Výpočet čisté mzdy 2024: Mzdová kalkulačka – výpočet výplaty

Od ledna 2024 se mění výpočet čisté mzdy v zaměstnání. Nově se bude platit i nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda (a zaručená mzda). Mají se zvýšit platy u některých státních zaměstnanců. Budou se rušit některé daňové slevy.

Pro výpočet čisté mzdy – kolik bude vaše výplata od ledna 2024, vám může posloužit následující kalkulačka. Od začátku nového roku (od 1. 1. 2024), začíná platit několik změn, které budou mít vliv na výpočet výplaty v zaměstnání.

Během roku 2023, přeložila vláda návrh konsolidačního balíčku. Ten zahrnuje větší množství úsporných opatření (zvýšení daní, změny DPH, a mnoho dalšího).

Dopady úsporného balíčku, poctí od ledna 2024 všichni – jak podnikatelé (OSVČ), tak firmy, dohodáři nebo i všichni zaměstnanci.

Hrubá mzda 2024 – co se mění?

Pro výpočet výplaty v zaměstnání, je podstatným údajem hrubá mzda. Tedy vše, na co máte od zaměstnavatele nárok, za odvedenou práci.

Hrubá mzda zahrnuje jak základní mzdu (hodinovou, měsíční, úkolovou, apod.), tak i všechny motivační složky mzdy (prémie, bonusy, odměny, osobní ohodnocení), nebo případně i některé příplatky (za příplatek za práci v noci, o víkendu, ve státní svátek, za práci přesčas, apod.).

Dobrou zprávou pro některé zaměstnance může být, že od 1. 1. 2024, se bude zvyšovat minimální mzda (měsíční i hodinová), a zřejmě se alespoň z části zvýší i zaručená mzda (především pro nízkopříjmové zaměstnance).

Ve státní sféře, se sice neplánuje plošné zvýšení platů, přesto i některým státním zaměstnancům se budou zvyšovat platy. Zvýšení se má týkat například školství. Vláda odhaduje, že v roce 2024, se průměrný plat státního zaměstnance zvýší o cca 1200 Kč.

Čistá mzda 2024 – co se mění?

Od ledna 2024 se bude měnit výpočet čisté mzdy. Změna se bude týkat téměř všech zaměstnanců.

Z výplaty, se nově bude strhávat i nemocenské pojištění. Doposud se z výplaty strhávalo jenom zdravotní pojištění (4,5%) a sociální pojištění (6,5%), a daň (15% nebo 23%).

Nemocenské pojištění bude 0,6% z hrubé mzdy. Pro zaměstnance s průměrnou mzdou (42 tisíc korun), to znamená, že státu v roce 2024 odvede na povinných odvodech o 250 Kč více.

Další významná změna, bude pro některé zaměstnance znamenat zvýšení daní. Dochází ke snížení limitu, od kterého se platí daň z výplaty 23%. Doposud to byl čtyřnásobek průměrné mzdy (cca 161 tisíc korun). Od roku 2024, se bude daň 23% platit od trojnásobku průměrné mzdy (nad 131 901 Kč).

V roce 2024, se také ruší některé daňové slevy (například daňová sleva pro studenty nebo školkovné). U jiných daňových slev, se zase mění podmínky (na daňovou slevu na manželku, bude nově nárok jenom, pokud pečuje o dítě do 3 roků). Změny u daňových slev, ale nebudou mít až tak velký dopad na výpočet výplaty.

V roce 2024, jsou i další změny – mění se podmínky zdanění firemního auta, dochází k omezení daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů, jsou zde i změny, které se týkají stravenek a stravovacího paušálu.

Mzdová kalkulačka 2024 – výpočet čisté mzdy v zaměstnání od ledna 2024

Pro výpočet čisté mzdy, zadejte svoji hrubou výplatu, a zvolte všechny parametry pro výpočet výplaty (daňové slevy, a další).

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Kolik je sociální a nemocenské pojištění v roce 2024?

Při výpočtu čisté mzdy, se z výplaty nejprve odčítají povinné odvody pro stát. Jedná se především o sociální a zdravotní pojištění. A od začátku roku 2024, to nově bude i nemocenské pojištění.

Sociální pojištění, které platí zaměstnanci, je 6,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel k tomu platí dalších 24,8%). Těchto 6,5% je určeno na důchodové pojištění.

Od roku 2024, se kromě toho bude strhávat i dalších 0,6% na nemocenské pojištění (na sociální tedy bude celkem 7,1% = 6,5% důchodové + 0,6% nemocenské).

Pro běžného zaměstnance, to znamená zvýšení povinných odvodů až o několik stokorun měsíčně (celkově všichni zaměstnanci zaplatí státu navíc asi 11,4 miliardy korun).

Kolik je zdravotní pojištění v roce 2024?

Odvody na zdravotní pojištění pro zaměstnance, se v roce 2024 nemění. Na zdravotní se i nadále bude strhávat 4,5% (zaměstnavatel k tomu platí dalších 9%).

Od ledna 2024, se ale zvýší minimální zdravotní pojištění. To může mít vliv na výpočet výplaty u některých zaměstnanců.

Pokud má někdo výplatu nižší než minimální mzdu (například při práci na poloviční úvazek), a zdravotní pojištění za něj neplatí stát (platí za důchodce, za studenty, za osoby na rodičovské, apod.), tak se mu při výpočtu výplaty může dopočítat doplatek do minimálního pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, je 13,5% z minimální mzdy. V roce 2023 to bylo 13,5% z 17300 Kč, tj. 2336 Kč. V roce 2024 bude minimální zdravotní pojištění vyšší.

Minimální mzda, se má zvýšit na 18 900 Kč a kvůli tomu se zvýší i minimální zdravotní pojištění – v roce 2024 to bude 2552 Kč.

Změny u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Od ledna 2024, značnou platit i další změny pro dohody DPP a DPČ. Část změn, začala platit už na podzim 2023 (po schválení novely zákoníku práce). Další změny budou o začátku nového roku.

Nově bude i u dohody DPP a DPČ nárok na placenou dovolenou. Současně se ale nově budou všechny dohody evidovat u ČSSZ, a při překročení určitého limitu, se bude povinně odvádět pojištění (i tam, kde se doposud nemuselo platit).

Další změna pro dohody, bude platit od začátku července (od 1. 7. 2024) –  od začátku prázdnin se bude nově platit pojištění, pokud příjem z jedné dohody překročí 25% průměrné mzdy (10 500 Kč), nebo v případě více dohod, pokud příjem překročí 40% průměrné mzdy (17 500 Kč).

Daňové slevy a daňové zvýhodnění 2024

Od ledna 2024, se ruší daňová sleva pro studenty (4020 Kč za rok, 335 Kč měsíčně). Ruší se i daňová sleva za umístění dítěte v školce (školkovné, které bylo v roce 2023 až 17 300 Kč). A mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu za manželku (nově bude nárok, jenom pokud pečuje o dítě do 3 roků).

Ostatní daňové slevy se ale nijak nemění. I nadále je nárok na základní daňovou slevu na poplatníka (30 840 Kč za rok, 2570 Kč měsíčně), nebo i na daňové zvýhodnění za dítě.

Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na manžela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč uplatní se ročně
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 44 640 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 55 680 Kč 4 640 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *