Kalkulačka: Výpočet rodičovské dovolené 2021

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, až do jeho maximálně 4 roků. V roce 2021, je rodičovský příspěvek 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata. Rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně v částce do 10 000 Kč, nebo případně i více.

Během rodičovské dovolené má ten, kdo pečuje nejmladší dítě v rodině, nárok na rodičovský příspěvek. Jeho výše je pro všechny stejná.

V roce 2021 je to na jedno dítě celkem 300 000 Kč. Na dvojčata je to celkem 450 000 Kč. U jednotlivých příjemců této sociální dávky, se ale může lišit měsíční částka, která je vyplácena z Úřadu práce.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jakou maximální částku rodičovského příspěvku si můžete zvolit, vzhledem k vašemu příjmu (maximálně je to 70% z 30ti násobku denního vyměřovacího základu pro mateřskou).

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2021

Pro výpočet rodičovského příspěvku, stačí zadat příjem (hrubou mzdu), alespoň jednoho z rodičů. Je jedno, který z nich bude čerpat rodičovský příspěvek (tj. pro vyšší rodičovskou stačí doložit příjem manžela/otce dítěte, i když je na rodičovské žena, nebo obráceně).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Jaká je maximální délka rodičovské dovolené?

Pozor na to, že rodičovský dovolená a rodičovský příspěvek, jsou dvě rozdílné věci.

Rodičovská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které vám v zaměstnání poskytuje zaměstnavatel. Pokud je doma s dítětem nezaměstnaná osoba, nebo třeba OSVČ, pak se nedá hovořit o rodičovské dovolené v pravém slova smyslu.

Rodičovská dovolená zpravidla začíná po skončení mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů). A může na ní být maximálně do 3 roků dítěte. Rodičovská dovolená tedy končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. A poté byste měli nastoupit zpět do zaměstnání (nebo se domluvit na jiném řešení).

Rodičovská dovolená ale může být i kratší – je možné požádat o kratší dobu rodičovské dovolené. Není tedy povinné, být doma s dítětem, až do jeho 3 roků.

Prodloužení rodičovské dovolené (nad 3 roky dítěte), už ale možné není. Pokud by chtěl být někdo doma dítětem, třeba do jeho 4 roků, pak to musí řešit jinak. Například neplaceným volnem nebo jinou formou.

Jaká je maximální délka rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, vyplácená Úřadem práce. Nárok na ni mají osoby, které celodenně pečují o dítě, až do jeho maximálně 4 roků.

Rodičovský příspěvek tedy končí v den 4 narozenin dítěte, nebo ve chvíli, kdy je vyčerpána celá částka.

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě je v roce 2021 maximálně 300 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata (nebo vícerčata) jev roce 2021 maximálně 450 000 Kč

Rodičovský příspěvek ale nikdy nemůžete dostat vyplacený celý naráz (bylo by to fajn, zvláště na začátku rodičovské, kdy jsou s dítětem ty největší výdaje, ale nejde to). Částku z RP, je možné čerpat pouze v pravidelné měsíční částce. A to:

  • maximálně do 10 000 Kč měsíčně – u osob, které neměly nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), nebo které měly jen nízkou mateřskou (nízký vyměřovací základ) (u dvojčat, by to bylo do 15 000 Kč měsíčně)
  • nad 10 000 Kč pouze v případě, že má alespoň jeden z rodičů vyšší vyměřovací základ – rodičovský příspěvek pak může být ve výši až 70% z 30 násobku vyměřovacího základu pro mateřskou – PPM (u dvojčat by to byl 1,5 násobek toho, co lze dostat na jedno dítě)
  • maximální možná výše rodičovského příspěvku je v roce 2021 částka 43 470 Kč měsíčně (u dvojčat, by to bylo až 65 205 Kč měsíčně)

Jaké jsou podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek, má osoba, která pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nejsou zde žádné omezující podmínky – jako je například nějaká minimální odpracovaná doba, minimální nebo naopak maximální výše příjmu, apod.

Mezi omezení patří například pouze to, že dítě (do 2 roků) nesmí trávit ve školce nebo v jeslích (či podobném zařízení), dobu delší než 92 hodin měsíčně.

Při čerpání rodičovského příspěvku, není nijak omezena výše příjmu. Můžete tedy podnikat, chodit do zaměstnání, či pracovat na nějaké brigádě (DPP nebo DPČ).

Může vám vzniknout nárok i na podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky nebo třeba i na ošetřovné (pozor ale na rozdíl mezi rodičovským příspěvek a rodičovskou dovolenou – během rodičovské dovolené je to jinak).

Zvýšení rodičovského příspěvku v průběhu roku 2021

U rodičovského příspěvku je možné měnit měsíční částku, kdykoliv v průběhu čerpání této sociální dávky.

Četnost změn (zvýšení nebo snížení), je omezena na jednu změnu za 3 měsíce. Výši rodičovské, je tak ale možné měnit i několikrát. Změna se vždy projeví, až od následujícího kalendářního měsíce.

Pokud například v průběhu rodičovské zjistíte, že čekáte další dítě, pak je často vhodné provést zvýšení rodičovského příspěvku, na maximální možnou částku.

Při narození druhého dítěte (ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě), totiž zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě. Pokud byste nestihli vyčerpat celou částku, tak o zbytek přijdete.

Je nárok na rodičovský příspěvek i zpětně?

Podobně, jako i u dalších sociálních dávek, i nárok na rodičovský příspěvek je možné uplatnit zpětně. Maximálně ale o 3 měsíce nazpět. Jinak musíte spoléhat na to, že budete moci zvolit dostatečně vysokou měsíční částku, abyste do 4 roků dítě stihli vyčerpat celý příspěvek (300 000 Kč nebo 450 00 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *