Kalkulačka – výpočet exekuce 2020

Základní nezabavitelná částka je v roce 2020 ve výši 7771,5 Kč. Pokud máte nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost) nebo manžela/manželku, pak se tato základní částka zvyšuje vždy o 2590,5 Kč.

Dostali jste se snad do potíží se splácením závazků? Máte nějaké dluhy, nezaplacené splátky či složenky, a nyní se bojíte exekuce? Nebo jste snad již dokonce v situaci, kdy vám exekutor nechává strhávat exekuční srážky z platu?

Na této stránce jsme pro vás připravili aktuální verzi kalkulačky pro výpočet exekuce v roce 2020. Můžete si tak sami snadno spočítat, kolik peněz vám exekutor může zabavit z platu a kolik peněz by vám mělo zůstávat. Podíváme si i na to, co se mění od 1. 7. 2020 v oblasti exekucí na mzdu a jaké jsou podmínky. Kolik je nezabavitelná částka a co případně můžete dělat, abyste se exekuce na plat zbavili.

Výpočet exekuce 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelná částka při exekuci na plat a její zvýšení od 1. 7. 2020

Pokud je nařízena exekuce na mzdu (jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy), pak to určitě neznamená, že by vám exekutor mohl zabavit celou vaši výplatu. Vždy vám totiž musí zůstávat určité nezabavitelné minimum. A to se od 1. 7. 2020 docela výrazně zvyšuje (v roce 2020 se nezabavitelné minimum zvyšovalo i od 1.1.2020 a také od 1.4.2020).

Základní nezabavitelná částka je od 1.7.202 ve výši 7771,5 Kč. Pokud máte nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost) nebo manžela/manželku, pak se tato základní částka zvyšuje vždy o 2590,5 Kč (za každé dítě/manžela/manželku).

Takže pokud bychom například měli pana Nováka, který má dvě děti a manželku:

 • Nezabavitelná částka do 30.6.2020 = 12 089 Kč (6908 + 3×1727)
 • Nezabavitelná částka od 1.7.2020 = 15 543 Kč (7771,5 + 3×2590,5)

Základní nezabavitelné minimum se tedy v našem příkladu od 1.7.2020 zvyšuje o 3 454 Kč. A to je poměrně velké zvýšení.

Jak se provádí výpočet exekuce v roce 2020?

Pravidla pro výpočet exekuce na plat jsou určena příslušným zákonem. Postup výpočtu není nijak složitý. Je důležité vědět, že exekuce se počítá vždy na základě čistého příjmu. Nejlépe bude, když výpočet exekuce vysvětlíme na konkrétním příkladu:

Příklad: Pan Novák má čistou mzdu ve výši 29000 Kč. Má dvě děti a manželku. Nezaplatil včas splátky za půjčku v bance a nyní jsou u něj prováděny srážky ze mzdy. Nezaplacená půjčka v bance spadá mezi nepřednostní pohledávky (rozdíl mezi přednostní a nepřednostní pohledávkou vysvětlíme dále)

 • Čistá mzda = 29000 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2020 = 15 543 Kč

Nejprve se tedy od čisté mzdy odečte nezabavitelné minimum (tj. 15 543 Kč). Z platu p. Nováka zůstává 13 457 Kč. Protože je tato částka nižší než hranice plně zabavitelné částky (20 724 Kč), tak není potřeba nic řešit. Pokud by byl zbytek mzdy, po odečtení nezabavitelné částky vyšší než 20 724, pak se vše co je nad strhne a do dalšího výpočtu postupuje jenom částka 20 724. V tomto případě ale dále počítáme se zbytkem mzdy – 13 457 Kč:

 • Částka 13 457 Kč rozdělí na třetiny a zaokrouhlí se na celé číslo, zbytek (zde 2 Kč) zůstává panu Novákovi
 • Jedna třetina je určena na přednostní pohledávky (4 485 Kč), ty pan Novák nemá, částka mu zůstane a přičte se k nezabavitelnému minimu
 • Druhá třetina je určena pro nepřednostní pohledávky (4 485 Kč), tuto částku dostane exekutor
 • Poslední třetina zůstane panu Novákovi (4 485 Kč)

Zbytek čisté mzdy po provedení exekučních srážek tedy představuje základní nezabavitelnou částku (15 543 Kč), zbytek po zaokrouhlování (2Kč) a dvě třetiny z částky 13 457 Kč. Výsledek výpočtu exekuce by tedy v roce 2020 pro p. Nováka vypadal takto:

 • Původní čistá mzda = 29000 Kč
 • Zbytek čisté mzdy po srážkách = 24 515 Kč
 • Exekutor dostane = 4 485 Kč

Co jsou to přednostní a nepřednostní exekuce?

Zákon rozlišuje dva typy exekucí. Jsou to přednostní exekuce a nepřednostní exekuce. Jak již vyplývá z názvu, přednostní exekuce jsou „důležitější“, exekutor u nich může zabavit o něco málo více peněz než jen u těch nepřednostních.

Mezi přednostní exekuce patří třeba nezaplacené výživné. Úhrada alimentů má pak navíc přednost i před všemi dalšími přednostními exekucemi. Mezi další přednostní pohledávky patří třeba dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody způsobená trestným činem apod.

Mezi nepřednostní pohledávky pak nejčastěji patří pokuty za jízdu na černo v MHD, nezaplacené splátky za půjčky a úvěry, neuhrazené složenky za telefon, vodu, plyn, elektřinu nebo cokoliv dalšího.

Jak vyřešit exekuci na mzdu?

Pokud je exekutorem nařízena exekuce na plat, tak dlužník nemá mnoho možností, jak se bránit. Jako u všech exekucí, tak i zde platí, že je nutné obracet se na příslušný soud. Ten jediný může rozhodovat o zastavení probíhající exekuce. Váš zaměstnavatel s tím nic neudělá (a to ani v případě že by exekuce byla prováděna neoprávněně).

Exekuci se nevyhnete ani tím, že byste třeba změnili zaměstnání. Nový zaměstnavatel by se ihned o exekuci dozvěděl a také by vám prováděl srážky.

Co může exekutor zabavit

Výše uvedený výpočet exekuce se ale netýká pouze zaměstnanců. Podobný způsobem, jako exekuce na plat, by se vypočítala i exekuce na další příjmy. Exekutor totiž může nařídit exekuci i na sociální dávky (ale jen na některé). Je možná i exekuce na podporu v nezaměstnanosti, na mateřskou nebo rodičovskou, na důchod, na nemocenské dávky, na odstupné při ukončení zaměstnání a i na další příjmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *