Nová kalkulačka: Ošetřovné 2020 koronavirus – zvýšení na 70%

V této nové kalkulačce si můžete spočítat ošetřovné během podzimní epidemie koronaviru. Ošetřovné by se mělo zvýšit na 70% (z hrubé mzdy, resp. redukovaného vyměřovacího základu), minimálně 400 Kč za den.

Během října došlo k uzavření všech škol, včetně prvního stupně. Mnoho rodičů tak muselo zůstat doma a čerpá na děti ošetřovné. Vláda na to reagovala tím, že připravila novelu zákona o ošetřovném, která řeší to, že bude na ošetřovné nárok delší dobu. Dojde i ke zvýšení částky, na kterou je nárok.

Nové podmínky pro ošetřovné  – podzim 2020

Během podzimní epidemie koronaviru se (podobně jako na jaře) změní podmínky, za kterých je nárok na ošetřovné. Podmínky ale budou jiné než na jaře:

  • Nárok na ošetřovné (OČR) bude jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků)
  • U starších dětí bude nárok jen v případě, že má dítě (jiná osoba), nějaké zdravotní postižení (alespoň I. stupeň)
  • Nárok na ošetřovné bude po celou dobu, co budou zavřené školy
  • Na ošetřovné budou mít nárok i ti kdo pracují na DPP nebo DPČ (pokud platí sociální pojištění)
  • Během ošetřovného se mohou rodiče vystřídat
  • Ošetřovné se zvýší na 70% (minimálně 400 Kč)

Zvýšení ošetřovného během podzimní epidemie koronavirus

Při schvalování vládní novely zákona v parlamentu také došlo ke zvýšení navrhované výše ošetřovného na 70 % (za běžných podmínek je to 60% z vyměřovacího základu, během jarních měsíců to bylo 80%).

Současně by mělo platit, že ti kdo mají nízké příjmy, budou mít garantovanou minimální výši ošetřovného 400 Kč na den.

Nová kalkulačka: Ošetřovné koronavirus – 70%

V této nové kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste měli dostat jako ošetřovné, při péči o dítě, když je zavřená škola (od 14. 10. 2020). Podle navrhovaných podmínek, by mělo být ošetřovné 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Pro výpočet ošetřovného zadejte do kalkulačky svoji hrubou mzdu (výpočet se provádí z hrubé mzdy)

Kalkulačka ošetřovné 70% - podzim 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě (obvykle je možné maximálně 9 nebo 16 dní)
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné během podzimní epidemie koronaviru?

Na ošetřovné mají nárok zaměstnanci, nebo nově i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ.

Během podzimu by se mělo obnovit i ošetřovné pro OSVČ – ti ale dostávají trochu jinou dávku. OSVČ nemají nárok na klasické ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění. Mají ale nárok na speciální dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu, ve výši 400 Kč za jeden den.

Na klasické ošetřovné tak mají nárok ti, kdo jsou zaměstnáni (po skončení zaměstnání už na ošetřovné nárok není), nebo ti kdo pracují na dohodu.

Ošetřovné pro dohodáře – práce na DPP nebo DPČ

Při práci na dohodu je podmínkou to, že vám vzniká účast na nemocenském pojištění. U práce na DPP (dohoda o provedení práce) to znamená příjem alespoň ve výši 10 001 Kč měsíčně. U práce na DPČ, to znamená příjem alespoň ve výši 3000 Kč (od ledna 2021 to bude příjem ve výši 3500 Kč).

Jak požádat o ošetřovné za říjen 2020?

Ošetřovné za říjen 2020 se bude vyřizovat až na začátku listopadu. Do té doby, by Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo připravit nový formulář (zatím není k dispozici, bude až v listopadu), ve kterém rodiče dětí uvedenou dny, za které požadují ošetřovné.

Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat (každý rodič pak vyplňuje svůj formulář). Stejně tak je možné, aby rodiče nárokovali ošetřovné jen za některé dny, a za jiné ne (pokud například část týdne pracují a část jsou doma).

Tento formulář pak rodiče předají svému zaměstnavateli, který do něj doplní další údaje a předá na ČSSZ (resp. místně příslušnou OSSZ). Ošetřovné by mělo být vyplaceno do 30 dní od předání podkladů

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

OSVČ si budou moci o ošetřovné požádat také až na začátku listopadu. To by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnit příslušný formulář, jehož prostřednictvím bude nožné podat žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020.

OSVČ by měli mít nárok na částku 400 Kč za každý kalendářní den. Za říjen je tak možné získat 6 400 Kč (za 16 kalendářních dní). Nárok na ošetřovné je totiž jen za dobu od 14. 10. 2020 do 28. 10. 2020. Od 29. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny a během nich není na ošetřovné nárok. Následně je opět na ošetřovné nárok od 31.10.2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *