Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2020

V této kalkulačce si to můžete sami spočítat. Výše podpory se odvíjí od toho, jak máte příjmy z podnikání, jak vysoké platíte sociální pojištění. Podívejte se, kolik je minimální a maximální podpora pro OSVČ od Úřadu práce.

Pokud musíte v roce 2020 přerušit nebo ukončit podnikání jako OSVČ (živnostník), pak můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na této stránce najdete kalkulačku, pro výpočet výše podpory pro nezaměstnané, po skončení podnikání. Podíváme se na to, kdy má OSVČ nárok na podporu, jaké jsou podmínky, a kolik by mohl bývalý podnikatel dostat od Úřadu práce.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2020

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti?

OSVČ může mít po skončení podnikání (nebo i jenom přerušení živnosti), nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Stejně jako zaměstnanec, který dostane výpověď ze zaměstnání.

Podmínky pro nárok na podporu pro nezaměstnané, jsou pro OSVČ hodně podobné, jako pro zaměstnance. I OSVČ musí splnit minimální dobu účasti na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců za poslední 2 roky:

 • Pro zaměstnance tato podmínka znamená, že poslední 2 roky musí mít „odpracováno“ nejméně 12 měsíců
 • Pro OSVČ tato podmínka znamená, že si nejméně 12 měsíců musel platit sociální pojištění

Nebo se pochopitelně může jednat o kombinaci doby v zaměstnání a doby, kdy OSVČ podnikal (a platil si sociální pojištění).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2020

Podpora v nezaměstnanosti se u zaměstnanců určuje jako % z průměrné čisté mzdy (za poslední kalendářní čtvrtletí, v posledním zaměstnání). U OSVČ je to podobné. U nich se podpora určí na základě vyměřovacího základu:

 • První dva měsíce = 65% z měsíčního vyměřovacího základu
 • Druhé dva měsíce = 50% z měsíčního vyměřovacího základu
 • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) = 45% z měsíčního vyměřovacího základu

V závislosti na věku je na podporu nárok 5 – 11 měsíců:

 • 5 měsíců do 50 toků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti u OSVČ?

U OSVČ se podpora vypočítává na základě vyměřovacího základu. Tento vyměřovací základ se určuje z toho, jaké jsou příjmy OSVČ z podnikání.

Vyměřovací základ OSVČ je jedna polovina ze „zisku“ (z toho co zůstane z příjmu po odečtení nákladů). Vyměřovací základ se používá i pro výpočet záloh na sociální nebo zdravotní pojištění.

Praktický příklad: OSVČ v uplynulém zdaňovacím období doložil celkový příjem 750 000 Kč. Současně si ale v daňovém přiznání uplatnil náklady paušálem ve výši 60%. Vyměřovací základ pak bude ½ ze zisku, tj. z toho co zbude po odečtení nákladů. Vyměřovací základ je pak 150 000 Kč (jedna polovina z 300 000 Kč, což je zisk po odečtení nákladů ve výši 450 000 Kč}.

Pokud bychom to přepočítali na jeden měsíc, pak je to 12 500 Kč. OSVČ by tak měl stejnou výši podpory, jako zaměstnanec s průměrnou měsíční (čistou) mzdou 12 500 Kč.

Takže i když má OSVČ měsíční „příjem“ přes 60 tisíc korun měsíčně, tak díky vysokým nákladům, se mu podpora počítá jen z nízké částky:

 • Pokud má OSVČ vysoké náklady, pak platí jen nízké zálohy na sociální, zdravotní pojištění a nízké nebo žádné daně
 • Současně má ale nárok jen na nízkou podporu v nezaměstnanosti (nebo i další dávky jako nemocenská, mateřská, důchod)

Toto je výhoda i nevýhoda podnikání. A musí s tím počítat každý OSVČ.

Výpočet podpory: Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2020?

Minimální zálohy na sociální pojištění, jsou v roce 2020, pro OSVČ ve výši 2544 Kč měsíčně. Tato částka vychází z toho, jak je stanoven minimální vyměřovací základ pro OSVČ. V roce 2020 je to 25% z průměrné mzdy 34 836 Kč. Pro rok 2020 je minimální vyměřovací základ 8 709 Kč.

Pokud si OSVČ během podnikání platí jen minimální zálohy na sociální pojištění, pak má jen velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti. Odpovídala by podpoře pro zaměstnance, s průměrnou čistou mzdou 8709 Kč měsíčně:

 • Minimální podpora pro OSVČ za první dva měsíce = 5 663 Kč
 • Minimální podpora pro OSVČ za druhé dva měsíce = 4 356 Kč
 • Minimální podpora pro OSVČ (zbytek doby) = 3 920 Kč

Výpočet podpory: Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2020

Maximální možná výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena příslušným zákonem a souvisejícími právními předpisy. Pro rok 2020 platí toto maximum:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2020 = 19 389 Kč měsíčně
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2020 = 21 729 Kč měsíčně

Na tuto maximální podporu, by ale OSVČ mohl dosáhnout jen v případě, že by si platil zálohy na sociální pojištění, v měsíční výši nejméně 8710 Kč měsíčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *