Sociální dávky hmotná nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení

Pokud máte nízký příjem, nebo žádný, můžete být osoba ve hmotné nouzi. Pak vám vzniká nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, jednorázové dávky – mimořádnou okamžitou pomoc. Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní a existenční minimum a tím i tyto dávky.

V případě, že máte nízké příjmy, pak vám může vznikat nárok na různé sociální dávky. Mezi ty nejčastější patří například příspěvky na bydlení, přídavky na dítě nebo rodičovský příspěvek. Pokud máte ale opravdu velmi nízké příjmy, může vám vznikat nárok na hmotnou nouzi – dávky hmotné nouze.

Sociální dávky – hmotná nouze

Ve hmotné nouzi jsou zpravidla lidé, kteří mají jen velmi nízký příjem, nebo dokonce vůbec žádný. Zpravidla se jedná o osoby, jejichž příjmy nedosahují ani toho, jaké je životní a existenční minimum.

V takovém případě, může vznikat nárok na dávky hmotné nouze:

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi

Kdo je osoba ve hmotné nouzi

V souvislosti s dávkami hmotné nouze je poměrně podstatný pojem „osoba ve hmotné nouzi“. Kdo je tedy z pohledu nároku na dávky osoba ve hmotné nouzi?

 • Za osobu ve hmotné nouzi se považuje jednotlivec nebo rodina (skupina společně posuzovaných osob), jejichž příjmy nedosahují ani částky na živobytí

U dávek pomoci ve hmotné nouzi se velmi pečlivě sleduje, jestli je opravdu daná osoba ve hmotné nouzi:

 • Ve hmotné nouzi není ten, kdo se nesnaží o zvýšení svého příjmu = tedy nepracuje, a není ani na Úřadu práce, aby si zajistil nové zaměstnání, nevyžívá všechny možnosti, jak zlepšit svoji finanční situaci
 • Ve hmotné nouzi není ani ten, kdo si způsobil úraz sám a z toho důvodu nemá nárok na nemocenské dávky
 • Ve hmotné nouzi není ani osoba ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Ve hmotné nouzi by nebyl ani živnostník (OSVČ), který si neplatí nemocenské pojištění a kvůli tomu nemá nárok na nemocenské dávky
 • Ve hmotné nouzi také není osoba, která neposílá dítě do školy, i když má dítě povinnou školní docházku

Příspěvek na živobytí ve hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí (někdy také nazývaný doplatek do životního minima), je základní dávka pro lidi ve hmotné nouzi. Je to pravidelně vyplácená měsíční dávka.

Pokud máte nízký příjem, nižší než částka na živobytí, a splňujete podmínky na osobu ve hmotné nouzi, pak vám bude Úřad práce každý měsíc vyplácet částku, která bude rozdílem mezi vaším skutečným příjmem a částkou na živobytí.

Částka na živobytí vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum (od 1. 4. 2020 je to 3860 Kč) nebo jaké je existenční minimum (od 1. 4. 2020 je to 2490 Kč).

Příspěvek na živobytí ale nemusí být přesně do výše životního nebo existenčního minima. Zohledňuje se to, zda máte nějaké příjmy (alespoň nízké). Nebo jestli váš zdravotní stav nevyžaduje nějakou speciální dietu.

Posuzování nároku na příspěvek na živobytí je hodně individuální. Hodnotí se aktuální příjmy a celková majetková i sociální situace žadatele.

Doplatek na bydlení ve hmotné nouzi

Doplatek na bydlení je druhá sociální dávka na bydlení. Tou první je příspěvek na bydlení, na který můžete mít nárok, i když nejste ve hmotné nouzi.

Na doplatek na bydlení mohou mít nárok lidé, kteří jsou ve hmotné nouzi (a byl jim přiznán nárok na příspěvek na živobytí). A současně lidé, kteří už dostávají příspěvek na bydlení, ale ten nedostačuje k plnému pokrytí všech nákladů na bydlení.

Doplatek na bydlení je možné poskytnout i na případy, na které se nevztahuje přídavek na bydlení, Třeba na bydlení v podnájmu, bez trvalého bydliště nebo na bydlení na ubytovně.

Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi

Předchozí dvě dávky (doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí) jsou pravidelně vyplácené dávky (měsíčně).

Kromě nich, ale pro osoby ve hmotné nouzi, existují i jednorázové dávky  – mimořádná okamžitá pomoc. Ta se nemusí týkat jen těch, kdo jsou bez příjmů. Nárok na ně můžete vznikat třeba i při živelné katastrofě. Třeba pokud se jedná o povodeň, větrnou kalamitu nebo požár.

Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi může být poskytnuta:

 • 1000 Kč jednorázově (maximálně celkem15 360 Kč za rok), jako jednorázová okamžitá pomoc – třeba pro osoby, které se vrací z výkonu trestu
 • 57 900 Kč pro postižené povodní, větrnou pohromou, ekologickou havárií, požárem apod.
 • 38600 Kč na nákup prostředků dlouhodobé potřeby (například pračka, sporák nebo lednička)
 • 38600 Kč jako příspěvek na dítě v souvislosti se vzděláváním, školou (třeba na začátku školního roku na nákup školních potřeb)
 • Úhrada poplatků za nové doklady při jejich ztrátě/krádeži

A další podobné situace. Výše uvedené částky jsou maximální, zákonem povolené částky. Vždy se ale posuzují reálné potřeby dané osoby. Určitě to neznamená, že osoba ve hmotné nouzi má automaticky nárok na danou sumu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *