Kalkulačka: Výpočet podpory od Úřadu práce v roce 2023

Od začátku roku 2023 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti (22 798 Kč) nebo při rekvalifikaci (25 549 Kč). Základní podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce se nemění. Zpřísnění podmínek, plánuje vláda až v příštím roce (2024).

Od začátku roku 2023, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Od 1. 1. 2023 je maximální podpora ve výši 22 798 Kč (při rekvalifikace můžete na Úřadu práce dostat až 25 549 Kč). Zvyšuje se i minimální podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemocenské nebo po rodičovské (viz dále).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Základní podmínky a výpočet podpory pro nezaměstnané od Úřadu práce, se v roce 2023 nemění.

Podpora v nezaměstnanosti, se i nadále vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání:

 • První a druhý měsíc je podpora ve výši 65%
 • Třetí a čtvrtý měsíc je podpora ve výši 50%
 • Zbylé měsíce (jeden až sedm) dostáváte 45%

V některých případech, je ale podpora pro nezaměstnané, jenom 45% po celou dobu. To platí pro situace, kdy ukončíte zaměstnání sami (výpovědí nebo dohodou), bez vážného důvodu.

Vážné důvody, pro ukončení zaměstnání, jsou uvedeny v paragrafu 5, odstavec c, zákon o zaměstnanosti. Mezi vážné důvody patří například péče o dítě do 4 roků, péče o jinou osobou (II. – IV. stupeň zavilosti na pomoci), zdravotní důvody, a jiné.

Kalkulačka: Výpočet podpory pro nezaměstnané od Úřadu práce v roce 2023

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z posledního ukončeného zaměstnání. Pokud je poslední ukončenou činností něco jiného (nemocenská, rodičovská, apod.), pak se podpora určí jinak – viz dále.

Pro výpočet podpory, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek v posledním ukončeném zaměstnání (pozor, průměrný čistý výdělek je něco jiného než průměrná výplata).

Na podporu mají nárok i živnostníci, po skončení nebo přerušení podnikání. U podnikatelů (OSVČ), se podpora v nezaměstnanosti vypočítá jinak (výpočet vychází z vyměřovacího základu).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Výpočet podpory – z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Hodně lidí se plete v tom, z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti. Nejedná se o průměrnou mzdu nebo o průměrnou výplatu.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek, za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí, v posledním ukončeném zaměstnání.

Pokud zaměstnání ukončíte například v květnu 2023, pak se podpora bude počítat na základě příjmu v měsících leden – březen 2023 (poslední předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí).

Výpočet vychází z průměrného čistého výdělku. Ten se vypočítá na základě odpracovaných hodin (včetně práce přes čas) a z hrubé mzdy. Do výpočtu průměrného výdělku, nevstupuje například nemocenská, apod.

Průměrný výdělek, se může mírně lišit od toho, kolik je vaše obvyklá průměrná čistá výplata. Postup výpočtu průměrného výdělku, se řídí zákoníkem práce (viz paragraf 351 a dále).

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

V roce 2023, se základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nemění:

 • Hlavní podmínkou je minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední 2 roky

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se zohledňuje doba účasti na důchodovém pojištění (tj. „odpracovaná“ doba v zaměstnání, doba podnikání jako OSVČ, případně i náhradní doba důchodového pojištění, jako je mateřská, rodičovská, invalidní důchod, dlouhodobá nemocenská, apod.).

Jsou ale i další podmínky, které platí pro konkrétní situace. Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se posuzuje i to, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá nebo ne. A kolik bylo následně „odpracováno“.

Roli hraje i důvod pro ukončení zaměstnání – při hrubém porušení pracovně právních předpisů, nemusí být na podporu nárok vůbec.

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (od roku 2024)

V roce 2023, představila vláda úsporný balíček (zahrnuje daňové změny a důchodovou reformu). Jedna z představených změn, by se měla týkat i podpory v nezaměstnanosti.

Vláda avizovala, že bude usilovat o zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Měla by se prodloužit „minimální odpracovaná doba“ (doba účasti na důchodovém pojištění).

Zpřísnění podmínek (nebude platit dříve než v roce 2024), by se mělo týkat především případů, kdy lidé žádají o podporu opakovaně.

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou je nárok na podporu od Úřadu práce, se odvíjí od věku nezaměstnané osoby:

 • Do 50 roků je to 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků je to 8 měsíců
 • Nad 55 roků je to 11 měsíců

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Podpora v nezaměstnanosti se počítá na základě průměrného čistého měsíčního výdělku. Pokud má někdo vysoký příjem, pak platí následující omezení:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2023 = 22 798 Kč měsíčně
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2023 = 25 549 Kč měsíčně

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Pro podporu v nezaměstnanosti, není stanovena žádná minimální hranice. Pokud by někdo pracoval jen na částečný úvazek, a měl jen nízký měsíční příjem, pak bude i následná podpora v nezaměstnanosti nízká.

Velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti, mají i podnikatelé (OSVČ a živnostníci), pokud si platí jen minimální zálohy na sociální pojištění.

Trochu odlišný případ „minimální podpory“ je situace, kdy není předchozí zaměstnání (viz dále).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemocenské nebo po rodičovské

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok, i když poslední ukončenou činností není zaměstnání. Na podporu je nárok i po skončení rodičovské nebo po skončení dlouhodobé neschopenky.

Pokud ale není možné doložit příjem z posledního zaměstnání (resp. pokud poslední ukončená činnost, byla nějaká „náhradní doba zaměstnání“), pak je podpora jen velmi nízká.

V těchto případech se podpora počítá z průměrné mzdy v ČR:

 • První a druhý měsíc je to 15% z průměrné mzdy = 5 896 Kč měsíčně
 • Druhý a třetí měsíc je to 12% z průměrné mzdy = 4 717 Kč měsíčně
 • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) je to 11% z průměrné mzdy = 4 324 Kč měsíčně

Podpora v nezaměstnanosti a nárok na odstupné při výpovědi ze zaměstnání

Při výpovědi ze zaměstnání, může vznikat nárok na odstupné (1 až 3 násobky průměrného měsíčního výdělku, případně i více).

Pokud je při ukončení zaměstnání vyplaceno odstupné, pak to má vliv i na podporu v nezaměstnanosti.

Za dobu, za kterou je vyplaceno dostupné (1 – 3 měsíce nebo více) se nevyplácí podpora pro nezaměstnané na Úřadu práce.

Na podporu je nárok až po uplynutí této doby. Podpora se tím ale nekrátí. Stále je nárok na stejnou částku a dobu, jako v případech, kdy není nárok na odstupné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *