Zvýšení životního minima a další změny u sociálních dávek od 1. 7. 2022

Od 1. července 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 8,8% (je to už druhé zvýšení v roce 2022). Od července platí i další změny u sociálních dávek – zvýšení rodičovské, zjednodušení vyřizování příspěvku na bydlení, zvýšení příspěvku na ubytování Ukrajinců a další změny.

Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), dochází u sociálních dávek, k celé řadě velmi důležitých změn. Od 1. července 2022. se zvyšuje životní minimum (zvyšuje se o 8,8%).

Budou se zjednodušovat podmínky pro příspěvek na bydlení. Zvýší se rodičovská (na 13 000 Kč měsíčně). Mění se podmínky u dávek hmotné nouze. Zvýší se i příspěvek na ubytování Ukrajinců.

Od července 2022, se díky zvýšení životního minima, zvyšuje i nezabavitelná částka. Pro lidi s exekucí nebo s insolvencí, to znamená více peněz, které jim zůstanou po srážkách ze mzdy (nebo z dalších příjmů).

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 7. 2022

Od začátku července (od 1. 7. 2022), se bude letos už podruhé zvyšovat životní a existenční minimum. Poprvé se zvyšovalo od začátku dubna (zvýšení o cca 10%). Přestože to jsou jen 3 měsíce, rozhodla nyní vláda o dalším zvýšení.

Od začátku prázdnin, se životní a existenční minimum, zvyšuje o 8,8%. Pro jednotlivce to znamená zvýšení životního minima o 370 Kč na 4 620 Kč (existenční minimum se zvyšuje 240 Kč na 2 980 Kč).

Pro vícečlennou rodinu (více osob ve společné domácnosti), se celkové životní minimum, může zvýšit i o 1000 Kč nebo i více (záleží na celkovém počtu osob a i na věku dětí).

Kolik je životní a existenční minimum od 1. července 2022?

V následující tabulce, se můžete podívat, o kolik se zvyšuje životní a existenční minimum, od začátku července 2022.

Životní minimum 2022 Od 1. 4. 2022 Od 1. 7. 2022 Zvýšení
Existenční minimum 2 740 Kč 2 980 Kč +240 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 250 Kč 4 620 Kč +370 Kč
První osoba v domácnosti 3 910 Kč 4 250 Kč +340 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 3 530 Kč 3 840 Kč +310 Kč
Dítě do 6 roků 2 170 Kč 2 360 Kč +190 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 2 670 Kč 2 900 Kč +230 Kč
Dítě do 26 roků 3 050 Kč 3 320 Kč +270 Kč

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 7. 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik by mělo být celkové životní minimum pro vaši rodinu (pro více osob ve společné domácnosti).

Kalkulačka životní minimum od 1. 7. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Zjednodušení žádosti o příspěvek na bydlení od července 2022

Na konci června, byla schválena změna zákona o státní sociální podpoře. Díky tomu, se od července zjednoduší vyřizování příspěvku na bydlení.

V roce 2022, se kvůli prudkému zdražení elektřiny, plynu či nájmů (obecně kvůli vysoké inflaci), potýká řada lidí s vysokými náklady na bydlení. Pro tyto situace, je určena sociální dávka příspěvek na bydlení.

Na příspěvek na bydlení, mají nárok ty domácnosti, jejichž výdaje za bydlení překračují 30% jejich příjmů (v Praze 35%).

Doposud ale bylo vyřizování přídavků na bydlení, poměrně komplikovanou záležitostí (pro jednu žádost o příspěvek, to mohlo znamenat i 10 – 15 různých formulářů, nebo dalších potvrzení).

Od července 2022, by se mělo vyřízení příspěvku na bydlení zjednodušit. Nově se už bude podávat žádost pouze jednou (a ne opakovaně každý rok, jako doposud). Současně se už nebudou muset dokládat náklady na bydlení a příjmy každé 3 měsíce, ale jen jednou za půl roku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, by také mělo od července připravit novou, zjednodušenou online žádost o příspěvek na bydlení. Tak, aby bylo možné vše vyřídit jen přes internet, bez návštěvy na Úřadu práce.

Zvýšení rodičovského příspěvku od července 2022 a změna podmínek

Další změnou je zvýšení u rodičovského příspěvku. Nebude se sice zvyšovat celková částka (to nakonec poslanci neschválili), ale bude možné rychlejší čerpání této sociální dávky. Nově se zvýší limit pro měsíční částku na 13 000 Kč (nyní je to 10 000 Kč).

Současně se také bude rušit omezení doby, po kterou může být dítě ve školce nebo v jeslích. U dětí do 2 roků, to aktuálně bylo maximálně 92 hodin měsíčně. Nově to už bude bez omezení.

Zvýšení příspěvku na ubytování Ukrajinců od 1. 7. 2022

Od začátku července 2022, se také mění podmínky příspěvku na ubytování Ukrajinců. Může dojít i ke zvýšení až na 15 000 Kč měsíčně.

Nové podmínky, budou platit od 1. 7. 2022, až do konce roku. Doposud byl nárok na maximálně 12 000 Kč (3000 Kč x maximálně 4 osoby).

Nově se bude rozlišovat, zda je ubytování poskytováno ve společné domácnosti (pak bude nárok maximálně na 9 000 Kč), nebo jestli se jedná o samostatné ubytování (pak je nárok až na 15 000 Kč).

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 7. 2022

Od července, se díky zvýšení životního minima, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekucích a insolvencích.

Pro výpočet srážek ze mzdy (z platu, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z podpory v nezaměstnanosti, a z dalších příjmů), se od 1. 7. 2022, bude používat nezabavitelné minimum 9416,25 Kč (za manželku, manžela či dítě to bude 3138,75 Kč).

Lidem s exekucí nebo insolvencí, by tak mělo zůstávat více peněz (změna se ale plně projeví spíše až v srpnu, kdy chodí výplata za červenec).

Zvýšení životního minima, má vliv i na zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet (trojnásobek životního minima, od 1. 7. 2022 to bude 13 860 Kč). Nebo na zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na majetek (dvojnásobek životního minima, od 1. 7. 2022 to bude 9240 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.