Kalkulačka: Kolik je ošetřovné na dítě – OČR 2023

V roce 2023, platí běžné podmínky pro ošetřovné. Na OČR je nárok jenom 9 nebo 16 dní (až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného). Ošetřovné je ve výši 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet OČR.

Pokud vám onemocní dítě, nebo i pokud musíte pečovat o nějakého jiného člena rodiny (viz. podmínky dále), pak můžete mít nárok na ošetřovné. Od začátku roku 2023, dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet všech nemocenských dávek (patří sem jak ošetřovné, tak i nemocenská, mateřská, atd.).

Kromě tohoto krátkodobého ošetřovného, může být v některých případech nárok i na dlouhodobé ošetřovné. I dlouhodobé ošetřovné, je v roce 2023 „jenom“ 60%. Nárok ale může být až po dobu 90 dní.

Podmínky pro ošetřovné, když už není COVID?

V roce 2023, platí jen běžné podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR). Na rozdíl od několika předchozích roků (během epidemie COVID), je nárok „pouze“ na 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu. A pouze po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní.

Během epidemie COVID, se podmínky pro nárok na ošetřovné průběžně měnily. Ošetřovné bylo i 70% nebo 80%. Byl na něj nárok „neomezeně“. Nárok měli i dohodáři. Jednu dobu byl nárok i u dětí do 13 roků, atd. V roce 2023, ale nic z toho už neplatí.

Kalkulačka: Výpočet, kolik je ošetřovné během OČR v roce 2023

Vypočet ošetřovného se provádí z hrubé mzdy. Nárok mají jenom zaměstnanci. Ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ, nebo podnikatelé (OSVČ), na ošetřovné nárok nemají (OSVČ a dohodáři mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné).

Denní vyměřovací základ pro nemocenské dávky (včetně ošetřovného) se určuje zpravidla na základě hrubé mzdy za posledních 12 měsíců (přesný výpočet je trochu složitější, ve zjednodušení podobně se dá použít jen průměrná hrubá měsíční mzda – výsledek se pak od reality příliš neliší).

Na ošetřovné je nárok jenom po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní (může být až 90 dní – výpočet je stejný, platí odlišné podmínky).

Kalkulačka ošetřovné 2023
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Jak dlouho je nárok na ošetřovné v roce 2023?

Během epidemie COVID (v letech 2020 až 2022), mohl být nárok na ošetřovné i několik týdnů (nebo i měsíců). Ošetřovné také bylo zvýšeno na 70% nebo i 80%. Za běžných podmínek to ale rozhodně neplatí.

V roce 2023, platí jen standardní podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění (viz paragraf 39, zákon číslo 187/2006 Sb.).

V roce 2023 je na OČR nárok:

 • 9 kalendářních dní (na dítě nebo i na další osoby)
 • 16 kalendářních dní (pouze pro samoživitele/samoživitelky)
 • 90 kalendářních dní (pouze u dlouhodobého ošetřovného, odlišné podmínky)

Na ošetřovné je nárok jenom jednou (při jedné nemoci/jedné diagnóze nelze ošetřovné čerpat opakovaně). Maximální doba ošetřovného se nedá prodloužit. Nárok je za všechny kalendářní dny, včetně víkendu (sobota i neděle) nebo státních svátků.

Kolik je ošetřovné na dítě v roce 2023?

V roce 2023, je ošetřovné pouze 60% z redukovaného vyměřovacího základu (tj. zjednodušeně 60% z hrubé mzdy, což je podobné, jako u nemocenské).

Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance to může znamenat i mírné zvýšení ošetřovného (rozdíl ale není příliš velký).

Tabulka: Kolik peněz dostanu, pokud mi onemocní dítě v roce 2023?

Hrubá mzda 2023 OČR (1 den) OČR (9 dní) OČR (16 dní)
20 000 Kč 356 Kč 3 204 Kč 5 696 Kč
25 000 Kč 444 Kč 3 996 Kč 7 104 Kč
30 000 Kč 533 Kč 4 797 Kč 8 528 Kč
35 000 Kč 622 Kč 5 598 Kč 9 952 Kč
40 000 Kč 711 Kč 6 399 Kč 11 376 Kč
45 000 Kč 776 Kč 6 984 Kč 12 416 Kč
50 000 Kč 834 Kč 7 506 Kč 13 344 Kč

(*)Nárok na ošetřovné je za kalendářní dny, tedy i o víkendu

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2023?

Na ošetřovné může být nárok u nemocného (a někdy i zdravého) dítěte do 10 roků, nebo v některých případech i u starších dětí (nebo i u dalších dospělých osob)

Nárok na ošetřovné na dítě do 10 roků

 • Nárok je u nemocných dětí do 10 roků
 • Nárok může být i u zdravých dětí do 10 roků (kvůli karanténě, epidemii, uzavřené škole/školce, když je osoba, která o ně pečuje v nemocnici nebo v porodnici apod.)
 • Dítě musí mít méně než 10 roků v den začátku OČR (10 narozeniny během čerpání OČR nevadí)
 • Nárok mají rodiče (i když s dítětem nesdílí společnou osobu), nebo i další blízcí příbuzní (babička, dědeček, strýc, teta, sourozenci, apod.)
 • Osoby v přímé linii příbuzenství, nemusí s ošetřovanou osobou sdílet společnou domácnost
 • Ostatní osoby musí s dítětem (jinou ošetřovanou osobou) sdílet společnou domácnost

Nárok na ošetřovné u starších dětí (nad 10 roků) nebo u jiných členů rodiny

 • Nárok je pouze u nemocných osob (resp. u osob, které vyžadují nezbytné ošetřování jinou osobou – o nutnosti péče, rozhoduje lékař)
 • Nárok na ošetřovné je jak u dětí (nad 10 roků) tak i u dospělých
 • Nárok mají rodiče (na děti), děti (na rodiče), manželé nebo registrovaní partneři (vzájemně nebo i na rodiče druhého z partnerů), blízcí příbuzní
 • Osoby v přímé linii příbuzenství, nemusí s ošetřovanou osobou sdílet společnou domácnost
 • Ostatní osoby musí s dítětem (jinou ošetřovanou osobou) sdílet společnou domácnost

Nárok na ošetřovné pro zaměstnance

 • Nárok na OČR mají jenom zaměstnanci (kteří pracují v zaměstnání, kde jim vzniká účast na nemocenském pojištění)
 • Nárok je jen v době trvání pracovního poměru
 • Nárok je hned od prvního dne v zaměstnání (i ve zkušební době, ve výpovědní době, apod.)
 • Nárok není, pokud je sám zaměstnanec na neschopence, na rodičovské nebo mateřské dovolené nebo na neplaceném volnu

Nárok na ošetřovné u OSVČ

 • Podnikatelé (OSVČ) na ošetřovné nárok nemají (ani, když si platí nemocenské dávky)
 • Výjimkou byla situace během epidemie COVID (ale ani tehdy nebyl nárok na OČR, ale jen na speciální dotaci nebo kompenzační bonus)
 • Mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné (viz dále)

Nárok na ošetřovné u DPP a DPČ

 • Na ošetřovné nemají nárok ani ti, kdo pracují na dohodu (DPP – dohoda o provedení práce, nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti)
 • Dohodáři, mohou mít za určitých podmínek nárok na nemocenské dávky nebo na mateřskou, na ošetřovné ale nárok není
 • Výjimkou byla situace během epidemie, kdy byl nárok na krizové ošetřovné i pro DPČ a DPP
 • Mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné (viz dále)

Dlouhodobé ošetřovné – kdo má nárok na OČR až 90 dní?

Kromě klasického, krátkodobého ošetřovného (9 nebo 16 dní), je i další nemocenská dávka, která se jmenuje dlouhodobé ošetřovné. Podmínky jsou ale jiné. Nárok na něj mohou mít i OSVČ nebo „dohodáři“.

Podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné:

Hlavní podmínkou je to, že ošetřovaná osoba (ten kdo vyžaduje ošetřování), byla hospitalizována v nemocnici alespoň dobu 4 dnů (4 po sobě jdoucí kalendářní dny).

A současně, je předpoklad, že ošetřovaná osoba, bude potřebovat péči alespoň po dobu 30 dní. O potřebě ošetřování rozhoduje ošetřující lékař.

Na dlouhodobé ošetřovné, může být nárok až po dobu 90 dní.  Výše ošetřovného je stejná = 60% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu; u OSVČ se výpočet provádí podobně, částky jsou u nich ale zpravidla podstatně nižší než u zaměstnanců).

Nárok mají zaměstnanci (pokud je ze zaměstnání odváděno sociální pojištění), a účast na pojištění byla alespoň 90 dní za poslední 4 měsíce. Nárok mají i OSVČ, musí být alespoň 3 měsíce placeno dobrovolné nemocenské pojištění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *