Insolvenční kalkulačka – výpočet insolvence od července (od 1. 7. 2020)

Od 1. 7. 2020 se mění způsob, jak se vypočítá nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. V následující insolvenční kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane ze mzdy při insolvenci (oddlužení). Insolvence (osobní bankrot) trvá 3 nebo 5 roků.

Od 1. 7. 2020 se mění způsob, jak se vypočítá nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Pro ty, kdo jsou v insolvenci a platí své dluhy splátkovým kalendářem (srážkami z platu), to znamená, že jim od července 2020 bude při insolvenci zůstávat o něco málo více peněz.

V následující insolvenční kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane ze mzdy při insolvenci (oddlužení).

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci od července 2020

Kalkulačka insolvence (oddlužení) od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jak se mění nezabavitelná částka při insolvenci od července 2020

Od 1. 7. 2020 značne platit jedna změna, která ovlivní výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci a exekuci. Změní se vzorec pro výpočet základní nezabavitelné částky.

Zatímco do konce června 2020 platí, že se základní nezabavitelné minimum určí jako dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení. Nově (od července 2020) už to budou tři čtvrtiny:

  • Základní nezabavitelná částka při insolvenci od 1. 4. 2020 = 6 908 Kč
  • Základní nezabavitelná částka při insolvenci od 1. 7. 2020 = 7 771,5 Kč

Podobným způsobem se mění i výpočet částky, o kterou se zvyšuje základní nezabavitelné minimum, pokud má dlužník v insolvenci (oddlužení splátkovým kalendářem) manželku nebo nějaké děti (vůči kterým má vyživovací povinnost).

Do konce června 2020 platí, že za manželku/manžela nebo za každé dítě se připočetla jedna čtvrtina ze základní nezabavitelné částky. Od července 2020 (od 1. 7. 2020) už to bude jedna třetina:

  • Zvýšení nezabavitelné částky za dítě/manželku/manžela od 1. 4. 2020 = 1 727 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za dítě/manželku/manžela od 1. 7. 2020 = 2 590,5 Kč

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci – kolik mi zůstane peněz při oddlužení?

Výpočet srážek ze mzdy a nezabavitelné částky, je při insolvenci (oddlužení splátkovým kalendářem) stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Dlužníkovi v insolvenci tedy zůstává základní nezabavitelné minimum (které se případně zvýší o částku za manželku, manžela nebo za dítě/děti). A kromě toho pak dlužníkovi v insolvenci zůstává ještě jedna třetina ze zbytku mzdy. Z toho, co zbyde z čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky. Maximálně to ale může být 6908 Kč

  • Pokud by totiž zbytek mzdy byl vyšší než 20 724 Kč, pak vše co je nad 20 724 Kč se automaticky zabavuje ve prospěch insolvenčního správce. A dlužník má nárok jen na jednu třetinu z 20 724 Kč.
  • Pokud je zbytek čisté mzdy nižší než 20 724 Kč, pak se na třetiny rozdělí jen tento nižší zbytek mzdy (částka se zaokrouhluje na částku dělitelnou třemi směrem dolů).

Jaké jsou podmínky pro osobní bankrot (insolvenci) v roce 2020?

Insolvence nebo také osobní bankrot (soudní oddlužení), je možností, jak se zbavit dluhů, které nezvládáte splácet.

Mezi hlavní podmínky patří to, že:

  • Jste fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání
  • Insolvence (osobní bankrot) musí sledovat poctivý záměr
  • V posledních 10 letech jste nebyli v insolvenci
  • Musíte se aktivně snažit řešit svoje dluhy (např. i tím, že po dobu insolvence budete zaměstnáni)

Dříve platilo (do poloviny roku 2019), že soud insolvenci (osobní bankrot) povolil pouze v případě, že jste u soudu doložili, že během 5 let budete schopni zaplatit alespoň 30% svých dluhů.

Taková podmínka už ale v roce 2020 neplatí. Zákon nově požaduje, abyste během insolvence prodali všechen svůj cenný majetek (nevztahuje se na základní vybavení domácnosti, nebo na přiměřené bydlení atd.). A také, abyste po dobu insolvence spláceli splátkovým kalendářem – srážkami ze mzdy (přiměřeně svým možnostem).

Jak dlouho trvá insolvence (osobní bankrot)?

Insolvence pak může skončit už za 3 roky, pokud uhradíte 60% svých dluhů. Nebo skončí i dříve, pokud zaplatíte 100% svých dluhů. Nebo budete splácet 5 roků. Pokud soud na konci 5 leté lhůty vyhodnotí, že jste se snažili splácet, co jste mohli, pak insolvenci ukončí, i když jste nesplatili ani 30% svých dluhů (zbytek je vám na konci osobního bankrotu odpuštěný).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *