Kalkulačka: Nezabavitelná částka při exekuci 2020

Základní nezabavitelná částka je tedy 3/4 ze životního minima a normativních nákladů což je od 1. 7. 2020 částka 771,50 Kč. Za manželku nebo je připočítáno dalších 2590,50 Kč.

Máte nějaké dluhy a hrozí vám exekuce? Nebo již snad exekutor nařídil, aby vám zaměstnavatel strhával peníze z vašeho platu (nebo jiného příjmu)? A vás by zajímalo, kolik peněz vám při exekuci musí zůstat? Jaká je nezabavitelná částka z platu, v roce 2020? Poradíme vám, jak je to nezabavitelnou částkou při exekuci. Sami si pak můžete spočítat, kolik peněz by vám mělo zůstávat při exekuci v roce 2020.

Exekuce na mzdu nebo i jiné příjmy

V případě, že existuje nějaká pohledávka (závazek po splatnosti), pak se věřitel může obrátit na soud a následně pak na exekutora, který zahájí vymáhání tohoto dluhu. Exekutor má několik možností.

Mezi ty nejznámější patří především „zabavení majetku“, exekuce na účet v bance nebo exekuční srážky ze mzdy. Jsou ale i další – exekutor vám třeba může nechat pozastavit platnost řidičského průkazu (ale jen u alimentů).

V případě exekuce formou srážek ze mzdy, pak zákon stanovuje, kolik přesně vám musí zůstávat peněz. Jedná se o tzv. nezabavitelnou částku neboli nezabavitelné minimum. To si můžete spočítat přímo i v následující kalkulačce. Výše nezabavitelného minima se odvíjí od výše vaší mzdy. A také od toho, zda máte vyživovací povinnost na manželku nebo děti. A nakonec také od toho, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci (pohledávku).

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Poznámka: v textu hovoříme o exekuci na mzdu nebo na plat. Identické podmínky se ale vztahují, i když je exekuce prováděna formou srážek i z jiného příjmu. Mezi další příjmy, které mohou být takto exekučně postiženy, patří především: invalidní důchod, starobní důchod, podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, nemocenské dávky (nemocenská nebo mateřská), některé sociální dávky jako je rodičovský příspěvek nebo někdy i přídavek na dítě, výsluhový příspěvek, odstupné a i další. V textu ale budeme dále používat souhrnné označení exekuce na mzdu či exekuce na plat. Máme tím ale na mysli obecně všechny příjmy, postižitelné exekučními srážkami.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2020?

Exekuční srážky ze mzdy se řídí zákonem číslo 120/2001 Sb., Exekuční řád a dále pak zákonem číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Tyto zákony pamatují na to, aby v případě exekuce na plat zůstaly povinnému (tomu kdo dluží), alespoň nějaké finanční prostředky na úhradu základních životních potřeb. Platí tedy, že by nikdy neměla nastat situace, kdy vám exekutor zabaví váš veškerý příjem.

Nezabavitelné minimum se odvíjí od toho, jaké je životní minimum jednotlivce (v roce 2020 je to 3860 Kč), a jak vysoké jsou normativní náklady na bydlení v nájmu v obci do 50 tisíc obyvatel (v roce 2020 je to 6502 Kč.

Základní nezabavitelná částka je tedy 3/4 ze životního minima a normativních nákladů což je od 1. 7. 2020 částka 7771,50 Kč.

Tato základní nezabavitelná částka je pak dále zvýšena pokud má dlužník vyživovací povinnost vůči dětem nebo za manželku/manžela. Za každou takovou osobu je připočítána jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka, tj. od 1.7.2020 dalších 2590,50 Kč.

Příklad 1: Pan Novák má manželku a 3 děti ve věku 2 roky, 5 roků a 7 roků. Je u něj nařízena exekuce na mzdu. Jak vysoká je nezabavitelná částka u p. Nováka?

 • Základní nezabavitelná částka za p. Nováka = 7771,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 4x 2590,5
 • Celkové nezabavitelné minimum = 18 134 Kč

Kolik peněz mi zůstane při exekuci na mzdu v roce 2020?

Další výpočet toho, kolik peněz vám zůstane při exekuci na mzdu, závisí na tom, jak vysoká je vaše čistá mzda. Pro výpočet exekučních srážek z platu se používá čistá mzda. Tedy to, co zůstává z hrubého příjmu po odečtení daní, sociálního pojištění, zdravotního pojištění a dalších srážek a současně po zahrnutí daňových slev a bonusů. Platí také, že cestovní náhrady se do výpočtu exekučních srážek nezahrnují.

Pokud je čistá mzda větší než nezabavitelné minimum, výpočet pokračuje dále. Pokud by ale bylo nezabavitelné minimum vyšší než čistá mzda, pak má exekutor „smůlu“.

Dále záleží na tom, jestli je zbytek mzdy po odečtení nezabavitelného minima větší než 20724 Kč nebo ne. Pokud je vyšší, pak vše, co je nad 20724 Kč, je zabaveno pro exekutora. Zbytek – tedy buď 20724Kč, nebo případně nižší částka (pokud by byl zbytek mzdy nižší než 20724Kč), se rozdělí na třetiny:

 • První třetina (tedy maximálně 6908Kč nebo méně) se zabaví na úhradu pohledávek (přednostní i nepřednostní podle jejich pořadí)
 • Druhá třetina se zbaví na úhradu přednostních pohledávek (podle jejich pořadí), pokud není žádná přednostní pohledávka, peníze dostává zaměstnanec
 • Třetí třetinu dostává zaměstnanec

Celkem tedy při exekuci na mzdu zůstává:

 • Nezabavitelná částka
 • Vždy nejméně jedna třetina ze zbytku mzdy (maximálně ale 6908 Kč)
 • Pokud není přednostní pohledávka, pak jsou to dvě třetiny (maximálně ale 2x 6908 Kč)

Jak se počítá exekuce na mzdu (příklad výpočtu srážek)

Příklad 2: Pan Novák má manželku a 3 děti ve věku 2 roky, 5 roků a 7 roků. Je u něj nařízena exekuce na mzdu. Exekutor vymáhá nepřednostní pohledávku (dluh za půjčku v bance). Čistá mzda p. Nováka je 28500 Kč:

 • Celkové nezabavitelné minimum = 18 134 Kč (viz příklad 1 výše)
 • Zbytek mzdy = (28500 – 18134) = 10 366Kč
 • Jedná se o nepřednostní pohledávku, exekutor dostává jenom jednu třetinu = 3455 Kč
 • Zbytek mzdy, kterou dostane zaměstnanec = 25 045 Kč

Příklad 3: Stejné podmínky jako u příkladu 2, pouze čistá mzda bude 50 000 Kč:

 • Celkové nezabavitelné minimum = 18 134 Kč (viz příklad 1 výše)
 • Zbytek mzdy je vyšší než 20724Kč = (50000 – 18134 – 20724) = 11 142 Kč je zabaveno pro exekutora
 • Zbytek (20724Kč) se rozdělí na třetiny
 • První třetinu dostává exekutor = 6908 Kč, zbytek p. Novák)
 • Exekutor dostane celkem = 18 050 Kč
 • Zbytek mzdy, kterou dostane zaměstnanec = 31 950 Kč

Z výše uvedeného příkladu 2 a 3 je vidět, že i při vyšší mzdě se to, kolik peněz vám zůstane při exekuci, nijak dramaticky nemění. V případě nepřednostní exekuce, kdy má zaměstnanec 3 děti a manželku (jako v příkladu 3)., je tak částka 31 950 Kč maximum co může zbýt. A to, i kdyby měl zaměstnanec plat třeba 100 tisíc korun měsíčně. Více peněz mu nezůstane.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *