Kalkulačka: Dětské přídavky se zvýší o 26% od 1. 4. 2021

Od 1. 4. 2021 se zvýší dětské přídavky o 26% (o 130, 160 a 180 Kč měsíčně). Kromě toho se změní podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Od dubna 2021, budou mít nárok rodiny s průměrným měsíčním příjmem do 3,4 násobku životního minima.

Vláda odsouhlasila zvýšení dětských přídavků o 26%. Reálně to bude znamenat zvýšení o 130 Kč, 160 Kč, nebo 180 Kč měsíčně (podle věku dítěte).

Současně vláda také schválila, že se od 1. 4. 2021, změní podmínky pro výpočet nároku na příspěvek na dítě. Nárok bude i při vyšším příjmu.

Zatímco v roce 2020, a na začátku roku 2021 (do 31. 3. 2021), mají nárok na dětské přídavky jen ty rodiny, které mají průměrný měsíční příjem do 2,7 násobku životního minima.

Od 1. 4. 2021, bude nárok na přídavek na dítě, i při vyšším příjmu – až do 3,4 násobku životního minima. To reálně představuje rozdíl o několik tisíc korun.

Nárok tak bude mít podstatně více rodin. MPSV odhaduje, že zatímco nyní nárok na dětský příspěvek asi 240 tisíc dětí, od 1. 4. 2020 by na ně mělo mít nárok cca 620 tisíc dětí.

Kalkulačka: Výpočet nároku na dětské přídavky od 1. 4. 2021

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je podstatný počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Z toho se vypočítá životní minimum. Dále nárok na tuto sociální dávku, závisí na tom, jaký je průměrný čistý měsíční příjem (za všechny osoby v rodině).

Kalkulačka přídavky na děti od 1.4.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

O kolik se zvýší přídavky na dítě v roce 2021?

Zvýšení přídavků na dítě bylo schváleno ve výši 26% od 1. 4. 2021. Reálně to tedy bude zvýšení o 130 – 180 Kč. Pro příspěvek na dítě, jsou stanoveny dvě rozdílné sazby:

  • Základní sazba přídavku na dítě (nižší) = nárok mají všichni, kdo splní podmínky
  • Zvýšená sazba přídavku na dítě (vyšší o 300 Kč) = nárok mají ti, kdo mají příjem alespoň 3860 Kč měsíčně ze zaměstnání, z podnikání, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, mateřské, rodičovské

Kolik budou přídavky na dítě v roce 2021

Zvýšení dětských přídavků o 26% od 1. 4. 2021, se týká jak základní, tak i zvýšení sazby. Přídavky na dítě jsou odstupňovány podle věku dítěte.

Základní příspěvek na dítě od 1. 4. 2021:

Základní přídavky na dítě v roce 2021 V roce 2021 Zvýšení
Dítě do 6 roků 500 Kč 630 Kč 130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 770 Kč 160 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 880 Kč 180 Kč

Zvýšený příspěvek na dítě od 1. 4. 2021:

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2021 V roce 2021 Zvýšení
Dítě do 6 roků 800 Kč 930 Kč 130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 910 Kč 1 070 Kč 160 Kč
Dítě do 26 roků 1 000 Kč 1 180 Kč 180 Kč

Je to vždy o 300 Kč více, než u základní sazby:

Kdo má nárok na přídavky na dítě – jaké jsou podmínky v roce 2021?

Základní podmínkou, pro nárok na dětské přídavky, je posouzení výše příjmu:

  • Do 31. 3. 2021 je nárok při průměrném měsíčním příjmu do 2,7 násobku životního minima
  • Od 1. 4. 2021 je nárok při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima

Výše příjmu, se na Úřad práce dokládá 4x za rok, vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubu, v červenci a v říjnu). Vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dokládá se i to, když jste bez příjmu.

Jaké příjmy se dokládají pro nárok na sociální dávky

Dokládá se čistý příjem, za všechny osoby ve společné domácnosti (v rodině). Dokládají se různé příjmy:

Jako příjem, se nezohledňují některé sociální dávky (porodné, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení apod.).

Kdy má nárok na dětské přídavky student, po 18 roce?

U dětí, je nárok na dětské přídavky, pokud jsou nezaopatřené. To se týká malých dětí, nebo těch, které studují. Nárok na příspěvek na dítě je i po 18 roce – maximálně ale do 26 roků, pokud dítě studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Pro nárok na příspěvek na dítě, je u studentů nutné jednou za rok dokládat potvrzení o studiu.

Musí se ale jednat o řádné denní studium. Při dálkovém studiu, kdy už dítě může chodit do zaměstnání, nárok na přídavky už není.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *