Kalkulačka: Výpočet kolik zůstane ze mzdy během insolvence (od července 2022)

Od začátku července 2022, se letos již potřetí zvyšuje nezabavitelné minimum. Lidem s exekucí nebo v insolvenci bude zůstávat více peněz. Základní nezabavitelná částka, je od 1. 7. 2022 zvýšena na 9 416,25 Kč (za manžela, manželku či dítě je to dalších 3 138,75 Kč).

Soudní oddlužení (insolvence fyzické osoby či „osobní bankrot“), nabízí jednu z možností, jak řešit vysoké dluhy a nekonečné exekuce. Není to sice nějaký „snadný“ způsob, jak se zbavit dluhů. Při splnění zákonných podmínek, je to ale zaručená možnost, jak se definitivně oddlužit a začít znovu.

Během soudního oddlužení, dochází k prodeji majetku dlužníka, a také jsou po nějakou dobu (3 nebo až 5 roků), prováděny srážky ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších příjmů. Insolvenční správce, má navíc nárok i na všechny mimořádné příjmy (jako je například dědictví, dary, výhry, apod., kromě několika málo výjimek).

Během insolvence, zůstává dlužníkům jen nezabavitelná částka, a k tomu ještě jedna třetina ze zbývající části jejich příjmů (maximálně je to ale jedna třetina 25 110 Kč, vše co zbývá nad, může být zabaveno).

Právě nezabavitelná částka, se od července 2022 zvyšuje. Je to letos již třetí navýšení. Lidem v insolvenci, tak bude zůstávat o něco málo více peněz.

Kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky během oddlužení (od 1. července 2022)

Maximální srážky ze mzdy, z platu, z důchodu nebo i z dalších příjmů, jsou během insolvence stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Způsob výpočtu insolvenčních srážek, se řídí Insolvenčním zákonem, Občanským soudním řádem a také nařízením vlády o nezabavitelné částce.

V případě exekucí, bývají obvykle prováděny vždy maximální možné srážky. V případě insolvence, může ale soud případně i stanovit nižší srážky (s ohledem na celkovou výši dluhu, a na další individuální faktory u konkrétního dlužníka).

Během insolvence, také musí být placena alespoň minimální splátka, jinak soud může oddlužení zrušit.

Pro výpočet srážek během oddlužení, je podstatná čistá mzda (nebo jiná forma příjmu) a dále počet vyživovaných osob (manžel, manželka, dítě, apod.).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci (a exekuci) od 1. července 2022

Nezabavitelné minimum, na které je nárok při insolvenci (nebo i při exekuci), se vypočítá z toho, kolik je životní minimum jednotlivce (od 1. 7. 2022 je to zvýšeno na 4 620 Kč) a z toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení (pro jednu osobu, nájemní bydlení, v obci do 99 999 obyvatel, od 1. 1. 2022 je to 7 935 Kč).

Během insolvence, má dlužník nárok na ¾ ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Za každou vyživovanou osobu (manžel, manželka, dítě, apod.), je nárok na další jednu třetinu.

Právě životní minimum (které je podstatné pro výpočet nezabavitelné částky), se od 1. července 2022 zvyšuje o 8,8%. Je to již druhé letošní zvýšení (první bylo od 1. 4. 2022).

Základní nezabavitelné minimum v roce 2022

Základní nezabavitelná částka, se díky postupným změnám, v roce 2022, již 3x měnila:

  • Od 1. ledna 2022 bylo první zvýšení na 8 846,25 Kč
  • Od 1. dubna 2022 bylo druhé zvýšení na 9 138,75 Kč
  • Od 1. července 2022 je třetí zvýšení na 9 416,25 Kč

Oproti roku 2021, se základní nezabavitelné minimum zvýšilo o cca 1550 Kč, což je poměrně hodně (od 1. 1. 2021 to bylo „jen“ 7 872,75 Kč).

Nezabavitelná částka za další vyživované osoby (manžel, manželka, dítě), se v roce 2022, také již 3x navyšovala:

  • Od 1. ledna 2022 bylo první zvýšení na 2 948,75 Kč
  • Od 1. dubna 2022 bylo druhé zvýšení na 3 046,25 Kč
  • Od 1. července 2022 je třetí zvýšení na 3 138,75 Kč

I zde se jedná o poměrně výrazné zvýšení (ve srovnání s předchozím rokem). V roce 2022, je to o cca 515 Kč více (v roce 2021, to bylo „jen“ 2 624,25 Kč).

Nezabavitelné minimum během insolvence podle Nejvyššího soudu

V roce 2022, byly v první polovině roku, nejasnosti ohledně správného výpočtu nezabavitelné částky. Vzniklo to díky mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Celá věc se nakonec řešila až u Nejvyššího soudu, který na začátku června 2022 rozhodl, že lidé v insolvenci nebo s exekucí, mají nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku.

U řady dlužníků, byly v první polovině roku, prováděny o něco vyšší srážky, než jak by tomu podle Nejvyššího soudu mělo správně být.

Otázka, zda mají lidé (v exekuci nebo v insolvenci), šanci získat peníze zpět, je ale v tuto chvíli zatím nedořešena. Například ČSSZ, která provádí srážky z důchodu nebo z nemocenské, nic vracet nehodlá. V zaměstnání, k tomu různí zaměstnavatelé přistupují odlišným způsobem.

Zkrácení insolvence (oddlužení) jen na 3 roky

V minulém roce (2021), byla předložena novela insolvenčního zákona. V tomto návrhu se předpokládalo, že by se insolvence nově zkrátily pro všechny dlužníky jen na 3 roky. Aktuálně totiž mají na kratší dobu oddlužení nárok jen někteří lidé (například starobní nebo invalidní důchodci, a při splnění i dalších zákonných podmínek).

Novela (zkrácení oddlužení), ale nebyla včas projednána a nestihla se schválit. Aktuálně (v roce 2022), se připravuje další návrh na změnu. Zatím ale není jisté, jestli, kdy a v jaké přesné podobě, bude schválena nějaká případná změna zákona o insolvencích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.