Kalkulačka: Nárok na dovolenou 2021 – výpočet poměrné části dovolené

Od začátku roku 2021, platí novela Zákoníku práce, která mění podmínky pro nárok na dovolenou v zaměstnání. Nově se nárok určuje v hodinách. Stejně jako čerpání dovolené. Mění se podmínky, kdy je nárok na poměrnou část dovolené, za odpracovanou dobu.

Od začátku roku 2021, platí novela Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.). Jednou t velkých změn, je změna výpočtu nároku na dovolenou. Zatímco až doposud, se nárok na dovolenou vypočítával ve dnech, nově je to v hodinách. V hodinách se bude dovolená i čerpat (stále ani minimálně ½ směny).

Mění se i podmínky, kdy vzniká nárok na poměrnou část dovolené (pokud neodpracujete celý rok). Nebo jak se započítá zameškaná doba v zaměstnání – nemocenská, rodičovská, apod., pro nárok na dovolenou.

Pokud vás zajímá, na kolik hodin dovolené, můžete mít nárok v roce 2021, tak si to může spočítat v následující kalkulačce.

Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou v roce 2021

Pro výpočet poměrné části dovolené (pokud vám nevzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok), je rozhodující počet odpracovaných týdnů (násobků týdenní pracovní doby). Za každý odpracovaný týden (např. za 40 odpracovaných hodin), vám vzniká nárok na jednu dvaapadesátinu (1/52) z roční dovolené.

O celkové délce dovolené, rozhoduje vaše týdenní pracovní doba, a kolik týdnů dovolené máte.

Kalkulačka dovolená 2021
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Kolik je minimální délka dovolené v roce 2021?

I když od začátku roku 2021, platí novela zákoníku práce, která stanovuje délku dovolené v zaměstnání v hodinách, základní výměra dovolené je stanovena v týdnech.

Minimální délka dovolené, je určena zákoníkem práce (paragraf 212 ZP):

  • 4 týdny = základní minimální délka dovolené
  • 5 týdnů = v některých profesích, je minimální délka dovolené delší (jedná se například o státní zaměstnance, zaměstnance uzemní samosprávy, příspěvkových organizací apod.)
  • 8 týdnů = ve školství

Kolik ale bude reálná délka vaší dovolené, záleží i na tom, jaká je vaše týdenní pracovní doba. Při 40 hodinové týdenní pracovní době, a základní výměře 4 týdny, je celková doba dovolené 160 hodin. Při 5 týdnech je to už 200 hodin, atd.

Jaká je maximální týdenní pracovní doba a nárok na dovolenou

Základní týdenní pracovní doba, je opět stanovena zákoníkem práce, na 37,5 až 40 hodin (kratší týdenní pracovní doba je například ve směnném nebo nepřetržitém provozu, při práci v podzemí apod.).

Pokud ale někdo pracuje na zkrácený úvazek, pak se celková doba dovolené adekvátně krátí. Pokud má někdo týdenní pracovní dobu 40 hodin a nárok na 4 týdny dovolené, pak je celkový nárok na dovolenou 160 hodin. Při polovičním úvazku by to ale bylo jenom 80 hodin dovolené

Tabulka: Nárok na dovolenou v roce 2021

Týdenní pracovní doba 4 týdny 5 týdnů 8 týdnů
40 hodin 160 200 320
38,5 hodin 154 193
37,5 hodin 150 188

(*) celkový počet hodin se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru

Kromě minimální dovolené, garantované zákoníkem práce, vám ale zaměstnavatel může poskytnout i další dovolenou. V některých oborech, je pak i nárok na dodatkovou dovolenou (paragraf 215, ZP).

Nárok na dovolenou za celý kalendářní rok v roce 2021

V předchozích letech, vám vznikal nárok na dovolenou, poté co jste pro zaměstnavatele odpracovali alespoň 60 dní (60 pracovních směn).

Podle nové úpravy, vzniká nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud pro zaměstnavatele pracujete po celý kalendářní rok, po dobu 52 týdnů.

Pokud ale pro zaměstnavatele pracujete méně než 52 měsíců (jste zaměstnaní jen část roku apod.), pak máte nárok jen na dovolenou za odpracovanou dobu.

Poměrná část dovolené za odpracovanou dobu v roce 2021

Nárok na poměrnou část dovolené, za odpracovanou dobu, vzniká v případě, že v kalendářním roce pracujete alespoň 4 týdny (čtyřnásobek týdenní pracovní doby, tj. například po odpracování 160 hodin).

Pokud byste tedy nastoupili do nového zaměstnání a zde pracovali jen 3 týdny, tak vám nárok na dovolenou nevzniká vůbec.

Pokud ale odpracujete alespoň 4 týdny, pak vám za každý odpracovaný týden, vzniká nárok na 1/52 celkové roční dovolené.

Nárok na dovolené při nemocenské (pracovní neschopnosti) nebo rodičovské

Pokud část roku nepracujete, a jste na v pracovní neschopnosti (na neschopence) nebo třeba na rodičovské dovolené (nebo se jedná o jiné omluvené důvody, podle paragrafu 199 ZP), tak se vám i tato doba může započítat pro nárok na dovolenou:

  • Započítá se maximálně 20 týdnů (800 zameškaných hodin) z neschopenky, rodičovské apod.
  • Zápočet se provede jen v případě, že jste odpracovali alespoň 12 týdnů v daném kalendářním roce (mimo dobu neschopenky, rodičovské apod.)

Jak se počítá odpracovaná doba pro nárok na dovolenou?

Výše jsme uvedli, že nárok na dovolenou vzniká, za každý odpracovaný týden (1/52 dovolené). Přesnější vyjádření ale je, že nárok na 1/52 dovolené, vzniká za každý odpracovaný násobek týdenní pracovní doby.

Takže pokud má někdo stanovenou týdenní pracovní dobu na 40 hodin, pak mu nárok na dovolenou vzniká za každých „odpracovaných“ 40 hodin.

Jako odpracovaná doba, se pro účely nároku na dovolenou, započítává například i státní svátek (na který připadá pracovní směna), nebo čerpání dovolené, doba na mateřské dovolené, doba ošetřování dítěte do 10 roků, apod. Takže „odpracovaná“ doba, není jenom čas, který skutečně pracujete, ale i jiné doby.

Proplacení dovolené v zaměstnání v roce 2021

Na proplacení dovolené je nárok, jen v případě ukončení pracovního poměru (paragraf 222, odstavec 2, ZP).

V takovém případě by vám zaměstnavatel měl proplatit nevyčerpané hodiny dovolené. Nebo je možné požádat o převedení nevyčerpané dovolené, k novému zaměstnavateli (paragraf 221).

Pokud by se jednalo o nevyčerpanou dodatkovou dovolenou, tak zde zákoník práce nedovoluje proplacení (poskytnutí náhrady mzdy nebo platu). Tato dovolená by měla být vždy čerpána přednostně.

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené – zaměstnavatel nebo zaměstnanec?

Novela zákoníku práce, která platí od ledna 2021, nic nemění na podmínkách toho, kdo určuje čerpání dovolené.

O termínech čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Ten má povinnost oznámit čerpání dovolené 14 dní předem a písemně. Nepotřebuje k určení termínu, souhlas zaměstnance.

Zaměstnanec si může sám určit termín dovolené (bez souhlasu zaměstnavatele), jen ve výjimečných případech.

V jiných případech má končené slovo vždy zaměstnavatel. Ten může zrušit i již naplánovanou dovolenou, nebo vás dokonce i odvolat z probíhající dovolené (pak je ale povinen zaplatit případné náklady spojené se zrušením dovolené).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *