Minimální čistá mzda od 1. 1. 204: Hrubá mzda se zvýší o 1600 Kč, o kolik se zvýší čistá?

Od ledna 2024, se zvýší minimální plat na 18 900 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší na 112,50 Kč. Minimální čistá mzda se zvýší o 1070 Kč (může to vycházet ale i jinak, podle konkrétních podmínek pro výpočet čisté mzdy).

Od 1. 1. 2024, se bude zvyšovat minimální mzda. Oproti předchozímu roku, bude minimální výplata vyšší o 1600 Kč. Od ledna se zvýší i zaručená mzda. V obou případech, je to ale hrubá mzda (hrubá měsíční nebo hrubá hodinová mzda).

Jak se projeví zvýšení minimální hrubé mzdy v čisté výplatě? Od ledna 2024, se mění výpočet výplaty – bude nové nemocenské pojištění, ruší se některé daňové slevy, a začnou platit i další změny.

V následujících odstavcích se můžete podívat, o kolik se zvýší minimální čistá mzda v roce 2024. Pro výpočet výplaty od ledna – Mzdová kalkulačka 2024 – výpočet čisté mzdy.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Podobně, jako i v předchozích letech, i od ledna 2024 bude nárok na vyšší výplatu v zaměstnání.

Zvýší se jak minimální mzda (tu bere asi 118 tisíc lidí), tak i zaručená mzda (tu bere podstatně více lidí). V roce 2024, se zaručená mzda zvýší pro 1, 2, 3 a 8 skupinu (tj. i pro 1 až 6 platovou třídu a pro 15 a 16 platovou třídu).

Budou se zvyšovat i platy pro některé státní zaměstnance (školství, zdravotnictví, atp.). A přidávat se bude i v řadě firem, v soukromém sektoru.

Vláda má povinnost, aby do budoucna zajistila zvýšení minimální mzdy na 45% – 50% průměrné mzdy. Nařizuje to Evropská unie, která chce stejné podmínky pro všechny země. V ČR by se měla minimální mzda zvýšit na 45% průměrné výplaty do 5 roků.

Od ledna 2024, se bude zvyšovat minimální mzda o 1600 Kč. Nově to bude 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu).

Platová tabulka 2024: Zvýšení minimální výplaty od 1. 1. 2024

Minimální mzda 2023 2024 Zvýšení
Minimální měsíční mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
Minimální hodinová mzda 103,80 Kč 112,50 Kč +8,70 Kč

Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Všechny možné profese jsou rozděleny do 8 platových skupin. Tomu odpovídají i platové třídy u státních úředníků. Podle druhu práce, odbornosti, náročnosti vykonávané profese, nebo zodpovědnosti dané pracovní pozice, je vždy nárok nejméně na zaručenou mzdu.

Od 1. ledna 2024, se bude zvyšovat zaručená mzda pro 1, 2, a 8 skupinu (tj. pro 1 až 4 platovou třídu a pro 15 a 16 platovou třídu).

Platová tabulka 2024: Zvýšení zaručené výplaty od 1. 1. 2024

Skupina prací Platová třída Zaručená mzda 2024 (hodinová) Zaručená mzda 2024 (měsíční)
1. skupina 1. a 2. platová třída 112,50 Kč 18 900 Kč
2. skupina 3. a 4. platová třída 116,10 Kč 19 500 Kč
3. skupina 5. a 6. platová třída 126,80 Kč 21 300 Kč
4. skupina 7. a 8. platová třída 129,80 Kč 21 800 Kč
5. skupina 9. a 10. platová třída 143,30 Kč 24 100 Kč
6. skupina 11. a 12. platová třída 158,20 Kč 26 600 Kč
7. skupina 13. a 14. platová třída 174,70 Kč 29 400 Kč
8. skupina 15. a 16. platová třída 225,00 Kč 37 800 Kč

Kolik bude minimální čistá mzda od 1. 1. 2024 – nové podmínky pro výpočet čisté mzdy

Výše uvedené platové tabulky, uvádí minimální a zaručenou hrubou mzdu. Kolik ale bude minimální čistá výplata, je ale trochu jiná otázka.

Výpočet čisté mzdy, může u dvou zaměstnanců se stejnou hrubou mzdou, vycházet diametrálně odlišně. Roli hraje druh smlouvy (u dohody DPP a DPČ platí jiné podmínky pro výpočet výplaty, než při práci na plný nebo zkrácený úvazek). Roli hrají daňové slevy, nebo případný nárok na daňový bonus za dítě. Vliv na výpočet čisté mzdy mohou mít i další faktory (služební auto, povinnost doplácet do minimálního zdravotního pojištění, apod.).

Od ledna 2024, navíc platí nové podmínky pro výpočet čisté mzdy. Vláda prosadila úsporný balíček, který „šáhne“ do peněženky i zaměstnancům. Nově se z výplaty bude strhávat i nemocenské pojištění. Ruší se některé daňové slevy. Budou omezeny různé příspěvky od zaměstnavatele. A jsou zde i další změny.

Samostatnou kapitolou, je pak práce na dohodu DPP nebo DPČ. Tam se zavádí povinná registrace u ČSSZ, a placení pojištění při příjmu nad 10 500 Kč nebo na 17 500 Kč.

Níže najdete 3 příklady, jak se zvýší minimální čistá mzda. Ve všech třech případech, bude zvýšení minimální hrubé mzdy o 1600 Kč, znamenat zvýšení čisté výplaty o 1070 Kč.

Výpočet čisté mzdy – minimální čistá výplata pro bezdětného zaměstnance od 1. 1. 2024

V následující tabulce je výpočet čisté výplaty, pro zaměstnance, který bere minimální plat, a nemá žádné děti. Tento zaměstnanec bude mít do výpočtu výplaty, zahrnutou jenom základní daňovou slevu na poplatníka (2570 Kč, pokud by měl nárok například i na slevu za invaliditu, nebo za průkaz ZTP/P, tak bude výpočet vycházet jinak).

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024 2023 2024 Zvýšení
Minimální hrubá mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
Sociální (důchodové) pojištění 1 125 Kč 1 229 Kč +104 Kč
Sociální (nemocenské) pojištění 0 Kč 114 Kč +114 Kč
Zdravotní pojištění 779 Kč 851 Kč +72 Kč
Daň 15% 2 595 Kč 2 835 Kč +240 Kč
Daňová sleva 2 570 Kč 2 570 Kč 0 Kč
Srážky celkem 1 929 Kč 2 459 Kč +530 Kč
Minimální čistá výplata 15 371 Kč 16 441 Kč +1 070 Kč

Výpočet čisté mzdy – minimální čistá výplata pro zaměstnance a jedno dítě od 1. 1. 2024

Podobně si můžeme vypočítat čistou mzdu od 1. 1. 2024, pro zaměstnance, který má dítě. Tento zaměstnanec si může navíc uplatnit i daňovou slevu za dítě (1267 Kč), a vzniká mu nárok i na daňový bonus.

Výpočet čisté mzdy 2023 2024 Zvýšení
Minimální hrubá mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
Sociální (důchodové) pojištění 1 125 Kč 1 229 Kč +104 Kč
Sociální (nemocenské) pojištění 0 Kč 114 Kč +114 Kč
Zdravotní pojištění 779 Kč 851 Kč +72 Kč
Daň 15% 2 595 Kč 2 835 Kč +240 Kč
Daňová sleva 3 837 Kč 3 837 Kč 0 Kč
Srážky celkem 1 904 Kč 2 194 Kč +290 Kč
Daňový bonus 1 242 Kč 1 002 Kč +-240 Kč
Minimální čistá výplata 16 638 Kč 17 708 Kč +1 070 Kč

Výpočet čisté mzdy – minimální čistá výplata pro zaměstnance a dvě děti od 1. 1. 2024

A nakonec zde máme i třetí příklad výpočtu minimální čisté mzdy – pro zaměstnance se dvěma dětmi. Ten uplatní daňovou slevu za první dítě (1267 Kč) a za druhé dítě (1860 Kč), a díky vyššímu daňovému bonusu, mu bude čistá výplata vycházet vyšší, než kolik je hrubá mzda.

Výpočet čisté mzdy 2023 2024 Zvýšení
Minimální hrubá mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
Sociální (důchodové) pojištění 1 125 Kč 1 229 Kč +104 Kč
Sociální (nemocenské) pojištění 0 Kč 114 Kč +114 Kč
Zdravotní pojištění 779 Kč 851 Kč +72 Kč
Daň 15% 2 595 Kč 2 835 Kč +240 Kč
Daňová sleva 5 697 Kč 5 697 Kč 0 Kč
Srážky celkem 1 904 Kč 2 194 Kč +290 Kč
Daňový bonus 3 102 Kč 2 862 Kč -240 Kč
Minimální čistá výplata 18 498 Kč 19 568 Kč +1 070 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *