Kalkulačka pro výpočet nemocenské a náhrady mzdy pro rok 2022

Od začátku roku (od 1. 1. 2022) se zvyšují redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní na neschopence), a pro výpočet nemocenských dávek (od 15 dne na neschopence). Některým zaměstnancům, se v roce 2022, zvýší nemocenská během pracovní neschopnosti.

Během pracovní neschopnosti (nemoc, úraz, apod.), vám zaměstnavatel nejprve prvních 14 dní poskytuje náhradu mzdy za nemoc. Od 15 dne na neschopence, pak začnete dostávat nemocenské dávky, které platí stát (resp. místně příslušná OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení).

Zatímco tedy na náhradu mzdy od zaměstnavatele, máte nárok pouze prvních 14 dní (a pouze za skutečně neodpracované hodiny), na nemocenské dávky od státu, může být nárok až po dobu 380 dní (od začátku neschopenky).

V některých případech, je nárok i na prodloužení neschopenky (výplaty nemocenské), až o dalších 350 dní (je nutný posudek).

Výpočet: Kolik je nemocenská a náhrada mzdy od 1. 1. 2022

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz byste dostali při neschopence, v roce 2022. Kalkulačka vám vypočítá, jak náhradu mzdy od zaměstnavatele, tak i nemocenské dávky.

Pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele, je rozhodující průměrný hrubý hodinový výdělek a počet neodpracovaných hodin, během prvních 14 dní (průměrný výdělek, se dá odvodit i z hrubé mzdy – zde jen zjednodušený výpočet).

 • Náhrada mzdy je 60% z redukovaného průměrného hrubého výdělku

Pro výpočet nemocenských dávek, je rozhodující denní vyměřovací základ (vyplývá z toho, jakou máte hrubou mzdu) a celkový počet kalendářních dní, v pracovní neschopnosti. Nemocenské dávky, se během neschopenky postupně zvyšují:

 • Od 15 do 30 dne je to 60% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Od 31 do 60 dne je to 66% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Od 61 dne a dále je to 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Kalkulačka: Kolik dostanete během pracovní neschopnosti v roce 2022

Kalkulačka nemocenská 2022
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Kdo má nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele?

Na nemocenskou od zaměstnavatele, mají nárok zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru, a v některých případech je nárok i u těch, kdo pracují na dohodu.

Podnikatelé (živnostníci, OSVČ), náhradu mzdy během prvních 14 dní neschopenky nedostávají (nemají zaměstnavatele, nedostávají mzdu/plat).

Nezaměstnaní (po skončení zaměstnání), již také nemají nárok na náhradu mzdy. Pokud onemocníte po skončení pracovního poměru (do 7 dní), tak sice můžete mít nárok na nemocenské dávky od 15 dne, ale náhradu mzdy již nedostanete (prvních 14 dní vám nikdo nezaplatí)

Jak je placená neschopenka, během prvních 14 dní?

Dříve platilo, že během prvních 3 dnů neschopenky, jste nic nedostávali. To již bylo zrušeno, a nyní je neschopenka placená již od prvního dne.

Během prvních 14 dní, ale dostáváte proplaceny jen skutečně zameškané hodiny. U běžné týdenní pracovní doby, vám tak zaměstnavatele zaplatí, za 80 hodin (10 pracovních dní), během prvních 2 týdnů.

Kolik je náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele v roce 2022?

Výše náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, se řídí zákoníkem práce. Jedná se o 60% z redukovaného hrubého hodinového výdělku. Ten vyplývá z hrubé mzdy (počítá se na základě hrubého příjmu a odpracovaných hodin v předchozím kalendářním čtvrtletí).

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, jsou dále podstatné redukční hranice. Ty se od 1. 1. 2022 zvyšují.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v roce 2022:

 • 1 redukční hranice – do 227,15 Kč se v roce 2022 započítá se 90%
 • 2 redukční hranice – od 227,15 do 340,55 Kč se v roce 2022 započítá 60%
 • 3 redukční hranice – od 340,55 Kč do 681,10 Kč se v roce 2022 započítá 30%
 • Nad 681,10 Kč se pro výpočet náhrady mzdy již nic nezapočítá

Výpočet zvýšení náhrady mzdy od 1. 1. 2022

V následující tabulce, se můžete podívat, kolik je náhrada mzdy v roce 2022, ve srovnání s tím, kolik to bylo v předchozím roce.

V tabulce je názorně vidět, že od 1. 1. 2022, se zaměstnancům s vyšší (nadprůměrnou) mzdou, zvýší i náhrada mzdy při nemoci.

Hrubá mzda Náhrada mzdy (80 hodin) 2021 Náhrada mzdy (80 hodin) 2022 Zvýšení 2022
20 000 Kč 5 400 Kč 5 400 Kč 0 Kč
25 000 Kč 6 760 Kč 6 760 Kč 0 Kč
30 000 Kč 8 100 Kč 8 100 Kč 0 Kč
35 000 Kč 9 280 Kč 9 460 Kč +180 Kč
40 000 Kč 10 180 Kč 10 480 Kč +300 Kč
45 000 Kč 11 080 Kč 11 380 Kč +300 Kč
50 000 Kč 11 950 Kč 12 280 Kč +330 Kč
60 000 Kč 12 850 Kč 13 580 Kč +730 Kč
70 000 Kč 13 750 Kč 14 480 Kč +730 Kč

Kdo má nárok na nemocenské dávky během neschopenky?

Na nemocenské dávky od státu (od 15 dne), mají nárok jak zaměstnanci, tak případně i podnikatelé (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění.

Nárok na nemocenské dávky od 15 dne, mohou mít i nezaměstnaní. Pouze ale v případě, že je neschopenka zahájena ještě během zaměstnání, nebo do 7 kalendářních dní od jeho skončení.

Na nemocenské dávky, není nárok například během rodičovské dovolené, nebo i v některých dalších případech.

Kolik jsou nemocenské dávky v roce 2022?

Nemocenské dávky od 15 dne, jsou placeny za každý kalendářní den (včetně víkendu, soboty a neděle, nebo i za státní svátek).

Výpočet nemocenské vychází z denního vyměřovacího základu (odvíjí se od hrubé mzdy), který se také redukuje, prostřednictvím redukčních hranic.

Výsledná nemocenská je pak 60% – 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu (nemocenská se během neschopenky postupně zvyšuje).

Redukční hranice pro výpočet nemocenské od 1. 1. 2022

 • 1 redukční hranice – do 1298 Kč se v roce 2022 započítá se 90%
 • 2 redukční hranice – od 1298 do 1946 Kč se v roce 2022 započítá 60%
 • 3 redukční hranice – od 1946 Kč do 3892 Kč se v roce 2022 započítá 30%
 • Nad 3892 Kč se pro výpočet náhrady mzdy již nic nezapočítá

Výpočet zvýšení nemocenské od 1. 1. 2022

V následující tabulce se můžete podívat, jak se zvýší nemocenská v roce 2022. V tabulce je proveden výpočet pro 15 až 30 den pracovní neschopnosti (16 kalendářních dní).

Podobně jako u náhrady mzdy za nemoc, i zde je vidět, že zaměstnancům s vyšší hrubou mzdou, se nemocenské dávky o něco málo zvýší (od 1. 1. 2022)

Hrubá mzda Nemocenská od 15 dne 2021 Nemocenská od 15 dne 2022 Zvýšení 2022
20 000 Kč 5 696 Kč 5 696 Kč 0 Kč
25 000 Kč 7 104 Kč 7 104 Kč 0 Kč
30 000 Kč 8 528 Kč 8 528 Kč 0 Kč
35 000 Kč 9 952 Kč 9 952 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 992 Kč 11 328 Kč +336 Kč
45 000 Kč 11 936 Kč 12 272 Kč +336 Kč
50 000 Kč 12 880 Kč 13 216 Kč +336 Kč
60 000 Kč 14 208 Kč 15 024 Kč +816 Kč
70 000 Kč 15 152 Kč 15 984 Kč +832 Kč

Kdy chodí nemocenská během neschopenky?

Náhradu mzdy za nemoc (prvních 14 dní neschopenky), by vám měl zaměstnavatel zaplatit společně, s příslušnou částí běžné výplaty, v obvyklý výplatní termín.

Nemocenské dávky, jsou vypláceny následující kalendářní měsíc, resp. do 30 dnů, od předání podkladů na OSSZ. Pro nemocenskou tak není stanoven nějaký konkrétní pevný výplatní termín.

Nemocenské dávky, vám mohou přijít na účet v bance (asi nejčastěji) nebo i v hotovosti (poštovní poukázkou na poštu – zde ale platíte příslušné poštovné).

Jaké jsou maximální možné vycházky během neschopenky?

Během neschopenky, vám ošetřující lékař, může povolit vycházky. Ty mohou být povoleny maximálně na dobu 6 hodin, v době od 7:00 do 19:00.

Delší vycházky nebo vycházky mimo toto časové rozmezí, může lékař povolit, jen ve specifických případech (například u onkologických pacientů s náročným léčebným režimem, nebo například u psychiatrických pacientů apod. – je potřeba souhlas nadřízeného orgánu).

V době, kdy nemáte povoleny vycházky, máte povinnost být doma, dodržovat léčebný režim, a mít bydliště označeno jménem.

Během neschopenky, musíte nahlásit adresu, kde se budete zdržovat. Tu je případně možné v průběhu neschopenky změnit, ale jen se souhlasem lékaře (nahlášenou adresu, musí v e-neschopence změnit lékař).

Kdy chodí kontrola během neschopenky?

V době, kdy jste na neschopence, vás může přijít zkontrolovat jak zaměstnavatel (prvních 14 dní) nebo i kontrola z ČSSZ (po celou dobu neschopenky).

Pokud by k vám přišla kontrola v době, kdy nemáte povoleny vycházky, a vy nebyli doma, tak vám hrozí snížení nemocenských dávek na 50%. Nebo v případě prvních 14 dní, to může zaměstnavatel brát i jako hrubé porušení povinností, a dát vám výpověď.

Kontrola během pracovní neschopnosti, může přijít kdykoliv. Například i o víkendu (v pracovní neschopnosti jste i o víkendu). Nebo třeba pozdě večer, či brzo ráno.

Zcela určitě neplatí, že například po 22 hodině, by už kontrola nesměla přijít. To, že takto pozdě běžně nechodí, je asi zřejmé. V případě nějakého podnětu, ale může kontrola přijít klidně i po 22 hodině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.