Výpočet: Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2021

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), pro OSVČ v roce 2021. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje nemocenské pojištění pro živnostníky na 147 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Základní podmínky pro nárok na mateřskou, se ale v roce 2021 nijak nemění.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), pro OSVČ v roce 2021. Od začátku roku  – od 1. 1. 2021 – se zvyšuje minimální nemocenské pojištění pro živnostníky, na 147 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice, pro výpočet PPM.

Základní podmínky, při kterých může mít podnikatelka (OSVČ), nárok na mateřskou (PPM), jsou v roce 2021 stejné, jako v předchozích letech.

OSVČ si pro nárok na mateřskou musí platit nemocenské pojištění (minimálně 180 dní za poslední rok před začátkem PPM a současně minimálně 270 dní za poslední dva roky).

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ 2021

Pro výpočet mateřské u OSVČ je rozhodující vyměřovací základ pro nemocenské pojištění. Ten se dá snadno odvodit od toho, jaké platíte nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění pro živnostníky je 2,1 % z vyměřovacího základu. Od 1. 1. 2021 je minimální nemocenské pojištění 147 Kč měsíčně

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2021
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Zvýšení nemocenského pojištění od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje minimální nemocenské pojištění pro živnostníky na 147 Kč měsíčně. Všichni, kdo si v roce 2020 platili jen minimální nemocenské pojištění (126 Kč měsíčně v roce 2020), tedy musí v lednu 2021 zvýšit platbu.

Pokud byste na zvýšení nemocenského zapomněli, tak je to problém. Pokud byste totiž zaplatili méně, než je minimální sazba nemocenského v roce 2021, pak vám tím automaticky zanikne účast na nemocenském pojištění. A následně byste už nemuseli mít nárok na nemocenské dávky (kam patří i mateřská).

Kolik je minimální mateřská (PPM) pro OSVČ v roce 2021?

I když nic, jako „minimální garantovaná mateřská“ neexistuje, u OSVČ můžeme vycházet z toho, jaké je minimální nemocenské pojištění.

To je v roce 2021, částka 147 Kč měsíčně. To odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu ve výši 7000 Kč měsíčně. Mateřská (PPM) vypočítaná z tohoto vyměřovacího základu je stejná, jako mateřská u zaměstnance s hrubou mzdou 7000 Kč měsíčně:

  • Denní vyměřovací základ by byl 230,14 Kč
  • Redukovaný vyměřovací základ by byl 231 Kč
  • Mateřská na 1 den (70% z vyměřovacího základu) = 162 Kč
  • Za měsíc (30 dní), by OSVČ dostala 4 860 Kč
  • Za celou dob mateřské (28 týdnů, 196 dní) je to 31 752 Kč

Jak je vidět, tak mateřská vypočítaná na základě minimálního nemocenského pojištění, je opravdu jen minimální.

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) v roce 2021

Základní podmínkou, aby měl i živnostník nárok na mateřskou, je účast na nemocenském pojištění.

Celková doba účasti na nemocenském pojištění, musí být minimálně 270 kalendářních dní, za poslední dva roky.

Do těchto 270 dní, může být případně započítána i doba v nějakém předchozím zaměstnání. Pokud například OSVČ v posledních dvou letech pracoval jako zaměstnanec, pak byl chvíli nezaměstnaný a pak zahájil podnikání, tak se může započítat i doba účasti na nemocenském pojištění, splněná v posledním zaměstnání.

OSVČ si ale současně musí platit nemocenské pojištění, nejméně 180 dní (za poslední rok před začátkem PPM).

Další nutnou podmínkou pro nárok na mateřskou je to, že v době začátku PPM (což je 6 – 8 týdnů před porodem), je OSVČ stále účastníkem nemocenského pojištění. Nebo že je alespoň v ochranné době. Ta je až 180 dní, od skončení poslední pojištění činnosti (ve které začalo těhotenství).

Rodičovská pro OSVČ v roce 2021

Pokud by OSVČ nesplňovala podmínky pro nárok na mateřskou, pak má určitě nárok na rodičovský příspěvek. Na ten je nárok buď po skončení PPM, nebo po narození dítěte.

Rodičovská je v roce 2021 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata (nebo vícerčata).

Na rodičovskou může být nárok až do 4 roků dítěte (nebo dokud není vyčerpaná celá výše uvedená částka).

  • Pokud OSVČ neměla nárok na PPM, pak si může zvolit rodičovskou maximálně do 10 000 Kč měsíčně.
  • Pokud měla nárok na mateřskou (nebo pokud je v žádosti o rodičovský příspěvek doložen příjem druhého rodiče), pak může být nárok i na vyšší rodičovský příspěvek.
  • Maximálně ale na 43 470 Kč měsíčně (a to jen při vysokém příjmu).

Na co má nárok těhotná OSVČ v roce 2021?

Pokud je žena těhotná a podniká jako OSVČ, a platí si nemocenské pojištění, pak má před porodem nárok případně i na nemocenské dávky v souvislosti s rizikovým těhotenstvím. Aby byl nárok na nemocenskou během rizikového těhotenství, musí být nemocenské pojištění placeno alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky.

Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění jen krátce, takže nesplňuje podmínku minimální doby a nemá nárok na PPM, může mít v souvislosti s porodem nárok na nemocenské dávky.

Na ty je nárok v době 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu, pokud žena nemá nárok na PPM.

Nemocenské dávky (při rizikovém těhotenství, nebo v souvislosti s porodem), se vypočítají běžným způsobem. Je to 60% – 72% z denního vyměřovacího základu (stejně jako u běžné neschopenky).

Sociální dávky pro OSVČ

Po porodu, pak může mít OSVČ nárok na porodné (pokud se jí narodí první nebo druhé dítě, a pokud má nízké příjmy). Po porodu nebo po skončení mateřské, je nárok na rodičovský příspěvek. Může také být nárok na přídavky na dítě.

Jinak může mít i OSVČ, nárok na běžné sociální dávky – jako je například příspěvek na bydlení, nebo třeba dávky hmotné nouze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *