Kalkulačka oddlužení pro důchodce 2022 – kolik mi zůstane z důchodu při insolvenci?

Pro starobní a invalidní důchodce (stupeň II. a III.) je kratší doba oddlužení. Insolvence je jen na 3 roky. Při srážkách z důchodu (nebo jiného příjmu) je během oddlužení nárok na nezabavitelnou částku (9138,75 Kč v roce 2022) a dále jednu třetinu ze zbytku.

Oddlužení u soudu (insolvence), je jednou z možností, jak vyřešit vysoké dluhy a zbavit se exekucí. Není to ale jednoduché, a znamená to i několik roků (minimálně 3 roky nebo i 5 roků), kdy vám bude zůstávat jen minimum peněz (během oddlužení, jsou prováděny insolvenční srážky ze mzdy, z důchodu, nebo i jiného příjmu).

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. července 2022

Od 1. 7. 2022, se letos již potřetí zvyšuje nezabavitelná částka (pro výpočet insolvenčních srážek). Zvyšuje se totiž životní minimum (druhé zvýšení o 8,8%).

Od začátku července, je základní nezabavitelná částka 9 416,25 Kč. Za manželku, manžela nebo další vyživované osoby, je nezabavitelné minimum 3 138,75 Kč.

Od července 2022 (důchodcům) a od srpna (zaměstnancům), bude při oddlužení zůstávat více peněz.

Viz nová insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky během oddlužení (od 1. července 2022)

Zkrácená doba oddlužení (insolvence) pro důchodce – insolvence jen na 3 roky

Podle aktuálních podmínek, může mít invalidní nebo starobní důchodce, nárok na kratší dobu insolvence (oddlužení).

Dříve bývala insolvence na 5 roků bez rozdílu. Již nějakou dobu ale platí novela insolvenčního zákona, která některým dlužníkům umožňuje zkrácenou dobu oddlužení.

Zkrácené oddlužení se týká „zvláště zranitelných skupin“. Tedy především starobních důchodců, invalidních důchodců (stupeň II. a III.).

Viz paragraf 412a, insolvenčního zákona:

(4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a srážek při insolvenci v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by vám zůstalo z důchodu, ze mzdy, nebo i z jiného příjmu při insolvenci. Výpočet insolvenčních srážek a nezabavitelné částky je vždy stejný, ať už se jedná o zaměstnance nebo důchodce.

Pro výpočet srážek, a toho, kolik peněz vám zůstane z důchodu, hraje roli jen výše příjmu (výše důchodu, nebo výše čisté mzdy v zaměstnání). A také to, zda má dlužník v insolvenci manželku nebo manžela, nebo i nějaké děti, vůči kterým by měl stále ještě vyživovací povinnost.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022

Při insolvenci (nebo i při exekuci), je nárok na nezabavitelnou částku a dále ještě na jednu třetinu ze zbytku důchodu, mzdy nebo jiného příjmu (u nepřednostní exekuce to jsou dvě třetiny).

Základní nezabavitelná částka, jsou tři čtvrtiny ze součtu životního minima jednotlivce (aktuálně 4250 Kč) a z toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení (aktuálně 7953 Kč – nájemní bydlení pro jednu osobu v obci do 99 999 obyvatel).

  • Nezabavitelné minimum při insolvenci 2022 je 9 138,75 Kč

Pokud má dlužník v insolvenci i manželku nebo manžela, nebo i nějaké děti (u kterých má vyživovací povinnost), pak je nárok na zvýšenou nezabavitelnou částku. Za každou osobu (manžela, manželku či dítě), se základní částka zvyšuje o jednu třetinu

  • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě = 3 046,25 Kč

V roce 2022, byly určité nejasnosti, ohledně správného výpočtu nezabavitelné částky. Na konci ledna, totiž bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. A nepanovala shoda, zda to má mít vliv i na výpočet insolvence.

Ministerstvo spravedlnosti, vydalo doporučení (metodiku výpočtu), aby bylo nezabavitelné minimum vyšší (aby se započítalo i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení). Některé soudy ale rozhodovaly opačně a tak v tom byl zmatek.

Jasno do výpočtu insolvence v roce 2022, vnesl až Nejvyšší soud, který rozhodl, že nezabavitelná částka má být opravdu vyšší.

Insolvenční srážky z důchodů prováděla ČSSZ chybně

Za provádění srážek z důchodu (invalidního nebo starobního), odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení (CSSZ), která má na starosti výplatu všech důchodových dávek.

Právě ČSSZ byla jednou z těch institucí, které od začátku roku, počítali srážky špatně. Lidem v insolvenci či s exekucí (důchodcům), tak půl roku zůstávalo méně peněz, než na co by měli mít nárok.

Od července 2022, by již srážky z důchodu měly probíhat správně. Není ale zatím jasné, zda se budou vracet peníze, které ČSSZ neoprávněně strhávala důchodcům, za předchozího půl roku.

Kolik stojí insolvence – jaké jsou poplatky za oddlužení?

Insolvence (oddlužení) pochopitelně není zadarmo. O oddlužení je nutné požádat soud, a platí se už za vypracování návrhu. Za to jsou ale stanoveny maximální částky.

  • pro jednotlivce jsou to maximálně 4 000 Kč bez DPH (tj. 4840 Kč s DPH),
  • pro společné oddlužení manželů je to maximálně 6000 Kč bez DPH (7260 Kč s DPH).

Dále se během insolvence platí i insolvenčnímu správci, který na celé oddlužení dohlíží. Tomu se ale neplatí nic přímo – insolvenční správce si bere určitou částku z toho, se vám strhává z důchodu (nebo z jiného příjmu).

  • U jednotlivce je poplatek pro insolvenčního správce maximálně 900 Kč bez DPH měsíčně (tj. 1089 Kč s DPH).
  • Při společném oddlužení manželů je to maximálně 1350 Kč bez DPH měsíčně (tj. 1633,50 Kč s DPH).

Kromě toho, zde mohou být i další poplatky pro insolvenčního správce, jako je poplatek za přihlášení pohledávky, apod. Nic toho se ale neplatí předem, nebo „bokem“. Insolvenční správce dostává odměnu z toho, co se získá z prodeje majetku, nebo co zaplatíte během srážek z důchodu (či jiného příjmu).

Jaké jsou podmínky pro insolvenci (oddlužení) pro důchodce?

Základní podmínky pro oddlužení fyzické osoby (pro insolvenci), jsou pro všechny stejné. Pro důchodce (invalidní nebo starobní), platí pouze jedna výjimka, a to je zkrácená doba oddlužení na 3 roky (viz výše).

Na oddlužení u soudu, má nárok ten, kdo má více dluhů (exekucí, či jiných pohledávek), které nezvládá splácet.

Další podmínkou je schopnost platit alespoň minimální splátku (dvojnásobek odměny insolvenčního správce, tj. minimálně 1800 Kč bez DPH, resp. 2178 Kč s DPH).

Oddlužení nesmí sledovat nějaký nepoctivý záměr (nesmí se jednat o záměrné vyhýbání se placení dluhů). Dlužník nesmí mít v posledních 10 letech jiné oddlužení. Jsou i další omezení v případě dluhů vzniklých trestnou činností, atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.