Kalkulačka: Kolik bude nemocenská od 1. ledna 2024? (zvýšení a změny)

Od začátku roku 2024, začnou platit nové redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance to znamená zvýšení nemocenské od ledna 2024 (až o 9%). Vláda připravuje i další změny – na ošetřovné by mohli mít nárok i podnikatelé (OSVČ) a dohodáři (DPP a DPČ).

Od začátku roku, se bude zvyšovat nemocenská. Od 1. 1. 2024, začínají platit nové redukční hranice. Díky tomu může některým zaměstnancům vycházet nárok na vyšší nemocenskou (zvýšení až o 9%).

Od ledna 2024, by také mělo začít platit několik změn v oblasti nemocenského pojištění a nároku na nemocenské dávky. Další změny se plánují i na začátek roku 2025 (nárok na ošetřovné pro OSVČ a dohodáře).

O kolik se zvýší nemocenská v roce 2024?

Díky zvýšení redukčních hranic, se některým zaměstnancům může zvýšit nemocenská. Zvýšení se může týkat jak nemocenské od zaměstnavatele (náhrada mzdy za nemoc za prvních 14 dní), tak i nemocenských dávek od státu (platí ČSSZ od 15 dne na neschopence).

Zvýšení nemocenské, se ale projeví jenom u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou

  • U zaměstnanců, s průměrnou mzdou do cca 40 000 Kč, bude případný rozdíl jen minimální.
  • U zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou, může být nárok na vyšší nemocenskou
  • Ve srovnání s rokem 2023, může být nemocenská vyšší až o cca 3600 Kč za měsíc (zvýšení o 9%)

Kalkulačka: Výpočet, kolik bude nemocenská od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou nemocenskou můžete mít nárok v roce 2024.

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Jak se počítá nemocenská v kalkulačce:

  • Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc se používá průměrný (hrubý) výdělek za poslední kalendářní čtvrtletí (v kalkulačce je zjednodušený výpočet z průměrné hrubé hodinové mzdy)
  • Nemocenské dávky (od 15 dne) se vypočítají z vyměřovacího základu (z hrubé mzdy) za posledních 12 měsíců (v kalkulačce je zjednodušený výpočet z průměrné hrubé mzdy za posledních 12 měsíců)
  • Výpočet v kalkulačce je orientační, používají se redukční hranice, které budou platit od 1. 1. 2024
  • Výsledek výpočtu v kalkulačce ukazuje, na kolik peněz je nárok za 1 den (celková částka se odvíjí od délky neschopenky, a závisí i na dalších faktorech; u náhrady mzdy se předpokládá 8 hodinová pracovní doba

Výpočet zvýšení nemocenské od ledna 2024 – zvýšení až o 9%

Modelový výpočet, kolik může být nemocenská v roce 2024, si můžete prohlédnout v následující tabulce. Jedná se o orientační výpočet nemocenské, na kterou je nárok, během prvního měsíce na neschopence (od 1 do 30 dne na neschopence).

Vypočítaná nemocenská v tabulce, zahrnuje prvních 14 dní náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (výpočet pro 80 zameškaných hodin) a dále 16 dní nároku na nemocenské dávky.

V tabulce je vidět, že u zaměstnanců s vysoce nadprůměrnou mzdou se nemocenská může zvýšit až o 9%.

Tabulka: Kolik bude nemocenská v roce 2024

Hrubá mzda Nemocenská 2023 Nemocenská 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 10 880 Kč 10 880 Kč 0 Kč 0%
24 000 Kč 13 043 Kč 13 043 Kč 0 Kč 0%
28 000 Kč 15 226 Kč 15 226 Kč 0 Kč 0%
32 000 Kč 17 399 Kč 17 399 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 21 630 Kč 21 744 Kč +114 Kč +0,53%
48 000 Kč 24 660 Kč 25 317 Kč +657 Kč +2,66%
56 000 Kč 27 563 Kč 28 204 Kč +641 Kč +2,33%
64 000 Kč 29 746 Kč 31 106 Kč +1360 Kč +4,57%
72 000 Kč 31 206 Kč 32 833 Kč +1627 Kč +5,21%
8 0000 Kč 32 649 Kč 34 292 Kč +1643 Kč +5,03%
96 000 Kč 35 551 Kč 37 195 Kč +1644 Kč +4,62%
112 000 Kč 38 454 Kč 40 081 Kč +1627 Kč +4,23%
120 000 Kč 39 692 Kč 41 540 Kč +1848 Kč +4,66%
130 000 Kč 39 948 Kč 43 197 Kč +3249 Kč +8,13%
140 000 Kč 39 948 Kč 43 549 Kč +3601 Kč +9,01%
150 000 Kč 39 948 Kč 43 549 Kč +3601 Kč +9,01%

Nové redukční hranice pro výpočet nemocenské od 1. 1. 2024

Nemocenské dávky, se vypočítají individuálně, pro každého nemocného, na základě jeho příjmů v zaměstnání.

U živnostníků se výpočet neschopenky provádí na základě toho, jaké jsou jejich příjmy z podnikání (resp. jaký je jejich vyměřovací základ, a kolik si platí na nemocenské pojištění).

Při výpočtu nemocenské, ale hrají poměrně zásadní roli redukční hranice. Nemocenská se obvykle nepočítá z celé hrubé mzdy, ale jenom z její části. Do úrovně průměrné mzdy, se započítá 90%

Od určité výše příjmu (z toho, co je nad průměrnou mzdu) se započítá už jen 60% nebo 30% (a z toho, co je nad trojnásobek průměrné mzdy, už se pro nemocenskou nezapočítá nic).

Od začátku roku 2024, se zvyšují redukční hranice:

  • 1 redukční hranice 2024 = 1466 Kč
  • 2 redukční hranice 2024 = 2199 Kč
  • 3 redukční hranice 2024 = 4397 Kč

Tyto limity slouží nejenom pro výpočet nemocenských dávek (od 15 dne neschopenky), ale v upravené podobě i pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní na neschopence).

Redukční hranice, slouží i pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), otcovské nebo i pro ošetřovné. U všech těchto dávek, může být v roce 2024, nárok na více peněz.

V roce 2024 si budou nemocenské pojištění platit i zaměstnanci

Nárok na placenou neschopenku, vzniká na základě účasti na nemocenském pojištění. Doposud to bylo tak, že nemocenské pojištění za zaměstnance platil  jenom zaměstnavatel (živnostníci si museli nemocenské platit sami).

Od ledna 2024, se ale na placení nemocenského pojištění začnou podílet i zaměstnanci. Z výplaty by se jim mělo začít strhávat 0,6% z hrubé mzdy na nemocenské pojištění. U zaměstnance s hrubou mzdou 30 000 Kč, to bude 180 Kč měsíčně, které zaplatí navíc.

Tuto změnu navrhla vláda, jako součást úsporného balíčku. Očekává, že díky tomu získá od zaměstnanců do státního rozpočtu asi 11,4 miliardy korun.

Viz: Kalkulačka výplaty 2024: Vláda schválila daňové změny – jak se změní čistá mzda?

Změny u nemocenských dávek v roce 2024

V roce 2024, by se měla projednávat větší změna zákona o nemocenském pojištění. Vláda by chtěla zavést elektronickou komunikaci u dávek nemocenského pojištění (u peněžité pomoci v mateřství, u otcovské, u ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného, a u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). U běžné nemocenské, už existuje eNeschopenka, a vše se vyřizuje elektronicky již nyní.

Další významnou změnou, by mělo zavedení nároku na ošetřovné pro podnikatele (OSVČ) a také pro dohodáře (pro zaměstnance pracující na dohodu DPP nebo DPČ). Tyto dvě skupiny podle stávajících podmínek nemají nárok na ošetřovné (měli jenom zvláštní dočasnou výjimku během epidemie COVID).

Kromě toho by měla změna zákona přinést i řadu dílčích změn. Návrh na změnu zákona, ale zatím nebyl projednán, a tak se předpokládá, že změny zřejmě začnou platit až od 1. 1. 205.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *