Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2020

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v posledním zaměstnání. Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020 = 19 389 Kč měsíčně.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020. Snadno zjistíte, na kolik peněz, a na jak dlouho máte nárok. Také se můžete dočíst, jak je to s nárokem na podporu v nezaměstnanosti pro OSVČ, pro studenty nebo ženy po rodičovské.

Výpočet: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

Pro výpočet zadávejte do kalkulačky svoji průměrnou čistou mzdu v posledním zaměstnání:

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020
Kdo dal výpověď?
* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec
Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti – jaké jsou podmínky?

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok při splnění určitých podmínek. Jednou z hlavních podmínek je to, že uchazeč o zaměstnání v posledních dvou letech byl alespoň 12 měsíců zaměstnaný. Nemusí to být jen klasické zaměstnání. Podstatné je to, jestli bylo placeno sociální (důchodové) pojištění. Takže na podporu v nezaměstnanosti mají nárok i OSVČ po skončení nebo přerušení podnikání.

Podmínka 12 měsíců za poslední 2 roky může být splněna i započítáním tzv. „náhradní doby zaměstnání“. To se vztahuje třeba na ženy po skončení mateřské nebo rodičovské. Těm se jako „zaměstnání“ započítá doba strávená doma s dětmi (doba péče o dítě do 4 roků“)

Jak dlouho se vyplácí, podpora v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, je odstupňována podle věku uchazeče o zaměstnání:

 • Do 50 roků je nárok na podporu po dobu 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků dostáváte podporu po dobu 8 měsíců
 • Nad 55 roků se podpora vyplácí po dobu 11 měsíců

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v posledním zaměstnání. Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je zpravidla rozhodující příjem v posledním kalendářním čtvrtletí (přesný postup výpočtu průměrné čisté mzdy pro pracovně právní účely je trochu složitější, pro zjednodušený výpočet v naší kalkulačce stačí použít obyčejný průměr čisté mzdy).

Výše podpory je stanovena takto:

 • První dva měsíce = 65% z průměrné čisté mzdy
 • Druhé dva měsíce = 50% z průměrné čisté mzdy
 • Zbytek doby (1 – 7) měsíců = 45% z průměrné čisté mzdy

Pokud je zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnance (nejedná se tedy o výpověď od zaměstnavatele), bez vážného důvodu, pak je podpora po celou dobu jen 45%.

Takže pokud dá zaměstnanec výpověď, nebo je pracovní poměr ukončen dohodou bez uvedení vážného důvodu, je podpora po celou dobu nižší.

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání

 • Ukončení zaměstnání z důvodu nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • Ukončení zaměstnání z důvodu nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • Ukončení zaměstnání z důvodu docházky dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • Ukončení zaměstnání z důvodu místa výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • Ukončení zaměstnání z důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,
 • Ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem při zprostředkování zaměstnání, nebo
 • Ukončení zaměstnání na základě jiných vážných osobních důvodů, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

Kromě toho, že výše podpory v nezaměstnanosti odpovídá jen určité procentuální části čisté mzdy (65%, 50% nebo 45%), je stanovena maximální možná výše, kolik jako nezaměstnaný můžete dostat.

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020 = 19 389 Kč měsíčně
 • Maximální podpora při rekvalifikaci = 21 729 Kč měsíčně

Podpora v nezaměstnanosti při přerušení nebo ukončení činnosti OSVČ (podnikání)

OSVČ má při přerušení nebo ukončení podnikání nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud splní příslušné podmínky. Podobně jako u zaměstnanců, se i u něj posuzuje doba účasti na důchodovém pojištění. Tedy doba, po kterou OSVČ podnikal a platil si sociální pojištění.

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti u OSVČ vychází z vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. Pokud má například OSVČ celkový příjem 1 milión korun za rok, a uplatňuje si 60% paušální náklady, pak je jeho roční vyměřovací základ 200 000 Kč. Tedy jedna polovina z toho, co zůstane po odečtení nákladů. Když se tato částka rozpočítá na měsíce, odpovídá výše podpory částce, jaká by byla vypočítána z čisté mzdy 16 666 Kč:

 • 10 833 Kč za první dva měsíce
 • 8 333 Kč za druhé dva měsíce
 • 7 500 Kč po zbytek doby

Podpora pro OSVČ po ukončení nebo přerušení podnikání tedy může být i poměrně nízká

Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok i žena po skončení mateřské nebo rodičovské. Doba, kdy byla doma s dětmi, se započítává jako náhradní doba zaměstnání (doba péče o dítě do 4 roků). Pokud ale současně žena během posledních 2 let na rodičovské nepracovala (neměla jiný příjem než rodičovský příspěvek), tak se nedá podpora vypočítat z poslední čisté mzdy. V takovém případě se podpora počítá na základě průměrné mzdy v ČR. V roce 2020 by tedy žena po rodičovské měla podporu v nezaměstnanosti ve výši:

 • První dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 5 015 Kč
 • Druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 4 012 Kč
 • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) 11% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 3 678 Kč

Podpora v nezaměstnanosti po skončení studia

Studenti, po ukončení studia na střední nebo vysoké škole, zpravidla nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok by jim vznikal jen v případě, že by během studia současně i pracovali. Třeba alespoň na poloviční úvazek, nebo formou dohody o pracovní činnosti apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *