Otcovská dovolená 2024 – placené volno po porodu (kalkulačka, výpočet, podmínky)

Otec dítěte, má po porodu nárok na 14 dní placené dovolené. Nárok mají jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ). Otcovská dovolená, se musí čerpat během prvních 6 týdnů po porodu. Poté může mít tatínek nárok i na mateřskou (PPM), nebo na rodičovskou dovolenou.

Při narození potomka, má tatínek (otec dítěte), nárok na placené volno. Maximální délka otcovské dovolené je 14 dní (2 týdny). Během této doby, je nárok na dávku otcovské poporodní péče („otcovská“). Nárok mohou mít jak zaměstnanci, tak případně i podnikatelé (OSVČ).

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz dostanete od státu, pak si to můžete spočítat v následující kalkulačce. Najdete zde i podmínky pro nárok na otcovskou dovolenou v roce 2024, nebo informace, jak podat žádost o otcovskou.

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2024

Od začátku roku (od 1. 1. 2024) se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Má to vliv i na výpočet otcovské. Ta může být v roce 2024 pro některé tatínky i mírně vyšší.

Na otcovskou, mohou mít nárok zaměstnanci (výpočet se provádí z hrubé mzdy), nebo případně i podnikatelé (OSVČ mají nárok, pouze pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění – viz dále).

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou dovolenou v roce 2024?

Na otcovskou dovolenou (v tom pravém slova smyslu), mohou mít nárok jenom zaměstnanci. Otcovská dovolená, je definována v zákoníku práce (viz paragraf 195a).

Nárok na tuto dovolenou, mají zaměstnanci po dobu, kdy je jim poskytována dávka otcovské poporodní péče (maximálně 14 dní).

Na dávku otcovské poporodní péče, ale mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ). U nich se ale nejedná o dovolenou v pravém slova smyslu (OSVČ nemá nárok na dovolenou).

Mezi hlavní podmínky, pro nárok na otcovskou, patří účast na nemocenském pojištění. V zaměstnání, vzniká účast na nemocenském pojištění, při nástupu do práce (výjimkou může být práce na dohodu DPP nebo DPČ, kde záleží i na výši příjmu).

Aby měl tatínek nárok na otcovskou, pak musí být po porodu (při nástupu na otcovskou) zaměstnaný, nebo si jako OSVČ platit dobrovolné nemocenské pojištění.

Další důležitou podmínkou pro nárok na otcovskou je to, že nárok mají jenom tatínkové. Otec dítěte, musí být zapsán v rodném listu. Nemusí to být manžel ženy, která dítě porodila. Musí to ale být otec.

Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?

Na otcovskou je nárok, během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok je i v době, kdy je ještě žena s dítětem v porodnici. Otcovská musí začít nejpozději před koncem 6 týdne po porodu.

Na otcovskou ale může být nárok nejenom po porodu (při narození dítěte), ale i při převzetí dítěte do péče (dítě musí být do 7 roků).

Otcovská dovolená je maximálně 14 kalendářních dní (2 týdny). A musí se čerpat v jenom kuse (nedá se přerušit nebo rozdělit na více částí).

Kolik je za otcovskou dovolenou v roce 2024?

Pro výpočet otcovské, je u zaměstnanců rozhodující hrubá mzda v zaměstnání. Z ní se odvíjí vyměřovací základ (obvykle je to za posledních 12 měsíců).

Výpočet otcovské, je v podstatě stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství):

  • Otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (stejně jako mateřská)
  • Na otcovskou je nárok za 14 kalendářních dní (platí se i víkend, sobota, neděle nebo státní svátek)
  • Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet otcovské (projeví se ale jen u lidí, co mají vyšší mzdu)

Bude-li si otcovskou vyřizovat podnikatel (OSVČ), tak u něj se výpočet provádí z vyměřovacího základu, který závisí na výši placeného nemocenského pojištění.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je v roce 2024 stanoveno na 168 Kč (otcovská pak ale vychází jen minimální).

Tabulka: Příklad výpočtu otcovské za 14 dní v roce 2024

Otcovská (stejně jako i všechny ostatní nemocenské dávky), je vyplácena státem (ČSSZ). Jedná se o „čistý“ příjem (na rozdíl od výplaty, se už neplatí žádné odvody).

Při hrubé mzdě do cca 45 tisíc korun měsíčně, vychází otcovská na 70% z hrubé mzdy (při vyšší hrubé mzdě, je to méně, kvůli uplatnění redukčních hranic – zvyšují se od 1. 1. 2024).

Hrubá mzda (měsíc) Otcovská 2024 (1 den) Otcovská 2024 (14 dní)
20 000 Kč 461 Kč 6 454 Kč
30 000 Kč 691 Kč 9 674 Kč
40 000 Kč 922 Kč 12 908 Kč
50 000 Kč 1 102 Kč 15 428 Kč
60 000 Kč 1 239 Kč 17 346 Kč
70 000 Kč 1 356 Kč 18 984 Kč

Jak se vyřizuje otcovská dovolená – žádost a formuláře

Pokud si bude otcovskou dovolenou vyřizovat zaměstnaný tatínek, tak si nejprve vyplní příslušnou žádost (viz formulář níže), a předá ji svému zaměstnavateli.

Otcovská dovolená, se v zaměstnání hlásí předem. Na rozdíl klasické dovolené (kde má konečné slovo o termínu zaměstnavatel), ale otcovskou dovolenou stačí jenom nahlásit. Zaměstnavatel ji musí pochytnout (povinnost je daná v zákoníku práce).

Žádost o otcovskou se podává na předepsaném formuláři zaměstnavateli. Ten do žádosti doplňuje potřebné údaje pro výpočet, a žádost poté předává na ČSSZ.

Postup vyřízení otcovské pro podnikatele (OSVČ), je trochu jiný. OSVČ si bude vše vyřizovat sám, přímo na své OSSZ (dá se řešit i přes datovou schránku). Žádost o otcovskou si podává až po skončení 14 dní, kdy byl doma s dítětem.

Žádost o otcovskou dovolenou 2024

Formulář žádosti o otcovskou dovolenou je možné najít přímo na webu ČSSZ (PDF nebo elektronická žádost):

Mateřská a rodičovská dovolená pro tatínky 2024

Otec dítěte ale nemá nárok jenom na otcovskou dovolenou. Může mít nárok i na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Nebo i na rodičovskou (a rodičovský příspěvek).

Pokud by chtěl muž pečovat o dítě, pak může mít od začátku 7 týdne po porodu nárok i na mateřskou (PPM). Pro muže je nárok na mateřskou po dobu 22 týdnů. Podmínky a výpočet mateřské, jsou v podstatě stejné, jako pro ženy.

Tatínek (otec dítěte), může mít nárok i na rodičovskou dovolenou. Na rodičovskou je nárok až do 3 narozenin dítěte. I muž, může být doma s dítětem (na rodičovskou dovolenou mají nárok oba rodiče). Může mít případně nárok i na rodičovský příspěvek (nárok má jenom jeden z rodičů).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *