Nemocenská a státní svátek – kolik je za neschopenku ve svátek?

Za nemoc ve svátek, může být nárok na náhradu mzdy za nemoc (60%), pokud svátek připadá na pracovní den. Na náhradu mzdy za svátek (100%) během neschopenky nárok není. Nemocenské dávky (od 15 dne), jsou placeny za všechny kalendářní dní (tj. i za svátek).

Pokud nějaký státní svátek připadá na den, kdy obvykle pracujete (tj. zpravidla na všední den), pak máte nárok na „proplacení“ svátku od zaměstnavatele (náhrada mzdy za svátek, je ve výši průměrného výdělku).

Jak je to ale v případě, že jste v pracovní neschopnosti, a během ní nějaký svátek, připadne na váš běžný pracovní den?

Máte nárok jen na náhradu mzdy za nemoc (tj. „jen 60% mzdy“) nebo na náhradu mzdy za svátek (tj. na „100% mzdy“)?

Které svátky jsou placené?

Státní svátky jsou ve dnech 1. leden, 8. květen, 5. a 6. červenec, 28. září, 28. říjen a 17. listopad. Jako ostatní svátky stanoví zákon 1. leden, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen, 24. prosinec, 25., prosinec, 26. prosinec
  • Pokud svátek připadá na pracovní den – resp. na den, kdy měl zaměstnanec podle rozpisu směn pracovat, pak se jedná o „placený svátek“.
  • Pokud svátek připadá na víkend (sobotu a neděli) – nebo obecně na dny, kdy zaměstnanec neměl podle rozpisu směn pracovat, jedná se o „neplacený svátek“.

Proplacení svátku – jak je placený svátek?

Práce ve svátek:

  • Za práci ve svátek, je nárok na placené náhradní volno nebo na příplatek minimálně 100% k běžné mzdě
  • Za práci ve svátek, který připadá na víkend (sobotu nebo neděli), je navíc nárok i na příplatek za víkend (minimálně 10%)

Svátek ve všední den

  • Za svátek ve všední den (kdy nepracujete, ale měli jste), je nárok na náhradu mzdy (průměrný výdělek)(*)

Svátek o víkendu

  • Za svátek o víkendu (kdy nepracujete, a neměli jste) se nic neplatí (*)

Neschopenka a svátek

  • Za neschopenku (prvních 14 dní) a svátek ve všední den, je nárok na náhradu mzdy za nemoc (60% z redukovaného výdělku) (*)
  • Za neschopenku (prvních 14 dní) a svátek o víkendu se nic neplatí (*)
  • Za neschopenku (od 15 dne) je nárok na nemocenské dávky za všechny dny (i za víkend, sobotu, neděli a i za státní svátek)

(*) resp. nejde ani tak o to, zda je svátek ve všední den nebo o víkendu. Záleží na tom, zda jste v daný den měli pracovat nebo (jiné to bude práci v nepřetržitém provozu a jiné u běžné pracovní doby 5×8)

Náhrada mzdy od zaměstnavatele za svátek

Připadá-li nějaký státní svátek na den, kdy zaměstnanec obvykle pracuje, a zaměstnanec tedy z důvodu státního svátku nepracuje, pak má nárok na náhradu mzdy za svátek.

Během státních svátků většina zaměstnanců nepracuje. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli nařídit práci i ve státní svátek, je v některých specifických případech (práce v nepřetržitém provozu, práce v dopravě, ošetřování hospodářských zvířat, apod.).

Pokud zaměstnanec pracoval ve svátek, pak má podle zákoníku práce, automaticky nárok na náhradní volno. Za dobu tohoto volna, pak dostává náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zaměstnavatel se také může domluvit, že namísto náhradního volna, bude poskytnut příplatek nejméně 100%.

Pokud zaměstnanec z důvodu státního svátku nepracoval (i když by v daný den byl jinak v práci), tak nárok na náhradu mzdy za svátek ve výši průměrného výdělku (zde žádné náhradní volno nebo příplatek 100% pochopitelně není).

Kolik je za neschopenku ve státní svátek?

Trochu jiná je situace, pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, a během ní je nějaký státní svátek.

To, jestli bude mít zaměstnanec nárok na nějakou „náhradu či nemocenskou“ i za svátek, bude záležet na tom, v jaké části pracovní neschopnosti to bude.

Během pracovní neschopnosti, dostává zaměstnanec během 1 – 14 dne neschopenky, náhradu mzdy za nemoc od svého zaměstnavatele. Od 15 dne na neschopence, jsou vypláceny nemocenské dávky od státu. Podmínky se liší.

Náhrada mzdy za nemoc ve svátek (prvních 14 dní)

Během prvních 14 dní na neschopence, dostává zaměstnanec zaplaceny pouze neodpracované hodiny.

Za jednu takto neodpracovanou hodinu (zameškanou z důvodu nemoci), jen nárok na náhradu mzdy, ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku.

Běžný zaměstnanec, s týdenní pracovní dobou 40 hodin, tak obvykle za prvních 14 dní, dostává zaplaceno 80 hodin.

Výše bylo uvedeno, že nárok na náhradu mzdy za svátek (která je cca „100% mzdy“, oproti cca „60% u mzdy za nemoc), je v případě, že svátek připadá na den, ve který by jinak zaměstnanec pracoval.

Protože je ale zaměstnanec neschopence, a v daný den by nepracoval (ať už je nebo není svátek), tak nárok na náhradu mzdy za svátek nevzniká. Je ale nárok na náhradu mzdy za nemoc (60%) – v daný den zaměstnanec nepracoval kvůli neschopence, nebylo to kvůli svátku.

Pokud by státní svátek (během neschopenky) vycházel na víkend (kdy zaměstnanec neměl pracovat ani bez svátku), pak není nárok ani na náhradu mzdy (nejsou zde žádné zameškané hodiny).

Nemocenské dávky (od 15 dne) a státní svátek

Od 15 dne neschopenky, je to už s nemocenskou trochu jinak. Od 15 dne, jsou nemocenské dávky vypláceny za každý kalendářní den.

Výše nemocenské je 60% z redukovaného vyměřovacího základu (postupně se zvyšuje až na 72%). A nemocenskou dostáváte za všechny dny. Tedy i za víkend (sobota a neděle), nebo i za státní svátek.

Při delší pracovní neschopnosti, je už celkem jedno, jestli svátek vychází na všední den nebo na víkend. Pokud jste například celý prosinec v pracovní neschopnosti, tak následně dostanete nemocenskou (nemocenské dávky) za 31 dní, bez ohledu na to, že tam je několik svátků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.