Kalkulačka invalidní důchod 2024: Kolik je invalidní důchod a jaké jsou podmínky?

Spočítejte si, na kolik peněz z invalidního důchodu, můžete mít nárok. Minimální invalidní důchod, je v roce 2024 ve výši 5170 Kč (vláda ho chce zvýšit na dvojnásobek cca 8800 Kč). Podívejte se, jaké podmínky musí být splněny, pro nárok na invalidní důchod I., II. a II. stupeň.

Invalidní důchod, je jednou z dávek důchodového pojištění (vyplácí ČSSZ). Na invalidní důchod, mohou mít nárok osoby se zdravotním postižením, nebo s jiným zdravotním omezením, které jim neumožňuje vykonávat zaměstnání (částečně nebo vůbec).

Podle stupně invalidity, je možné rozlišit částečný invalidní důchod (I. a II. stupeň) nebo úplný invalidní důchod (III. stupeň).

Poznámka: Fakticky už ale úplný a částečný invalidní důchod neexistuje. Toto označení se používalo dříve, a nyní jsou jenom 3 stupně. První a druhý stupeň odpovídá tomu, co byl dříve částečný invalidní důchod, třetí stupeň odpovídá tomu, co byl dříve úplný invalidní důchod.

U invalidního důchodu I. a II. stupně se předpokládá, alespoň částečný výkon nějaké práce (zaměstnání, brigáda, výdělečná činnost).

Jak získat invalidní důchod?

Na invalidní důchod, nevzniká nárok automaticky. Musí být splněna řada podmínek. Velkou roli, hraje pochopitelně zdravotní stav (a z něj vyplývající omezení). Neméně důležité, je ale splnění dalších podmínek (jako je minimální „odpracovaná“ doba – účast na důchodovém pojištění), a další podmínky.

Je také nutné upozornit, že vyřízení žádosti o invalidní důchod, je ve srovnání s žádostí o běžný starobní důchod, mnohem komplikovanější a může trvat delší dobu (více informací k žádosti o invalidní důchod viz dále).

Invalidní důchod také není přiznán „doživotně“ – resp. na důchod je nárok po neurčitou dobu, průběžně ale dochází k přehodnocování zdravotního stavu. Stupeň invalidity může být zvýšen i snížen.

Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu v roce 2024 – na kolik peněz je nárok?

Výpočet invalidního důchodu (podobně jako i výpočet starobního důchodu), je poměrně složitý a komplexní výpočet. Roli hraje počet „odpracovaných“ roků (kromě práce, se započítá i náhradní doba), a také příjmy (vyměřovací základ).

Pro zjednodušený výpočet invalidního důchodu, je možné použít i následující kalkulačku. Výpočet je pouze orientační – používá se hrubá mzda a nejsou zohledněny všechny faktory, které ovlivňují skutečný výpočet invalidního důchodu.

Kalkulačka invalidní důchod 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda

Započtená doba (roky)

Výpočet

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat všechny důchody. Včetně invalidních. Vláda už avizovala, že důchody by se měly zvýšit o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Průměrný důchod by se měl zvýšit na 20 693 Kč (invalidní důchody, jsou ale většinou podstatně nižší, alespoň tedy u částečných invalidních důchodů I. a II. stupně).

Kalkulačku, pro výpočet zvýšení důchodu od 1. 1. 2024, najdete zde

Kolik je minimální invalidní důchod v roce 2024?

Všechny důchody (tedy i včetně invalidního důchodu), se skládají ze dvou částí:

1) Základní část důchodu

 • je stejná pro vše všechny důchodce (pro starobní penzisty, pro invalidy, pro vdovy, vdovce i sirotky) a pro všechny druhy důchodových dávek
 • základní složka důchodu se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 4400 Kč

2) Procentní složka důchodu

 • vypočítá se individuálně pro každého důchodce
 • procentní část důchodu se počítá z odpracovaných roků a z hrubého příjmu (z vyměřovacího základu)
 • minimální procentní část je v roce 2024 stanovena na 770 Kč

Minimální invalidní důchod, je tedy v roce 2024 stanoven na 4 170 Kč. Na tuto minimální částku, by měli mít nárok všichni důchodci, kteří splňují podmínky pro nárok na důchod.

Vláda do budoucna plánuje, že by se minimální důchod zvýšil na cca 8 800 Kč (zřejmě ale až nejdříve v roce 2025, nebo i později).

Nárok na příplatek k invalidnímu důchodu – výchovné 500 Kč na dítě

Od začátku roku 2023, mají důchodci nárok na nový příplatek k důchodu. Jedná se o tzv. výchovné za dítě – je nárok na 500 Kč za jedno vychované dítě měsíčně (pouze jeden z rodičů).

Na výchovné může mít nárok i invalidní důchodce. Ale až ve chvíli, kdy mu vznikne nárok na řádný starobní důchod (nebo ve chvíli, kdy se v 65 letech invalidní důchod automaticky změní ne starobní důchod). Do té doby, na příplatek výchovné u invalidního důchodu není nárok.

Výpočet invalidního důchodu – kolik bude invalidní důchod?

Při výpočtu důchodu, se zohledňují příjmy v zaměstnání (nebo z podnikání). Pro výpočet se vychází z hrubé mzdy. Takto určený vyměřovací základ, se následně započítá podle toho, jaký stupeň invalidity byl přiznán:

 • Invalidní důchod I. stupeň = započítá se 0,5%
 • Invalidní důchod II. stupeň = započítá se 0,75%
 • Invalidní důchod III. stupeň = započítá se 1,5%

Kdo má nárok na invalidní důchod? Jaké jsou podmínky?

Při podání žádosti o invalidní důchod (musíte si o něj požádat u ČSSZ, sám od sebe vám jej nikdo nenabídne), se bude hodnotit zdravotní stav. Posuzuje se, nakolik byla snížena schopnost vykonávat nějakou pracovní činnost.

Pozor na to, že pokud se vám zhorší zdravotní stav, a vy už nejste schopni vykonávat své současné zaměstnání, tak to ale neznamená, že by byl automaticky nárok na invalidní důchod.

Pokud vám zdravotní stav dovoluje vykonávat nějakou jinou práci (která je třeba méně náročná), tak nemusí být nárok na invalidní důchod vůbec. Nebo může být nárok jenom na invalidní důchod I. nebo II. stupně (částečný ID).

Nárok na invalidní důchod podle zdravotního stavu

 • Invalidní důchod I. stupeň (částečný ID) = nárok je při snížení pracovní schopnosti o 35% až 49%
 • Invalidní důchod II. stupeň (částečný ID) = nárok je při snížení pracovní schopnosti o 50% až 69%
 • Invalidní důchod III. stupeň (plný ID) = nárok je při snížení pracovní schopnosti o 70% a více

Minimální odpracovaná doba pro nárok na invalidní důchod

 • Do 20 roků – méně než 1 rok (stačí i jenom 1 den)
 • Od 20 do 21 roků – minimálně 1 rok
 • Od 22 do 23 roků – minimálně 2 roky
 • Od 24 do 25 roků – minimálně 3 roky
 • Od 26 do 27 roků – minimálně 4 roky
 • Od 28 do 37 roků – minimálně 5 roků během posledních 10 let
 • Od 38 roků – minimálně 5 roků za posledních 10 roků nebo minimálně 10 roků za posledních 20 let (stačí jedno z toho)

Do minimální „odpracované“ doby, se kromě samotné práce v zaměstnání (nebo doba podnikání), může započítat i náhradní doba důchodového pojištění.

Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku žen stanoveného pro bezdětné ženy – to platí i pro muže.

Pro nárok na invalidní důchod, se může započítat i studium před 18 rokem, nebo prvních 6 roků studia po 18 roce.

Trochu jiné, je to i u těch, kdo mají nárok na invalidní důchod po pracovním úrazu (nebo nemoci z povolání). U nich se podmínka minimální „odpracované doby“ považuje za automaticky splněnou.

Žádost o invalidní důchod – kde se o něj žádá a co je k tomu potřeba?

Žádost o invalidní důchod, se vyřizuje u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). S žádostí se tedy obracíte na místní pobočku OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) v místě bydliště.

Předpokladem, pro možnost podání žádosti o invalidní důchod, je zhoršení zdravotního stavu. Prvním krokem je tedy lékař, který vystavuje příslušný posudek.

Na základě posudku, je možné navštívit ČSSZ, a podat si žádost. K žádosti je nutné doložit zdravotní posudek (lékařskou zprávu), a všechny další relevantní dokumenty ohledně zdravotního stavu.

Kromě toho je nutné doložit i potřebnou dobu pojištění (většinou ji ČSSZ eviduje sama, někdy je ale nutné doložit různé papíry). A pochopitelně jsou potřeba i osobní doklady. A nakonec i trochu trpělivosti a pevných nervů.

Schvalování invalidního důchodu, a vyřízení žádosti, trvá nějakou dobu. Zdravotní stav bude hodnotit posudkový lékař. A hodnocení je poměrně přísné. To co by běžný laik považoval za vážný zdravotní problém a velké omezení pro uplatnění v zaměstnání, ale posudkový lékař často vidí úplně jinak.

Obecně platí, že ČSSZ má na vyřízení žádosti lhůtu až 90 dní. Nastávají ale případy, kdy ČSSZ nestíhá, a důchody se vyřizují se zpožděním. Nebo se může je jednat o nějaký komplikovanější případ, kdy je nutné dokládat další informace a papíry, a celý proces se tím zdrží a protáhne.

Práce během invalidního důchodu (brigáda, zaměstnání, podnikání)

Po přiznání invalidního důchodu (platí to především pro I. a II. stupeň), se předpokládá, že budete dále pracovat. Můžete pracovat jak v klasickém zaměstnání, nebo na nějaké brigádě na dohodu DPP nebo DPČ, nebo i podnikat.

Pro invalidní důchodce – I. a II. stupeň invalidního důchodu, platí v zásadě stejné podmínky, jako pro jiné zaměstnance. Omezení a jiné podmínky, se týkají především třetího stupně invalidního důchodu.

I u invalidity III. stupně je možné pracovat – jsou ale jiné podmínky pro nárok na neschopenku, není nárok na podporu v nezaměstnanosti, a řada dalších omezení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *