Kalkulačka: Zvýšení životní a existenční minimum v roce 2022

Od 1. 1. 2022 zatím platí stejné částky životního a existenčního minima, jako v předchozím roce (viz výpočet v kalkulačce). V roce 2021 bylo navrhováno zvýšení, ale nebylo schváleno. Zvýšení životního a existenčního minima ale plánuje nová vláda v průběhu roku 2022.

Životní a existenční minimum, má velký vliv na to, zda bude mít někdo nárok na sociální dávky. Na začátku roku 2022, ale zatím budou platit stejné částky pro životní a existenční minimum, jako v předchozích letech.

K poslednímu zvýšení došlo již v dubnu 2020. V roce 2021 se zvýšení plánovalo, ale nakonec nebylo schváleno. Jak to bude s případným zvýšením životního minima během roku 2022, si povíme dále.

Co je to životní a existenční minimum a k čemu je dobré?

Pokud je nějaký jednotlivec nebo rodina (více osob ve společné domácnosti) úplně bez příjmu, nebo má jen nízké příjmy (příjem po odečtení nákladů na bydlení, nedosahuje ani životního/existenčního minima), pak se může jednat o osobu ve hmotné nouzi a může vznikat nárok na sociální dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

Životní minimum (pro jednotlivce nebo rodinu), také rozhoduje o nároku i na další sociální dávky. Na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrná výše příjmu v rodině, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Na sociální dávku porodné, je zase nárok, pokud je průměrná výše rodiny (či samoživitelky) do 2,7 násobku životního minima.

Životní minimum vstupuje i do výpočtu přídavků na bydlení. Nebo hraje roli i při výpočtu nezabavitelné částky při exekuci (a insolvenci). Od životního minima se může odvíjet výpočet alimentů na dítě po rozvodu, nebo i celá řada dalších věcí.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

Během posledních 2 roků, probíhá epidemie koronaviru COVID a s ní jsou spojeny i značné negativní finanční dopady. Mnoho lidí přišlo o práci, nebo se jim alespoň snižuje příjem (omezení podnikání, ošetřovné na dítě, karanténa apod.).

Zvláště v minulém roce, se začal projevovat dramatický růst cen. Zdražuje všechno a velmi citelně. Ve druhé polovině roku 2021, se inflace zvýšila až na 5%. V první polovině roku 2022, může být inflace až 8%. To vše dopadá (nejenom) na nízkopříjmové rodiny (domácnosti).

V roce 2021 navrhovala vláda zvýšení životního a existenčního minima. Mělo se jednat o poměrně vysoké zvýšení o 650 až 1450 Kč (podle věku). Toto zvýšení ale nakonec nebylo v roce 2021 schváleno.

Vzhledem k tomu, že od té doby došlo ještě k většímu zvýšení cen a inflace, tak je poměrně pravděpodobné, že ke zvýšení životného a existenčního minima, by mohlo dojít v roce 2022.

Ostatně i nový ministr práce a sociálních věcí se nechal slyšet, že jednou z věcí, o které bude nová vláda rozhodovat, bude zvýšení důchodů (v polovině roku 2022 by mělo dojít k mimořádnému zvýšení důchodů kvůli vysoké inflaci). A dále i zvýšení životního a existenčního minima.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022, by mělo okamžitý dopad na řadu sociálních dávek. Na jednotlivé dávky by mělo nárok více rodin (či jednotlivců). U některých dávek by se zvýšením životného minima, zvýšila i výše vyplácené částky.

Pokud dojde ke zvýšení životního minima v roce 2022, tak to bude zřejmě nejdříve od 1. dubna 2022 nebo od 1. července 2022.

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro jednotlivce nebo pro rodinu od 1. 1. 2022

Pro výpočet životního minima jednotlivce nebo pro rodinu, stačí zadat počet osob a jejich věk. Pozor na to, že samotné životní minimum, není žádná sociální dávka. Je to pouze údaj, ze kterého se vychází při výpočtu dalších sociálních dávek.

Kalkulačka životní minimum 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2022

Jak již bylo uvedeno výše, od 1. 1. 2022 se zatím životní a existenční minimum nemění. K případnému zvýšení může dojít až v průběhu roku 2022 (nejdříve zřejmě od dubna 2022 nebo od července 2022).

Od začátku roku tedy platí stejné částky, jako v předchozím roce:

  • Životní minimum pro jednotlivce od 1. 1. 2022 = 3860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2022 = 2490 Kč

V případě, že se jedná o rodinu, o důchodce, o samoživitelku s dítětem (dětmi) nebo o několik osob, které sdílí společnou domácnost, pak se pro výpočet životního minima, použijí následující částky:

  • Životní minimum, první dospělá osoba = 3550 Kč
  • Životní minimum, další dospělé osoby (*) = 3200 Kč
  • Životní minimum, dítě do 6 roků = 1970 Kč
  • Životní minimum, dítě od 6 do 15 roků = 2420 Kč
  • Životní minimum, dítě od 15 do 26 roků (**) = 2770 Kč

(*) platí obecně, pro všechny další osoby, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (nad 15 roků)

(**) nezaopatřené dítě je například student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, až do 26 roků

Kolik je životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2022

Životní minimum pro rodinu, se vypočítá jako součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny. Započítávají se dospělí a děti, které sdílí společnou domácnost. U dětí se výše životního minima odvíjí od věku a jejich nezaopatřenosti.

Pokud by se jednalo o rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (5 a 7 roků), pak by životní minimum vycházelo na 11 140 Kč (součet 3550 Kč + 3200 Kč + 1970 Kč + 2420 Kč).

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022

I životní minimum pro důchodce, se vypočítá stejně – jako součet částek, připadajících na jednotlivé členy společné domácnosti.

Pokud by se jednalo o osaměle žijícího důchodce (svobodný, rozvedený, vdovec, vdova apod.), pak je životní minimum v roce 2022 ve výši 3860 Kč.

Pokud by se jednalo o dva důchodce (například manžele), pak je životní minimum ve výši 6750 Kč (součet 3550 Kč +3200 Kč).

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2022

Životní minimum pro samoživitelku s dítětem (nebo dětmi) se vypočítá opět jako součet částek za samotnou samoživitelku (samoživitele) a za dítě (či děti, podle jejich věku).

Pokud by se jednalo o samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků, pak by životní minimum vycházelo na 7 490 Kč (součet 3550 Kč + 1970 Kč + 1970 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.