Dlouhodobé ošetřování člena rodiny 2024 – kalkulačka, podmínky

Při péči o nemocnou či jinak nemohoucí osobu, může být nárok na ošetřovné (9 nebo 16 dní), nebo i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Případně můžete být pečující osobou a je vyplácen i příspěvek na péči. Dlouhodobé ošetřovné je podobné, jako nemocenská během neschopenky (60% z průměrné hrubé mzdy).

Kromě „klasického“ krátkodobého ošetřovného (9 nebo 16 dní), na které je nárok při ošetřování nemocného dítěte, nebo i jiného člena rodiny, existuje i dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ještě dlouhodobější formou pomoci může být statut pečující osoby a příspěvek na péči.

Na rozdíl od krátkodobého ošetřovného (nárok mají jenom zaměstnanci), mohou mít na dlouhodobé ošetřovné nárok i lidé, kteří pracují na dohodu (DPP nebo DPČ). Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ, živnostníci), pokud si platí nemocenské pojištění.

V následujícím textu se podíváme, jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné. V naší kalkulačce si také můžete spočítat, kolik dostanete peněz, při dlouhodobém ošetřování nějakého člena rodiny (nebo i jiné osoby) v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet dlouhodobého ošetřovného v roce 2024

Pro výpočet ošetřovného (krátkodobého i dlouhodobého) u zaměstnanců, se dá použít průměrná hrubá mzda (přesný výpočet, který provádí ČSSZ, vychází z denního vyměřovacího základu, který se stanoví na základě hrubé mzdy, za posledních 12 měsíců).

Výpočet dlouhodobého ošetřovného pro OSVČ, by vycházel stejně jako nemocenské dávky během neschopenky. Pro OSVČ je nemocenská 60% z redukovaného vyměřovacího základu (vyměřovací základ, je jedna polovina ze zisku z podnikání; minimální vyměřovací základ pro OSVČ je v roce 2024 ve výši 8000 Kč – minimální platba je 216 Kč).

Kalkulačka dlouhodobé ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste pečovali o člena rodiny nebo jinou osobu (maximum je 90 kalendářních dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné v roce 2024

Na dlouhodobé ošetřovné mohou mít nárok jenom osoby, které jsou účastníky nemocenského pojištění:

 • Nárok mají zaměstnanci ve služebním nebo pracovním poměru (nemocenské pojištění platí zaměstnavatel v rámci povinných odvodů)
 • Nárok mohou mít OSVČ (musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce)
 • Nárok mohou mít lidé pracující na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti) – podmínkou je, aby bylo placeno sociální pojištění (a tím i nemocenské, alespoň 3 měsíce během předchozích 4 měsíců); u DPČ vzniká účast na pojištění zpravidla při příjmu od 4000 Kč; u DPP vzniká účast na pojištění při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
 • Zaměstnanci (včetně DPP a DPČ) nemohou během ošetřování pracovat ve svém zaměstnání
 • OSVČ nesmí během ošetřování člena rodiny (či jiné osoby), osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost

Dlouhodobé ošetřování člena rodiny nebo i jiných osob

Na dlouhodobé ošetřovné je nárok u členů rodiny (i širší rodiny), nebo i u dalších osob, které sdílí společnou domácnost:

 • Nárok je na manželku/manžela nebo i na registrovaného partnera/partneru
 • Nárok je u blízkých členů rodiny a i u širší rodiny – u dětí, sourozenců, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc
 • Nárok je i u jiných osob, pokud sdílí společnou domácnosti

Podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné v roce 2024

Zatímco u „klasického“ krátkodobého ošetřovného, stačí, když zdravé dítě do 10 roků nemůže chodit do školy/školky (epidemie, havárie, karanténa apod.), a u dalších osoby (starší dítě nad 10 roků, člen rodiny, člen společné domácnosti), postačuje rozhodnutí lékaře, že ošetřovná osoba vyžaduje nezbytnou péči od jiné osoby, pro dlouhodobé ošetřovné (až 90 dnů, jsou podmínky přísnější.

Základní podmínky:

 • Ošetřovaná osoba, musí být hospitalizována v nemocnici alespoň 4 dny (po sobě následující kalendářní dny)
 • U ošetřované osoby, musí být předpoklad, že bude potřebovat péči (ošetřování) alespoň 30 kalendářních dní (rozhoduje lékař)
 • Žádost o dávku (dlouhodobé ošetřovné) je možné podat do 8 dní od propuštění ošetřovné osoby z hospitalizace
 • Lékař z nemocnice (zařízení poskytující lůžkovou péči) musí vydat rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče
 • Ošetřovaná osoba, musí udělit souhlas s poskytováním péče (souhlas se uděluje osobě, která bude žádat o dlouhodobé ošetřovné, u dětí souhlas není potřeba)
 • U dlouhodobého ošetřovného není žádná ochranná lhůta (nárok není po skončení zaměstnání či podnikání, apod.).

Kolik je za dlouhodobé ošetřování člena rodiny v roce 2024

Dlouhodobé ošetřovné je dávka nemocenského pojištění (podobně jako nemocenská během neschopenky, ošetřovné nebo peněžitá pomoc v mateřství během mateřské dovolené).

Dlouhodobé ošetřovné je vypláceno ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (tj. zjednodušeně – je to cca 60% z 90% z průměrné hrubé mzdy).

Dlouhodobé ošetřovné je vypláceno za všechny kalendářní dny (včetně víkendu či za státní svátky).

Výše dávky (dlouhodobé ošetřovné) je tedy stejná, jako nemocenské dávky, které jsou vypláceny během neschopenky od 15 do 30 dne (u neschopenky je následně nárok na 66% a 72%, ošetřovné se dále nezvyšuje), dlouhodobé ošetřovné je po celou dobu „jen“ 60%.

Dlouhodobé ošetřovné (podobně jako i ostatní nemocenské dávky), vyplácí ČSSZ. Výplata dávky, je zpravidla za předchozí kalendářní měsíc (ČSSZ má na výplatu až 30 dní od předání podkladů).

Ošetřovné je zpravidla vypláceno bezhotovostním převodem na bankovní účet osoby, která podala žádost o dávku

Podpora od státu – na co je nárok péče o jinou osobou

Stát nabízí několik různých forem podpory pro osoby, které krátkodobě nebo i dlouhodobě pečují o nějaké jiné osoby. Z těch základních je to především:

Ošetřovné (OČR krátkodobé, 9 nebo 16 dní)

 • spadá pod dávky nemocenského pojištění (nárok mají jenom zaměstnanci)
 • nárok nemá OSVČ, nárok není ani u DPP a DPČ (výjimkou byla epidemie COVID)
 • nárok je při péči o nemocné nebo zdravé dítě (do 10 roků),
 • nárok je i při péči o další osoby (o členy společné domácnosti, nebo členy blízké rodiny (OČR))
 • na ošetřovné je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní u samoživitelů/samoživitelek)
 • výše dávky je 60% (stejné jako nemocenská od 15 do 30 dne na neschopence)

Dlouhodobé ošetřovné (OČR až 90 kalendářních dní)

 • spadá pod dávky nemocenského pojištění (podmínky jsou odlišené, než pro „klasické“ ošetřovné)
 • nárok mohou mít i lidé s DPP a DPČ nebo OSVČ (nutná účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce)
 • na dlouhodobé ošetřovné může být nárok až 90 dní
 • výše dávky je 60% (stejné jako nemocenská od 15 do 30 dne na neschopence)

Pečující osoba a příspěvek na péči

 • při dlouhodobé péči o nemocnou (či jinak nemohoucí osobu), existuje statut pečující osoba
 • za pečující osoby platí stát zdravotní pojištění
 • poskytování péče se započítá, jako náhradní doba důchodového pojištění (pro nárok na důchod)
 • poskytování péče se započítá se jako náhradní doba zaměstnání (pro nárok na podporu v nezaměstnanosti)
 • na finanční podporu (příspěvek na péči), nemá nárok pečující osoba
 • příspěvek na péči dostává ten, kdo potřebuji péči (ošetřování či jinou formu pomoci)
 • příspěvek na péči rozlišuje 4 stupně (I. – IV.) a dále hraje roli věk (do 18 roků/nad 18 roků)
 • Výše příspěvku je od 880 Kč do 19 200 Kč na měsíc (v roce 2024 se plánuje zvýšení příspěvku na péči)
 • Příspěvek na péči, spadá pod sociální dávky (vyřizuje se na Úřadu práce)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *