Kalkulačka: Výpočet splátek insolvence 2020

Výpočet výše nezabavitelné částky při insolvenci, se řídí stejnými pravidly jako exekuční srážky z důvodu přednostní pohledávky. Základní nezabavitelná částka 2020 = 7771,50 Kč.

Zajímalo by vás, jak vysoké splátky byste platili během insolvence? Zvažujete, že byste své dluhy a další finanční závazky vyřešili formou soudního oddlužení a nejste si jistí, jestli by vám to soud dovolil?

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo, jako nezabavitelné minim v roce 2020, při srážkách ze mzdy při insolvenci. Také si můžete spočítat, jestli vaše příjmy dostačují k tomu, aby vám soud povolil insolvenci.

Výpočet splátek při insolvenci

Do této kalkulačky zadávejte svoji průměrnou čistou mzdu (tedy mzdu po odečtení sociální a zdravotního pojištění a daní). Nebo případně zadejte jiný srovnatelný příjem (například důchod nebo mateřská apod.).  Pro určení, jestli splňujete podmínky pro soudní oddlužení formou splátkového kalendáře, také zadejte výši všech svých pohledávek / dluhů.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2020
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Co je to soudní oddlužení (insolvence)?

V případě, že má někdo více dluhů (musí jich být více než jeden), a nezvládá je splácet (dokud nejsou dluhy po splatnosti, soud oddlužení nepovolí), může se obrátit na insolvenční soud a podat návrh na povolení oddlužení. V návrhu žadatel navrhuje, zda požaduje oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře nebo rozprodejem majetku.

Asi nejčastější je právě oddlužení splátkovým kalendářem. Aby ale soud tuto formu insolvence povolil, musí být dlužník během insolvence schopen měsíčně splácet alespoň minimální splátku. Insolvence pak může trvat různě dlouhou dobu:

 • 5 roků, kdy musíte splácet alespoň minimální měsíční splátku
 • 3 roky, pokud uhradíte 60% svých dluhů
 • kratší dobu, pokud zaplatíte 100% dluhů
 • 3 roky pro důchodce, nebo dlužníky, jejichž dluhy vznikly před dosažením plnoletosti

Jak vysoké budou splátky během insolvence a kolik vám zůstane?

Budeme-li se bavit o oddlužení splátkovým kalendářem, kdy jsou po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy, platu nebo obdobného příjmu, pak dlužníkovi zůstává pouze nezabavitelné minimu.

Výpočet výše nezabavitelné částky se řídí stejnými pravidly, podle kterých jsou prováděny exekuční srážky z důvodu přednostní pohledávky.

Pro výpočet toho, jak vysoká bude splátka při insolvenci, a toho, jaká bude vaše nezabavitelná částka (tedy kolik vám reálně zůstane peněz na úhradu běžných nákladů), je určující to, jak vysoká je vaše čistá mzda, a jestli máte vyživovací povinnost vůči nějakým dětem nebo manželce či manželovi.

Nezabavitelná částka při insolvenci

Základní nezabavitelná částka se odvíjí od toho, jaké je životní minimu jednotlivce. To je od 1.4.2020 ve výši 3860 Kč. A dále pak od toho, jak vysoké jsou normativní náklady na bydlení (v nájmu ve městě do 50 tis. obyvatel), což je od 1.1.2020 částka 6502 Kč. Základní nezabavitelné minimum při insolvenci je:

 • Základní nezabavitelná částka od 1.7.2020= 7771,5 Kč

Pokud máte vyživovací povinnost na dítě (děti) nebo na manžela (manželku), pak se tato základní částka dále zvyšuje a to za každou osobu, vůči níž máte vyživovací povinnost:

 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1.7.2020 = 2590,5 Kč

Příklad výpočtu: pokud by se jednalo o muže, který požádá o soudní oddlužení, a který má manželku a dvě děti, pak je celkové nezabavitelné minium:

 • Základní nezabavitelná částka dlužníka = 7771,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 2590,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za první dítě = 2590,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za druhé dítě = 2590,5 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 15 543 Kč.

Jak se počítá insolvence?

Nejlépe si celý postup výpočtu ukážeme na konkrétním příkladu:

Příklad výpočtu: Pan Novák má několik dluhů po splatnosti (úvěr u banky, neuhrazené splátky za auto, dluží i na zdravotním pojištění a poplatky za kabelovou televizi). Celková výše všech dluhů je ke dni podání žádosti o oddlužení ve výši 690 000 Kč. Pan Novák je ženatý a má dvě děti. Jeho průměrná čistá mzda za poslední 3 roky byla 24 900 Kč. Pan Novák u stejné firmy pracuje už 15 roků a předpokládá, že tam bude pracovat i po celou dobu insolvence.

Vstupní údaje:

 • Celková výše dluhů = 690 000 Kč
 • Průměrná čistá mzda = 24 900 Kč
 • Nezabavitelná částka = 15 543 Kč

Výpočet výše splátky při insolvenci:

 • Od čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka, zbytek = 14129 Kč
 • Zbytek, tj. 9232 Kč se rozdělí na třetiny = 3119 Kč
 • Jedna třetina se připočítá k nezabavitelné částce = 15543+3119 = 18 662 Kč
 • Dvě třetiny jdou také na splátky insolvence = 6238 Kč

 

Výsledek:

 • Dlužníkovi zůstane = 18 662 Kč
 • Na splátky insolvence jde = 6 238 Kč

Povolí soud insolvenci?

 • Na splátky insolvence jde 6 238 Kč, část z toho si ale bere insolvenční správce jako svou odměnu = měsíční odměna insolvenčního správce je 750+150 Kč = 900 Kč (**) (1089 Kč s DPH)
 • Na úhradu pohledávek se tedy každý měsíc použije 5149 Kč
 • Celkem uhrazeno za 5 roků = 308 940 Kč
 • Dlužník v tomto příkladu uhradí za 5 roků 44,8 % svých dluhů

(**) Pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů, pak je částka odměny pro insolvenčního správce vyšší. Bylo by to 1350 Kč (1125+225 Kč). Obě částky (900 Kč nebo 1350 Kč), pak mohou být ještě vyšší, pokud by insolvenční správce byl plátcem DPH

Je možné oddlužení i při nízkém nebo minimálním příjmu?

Dříve platilo, že pokud nebylo možné očekávat, že dlužník během insolvence zaplatí alespoň 30% svých dluhů, tak soud oddlužení nepovolil. Od roku 2019 jsou ale změněné podmínky. Nyní je požadováno, aby byl dlužník schopen každý měsíc uhradit alespoň minimální splátku. Měl by tedy být schopen každý měsíc zaplatit náklady na insolvenci (900 Kč, resp. 1089 Kč s DPH) a tu stejnou částku na úhradu pohledávek.

Pokud má dlužník i vyživovací povinnost (má nařízeno platit alimenty), pak musí být schopen během insolvence platit i toto výživné (aby mu nevznikal nový dluh).

I když se v roce 2019 značně zvýšil počet lidí, kterým soud oddlužení dovolí, pořád je část dlužníků, kteří mají natolik nízký příjem, že jim oddlužení není soudem dovoleno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *