Kalkulačka: Zvýšení životní a existenční minimum v roce 2022

Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 platí stejné částky životního a existenčního minima, jako v předchozím roce (viz výpočet v kalkulačce). Od začátku duna 2022, dochází ke zvýšení o 10%. Životní minimum jednotlivce se zvýší o 390 Kč na 4250 Kč. Existenční minimum se zvýší o 250 Kč na 2740 Kč.

Životní a existenční minimum, má velký vliv na to, zda bude mít někdo nárok na sociální dávky. Na začátku roku 2022 (od 1.1.2022 do 31.3.2022), ale zatím budou platit stejné částky pro životní a existenční minimum, jako v předchozích letech.

K poslednímu zvýšení došlo již v dubnu 2020. V roce 2021 se zvýšení plánovalo, ale nakonec nebylo schváleno.

Na konci března 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Životní minimum se zvyšuje o 390 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 4250 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 250 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 2740 Kč.

Druhé zvýšení životního minima v roce 2022

V roce 2022, se životní a existenční minimum bude zvyšovat dvakrát. První zvýšení proběhlo od 1. dubna 2022, kdy došlo ke zvýšení o cca 10% (viz kalkulačka, pro výpočet životního minima od 1. 4. 2022, kterou najdete níže).

Kvůli vysoké inflaci (přes 15%), ale vláda na konci června 2022 rozhodla o dalším zvýšení, které platí od 1 . července 2022. Životní minimum se zvyšuje o 8,8%. Pro jednotlivce je to nově 4620 Kč (existenční minimum je od července 2980 Kč).

U rodiny (pro více osob ve společné domácnosti), se životní minimum může zvýšit i o 1000 Kč nebo i více (záleží na počtu osob a na věku dětí).

Novou kalkulačku, pro výpočet životního minima od 1. 7. 2022, najdete zde

Co je to životní a existenční minimum a k čemu je dobré?

Pokud je nějaký jednotlivec nebo rodina (více osob ve společné domácnosti) úplně bez příjmu, nebo má jen nízké příjmy (příjem po odečtení nákladů na bydlení, nedosahuje ani životního/existenčního minima), pak se může jednat o osobu ve hmotné nouzi a může vznikat nárok na sociální dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

Životní minimum (pro jednotlivce nebo rodinu), také rozhoduje o nároku i na další sociální dávky. Na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrná výše příjmu v rodině, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Na sociální dávku porodné, je zase nárok, pokud je průměrná výše rodiny (či samoživitelky) do 2,7 násobku životního minima.

Životní minimum vstupuje i do výpočtu přídavků na bydlení. Nebo hraje roli i při výpočtu nezabavitelné částky při exekuci (a insolvenci). Od životního minima se může odvíjet výpočet alimentů na dítě po rozvodu, nebo i celá řada dalších věcí.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

Během posledních 2 roků, probíhá epidemie koronaviru COVID a s ní jsou spojeny i značné negativní finanční dopady. Mnoho lidí přišlo o práci, nebo se jim alespoň snižuje příjem (omezení podnikání, ošetřovné na dítě, karanténa apod.). Další „ránu“ pro mnoho lidí, může znamenat válka na Ukrajině (a s ní spojený další růst inflace).

V roce 2021 navrhovala vláda zvýšení životního a existenčního minima. Mělo se jednat o poměrně vysoké zvýšení o 650 až 1450 Kč (podle věku). Toto zvýšení ale nakonec nebylo v roce 2021 schváleno.

Vzhledem k tomu, že od té doby došlo ještě k většímu zvýšení cen a inflace (mimo jiné i díky válce na Ukrajině), rozhodla vláda na konci března 2022, o zvýšení životního a existenčního minima o 10%.

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro jednotlivce nebo pro rodinu od 1. 4. 2022

Pro výpočet životního minima jednotlivce nebo pro rodinu, stačí zadat počet osob a jejich věk. Pozor na to, že samotné životní minimum, není žádná sociální dávka. Je to pouze údaj, ze kterého se vychází při výpočtu dalších sociálních dávek.

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2022

Jak již bylo uvedeno výše, od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2021 se životní a existenční minimum nemění. Ke zvýšení může dochází až v průběhu roku 2022 (od začátku dubna 2022).

Od začátku dubna 2022 tedy platí nové částky:

  • Životní minimum pro jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 2740 Kč

V případě, že se jedná o rodinu, o důchodce, o samoživitelku s dítětem (dětmi) nebo o několik osob, které sdílí společnou domácnost, pak se pro výpočet životního minima, použijí následující částky:

  • Životní minimum, první dospělá osoba = 3910 Kč
  • Životní minimum, další dospělé osoby (*) = 3530 Kč
  • Životní minimum, dítě do 6 roků = 2170 Kč
  • Životní minimum, dítě od 6 do 15 roků = 2670 Kč
  • Životní minimum, dítě od 15 do 26 roků (**) = 3050 Kč

(*) platí obecně, pro všechny další osoby, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (nad 15 roků)

(**) nezaopatřené dítě je například student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, až do 26 roků

Kolik je životní minimum pro rodinu od 1. 4. 2022

Životní minimum pro rodinu, se vypočítá jako součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny. Započítávají se dospělí a děti, které sdílí společnou domácnost. U dětí se výše životního minima odvíjí od věku a jejich nezaopatřenosti.

Pokud by se jednalo o rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (5 a 7 roků), pak by životní minimum vycházelo na 12 280 Kč (součet 3910 Kč + 3530 Kč + 2170 Kč + 2670 Kč).

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022

I životní minimum pro důchodce, se vypočítá stejně – jako součet částek, připadajících na jednotlivé členy společné domácnosti.

Pokud by se jednalo o osaměle žijícího důchodce (svobodný, rozvedený, vdovec, vdova apod.), pak je životní minimum v roce 2022 ve výši 4250 Kč.

Pokud by se jednalo o dva důchodce (například manžele), pak je životní minimum ve výši 7440 Kč (součet 3910 Kč +3530 Kč).

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2022

Životní minimum pro samoživitelku s dítětem (nebo dětmi) se vypočítá opět jako součet částek za samotnou samoživitelku (samoživitele) a za dítě (či děti, podle jejich věku).

Pokud by se jednalo o samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků, pak by životní minimum vycházelo na 8 250 Kč (součet 3910 Kč + 2170 Kč + 2170 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.