pondělí 1. Duben 2024 (Velikonoční pondělí)
 • Středa 1. Květen 2024 (Svátek práce)
 • Středa 8. Květen 2024 (Den vítězství)
 • Pátek 5. Červenec 2024 (Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje)
 • Sobota 6. Červenec 2024 (Den upálení mistra Jana Husa)
 • Sobota 28. září 2024 (Den české státnosti)
 • Pondělí 28. Říjen 2024 (Den vzniku Československa)
 • Neděle 17. Listopad 2024 (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Úterý 24. Prosinec (Štědrý den)
 • Středa 25. Prosinec (1. svátek vánoční)
 • Čtvrtek 26. Prosinec (2. svátek vánoční)

Neschopenka a státní svátek – je nárok na proplacení svátku během neschopenky?

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti i v době, kdy je nějaký státní svátek, pak může nastat více možností:

1) Státní svátek vychází během prvních 14 dní neschopenky na všední den

 • Není nárok na náhradu mzdy za státní svátek (ani na příplatek za práci ve svátek), protože zaměstnanec je v pracovní neschopnosti, a v tento den by nepracoval, ani kdyby nebyl svátek
 • Je nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (60%)

2) Státní svátek vychází během prvních 14 dní neschopenky na víkend (sobota nebo neděle)

 • Není nárok na náhradu mzdy za státní svátek (ani na příplatek za práci ve svátek), protože zaměstnanec je pracovní neschopnosti, a v tento den by nepracoval, ani kdyby nebyl svátek
 • Není nárok ani na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní se platí jen za neodpracované hodiny)

3) Státní svátek je v době od 15 dne neschopenky (a dále)

 • Od 15 dne na neschopence, je nárok na nemocenské dávky
 • Nemocenské dávky jsou vypláceny za všechny kalendářní dny
 • Nárok na nemocenskou je i za víkend (za sobotu i neděli) i za státní svátek
 • Není nárok na náhradu mzdy za státní svátek (ani na příplatek za práci ve svátek), protože zaměstnanec je pracovní neschopnosti, a v tento den by nepracoval, ani kdyby nebyl svátek
 • Je nárok na nemocenské dávky (od 15 dne je nárok za všechny kalendářní dny)

Nárok na příplatek za svátek u dohody DPP a DPČ

Od začátku října 2023, začala platit novela zákoníku práce, která mimo jiné mění i podmínky práce na dohodu DPP a DPČ.

Podle nových podmínek, je i u dohody o provedení práce (DPP) nebo u dohody o pracovní činnosti (DPČ), nárok na příplatek za práci ve svátek. Nebo případně i na náhradu za svátek (pokud v ten den měl brigádník pracovat, ale kvůli svátku nepracuje).

Od 1. 10. 2023, mají dohodáři nárok na všechny běžné příplatky, jako ostatní zaměstnanci. Je nárok na příplatek za práci o víkendu, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve svátek, nebo i na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Brigádník má tedy nově nárok buď na příplatek za práci ve svátek (pokud ve svátek skutečně pracuje, pak je nárok na minimálně 100% navíc).  Nebo může mít nárok i náhradu za svátek, i když nepracuje. Záleží ale na rozpisu směn (zda měl nebo neměl v den, na který vychází svátek pracovat).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *