Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2021 – kalkulačka a podmínky

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2021. Výpočet podpory vychází z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání. Na podporu můžete mít nárok po dobu 5 až 11 měsíců. Roli ale hraje i důvod pro ukončení zaměstnání, nebo zda máte nárok na odstupné.

Když vám dá zaměstnavatel výpověď, nebo i když je zaměstnání ukončeno z jiného důvodu, můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce.

Výše podpory v nezaměstnanosti, se odvíjí od vaší mzdy v posledním zaměstnání. Podpora se vypočítá, na základě průměrné čisté mzdy (průměrný měsíční výdělek).

Doba, po kterou vám bude Úřad práce vyplácet podporu, se pak mění podle toho, kolik je vám roků. Může to být jenom 5 měsíců (do 50 roků) nebo až 11 měsíců (nad 55 roků). Roli ale může hrát i to, zda jste dostali odstupné.

Změny u podpory v nezaměstnanost v roce 2021

Od začátku roku 2021, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. I když se podpora počítá z vaší průměrné čisté mzdy, zároveň je stanovena maximální částka, kterou můžete dostat. A ta se od ledna 2021 zvyšuje. Poprvé je to přes 20 tisíc korun:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2021 = 20 075 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2021 = 22 498 Kč

V roce 2021, se zvyšuje i maximální částka, kterou si na Úřadu práce můžete přivydělat. V době, kdy nedostáváte podporu, můžete mít příjem (například z práce na dohodu o provedení práce), ve výši jedné poloviny minimální mzdy.

Od ledna se minimální mzda zvyšuje na 15 200 Kč. Na Úřadu práce si tak v roce 2021 můžete na nějaké brigádě přivydělat až 7600 Kč hrubého měsíčně.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující průměrný čistý výdělek v posledním čtvrtletí (ukončeném), v posledním zaměstnání. Pokud jej neznáte, můžete použít i průměrnou čistou mzdu.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti dále ovlivňuje váš věk, důvod ukončení zaměstnání nebo i to, zda jste měli nárok na odstupné.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2021
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2021?

Hlavní podmínkou, abyste měli nárok na podporu pro nezaměstnané od Úřadu práce, je minimální „odpracovaná“ doba. Přesněji doba účasti na důchodovém pojištění.

Za poslední dva roky, musíte mít v zaměstnání (nebo z podnikání nebo z nějaké náhradní činnosti), účast na důchodovém pojištění alespoň 12 měsíců.

Účast na důchodovém pojištění vzniká například v zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel platí sociální pojištění (u práce na DPP je to jen v měsíci, kdy je příjem nad 10 000 Kč, u práce na DPČ je to při příjmu od 3500 Kč (v roce 2020 to bylo od 3000 Kč)).

Účast na důchodovém pojištění vzniká i během podnikání (OSVČ si sociální pojištění platí sám).

Po nárok na podporu v nezaměstnanosti se zohlední i náhradní doba důchodového pojištění – doba péče o dítě do 4 roků (mateřská, rodičovská), nebo pracovní neschopnost po skončení zaměstnání (pokud máte nárok na nemocenské dávky). Nebo pobírání invalidního důchodu (třetí stupeň), či doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby (II. až IV. stupeň).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2021?

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena, jako procento z průměrné čisté mzdy (z průměrného výdělku):

 • První dva měsíce je to 65%
 • Druhé dva měsíce je to 50%
 • Zbytek doby je to 45%

Záleží ale i na důvodech pro ukončení pracovního poměru. Pokud by pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je nárok na podporu po celou dobu jen ve výši 45%.

Pokud je ale pracovní poměr ukončen z důvodu hrubého porušení pracovních povinností, tak pak nemusí být nárok na podporu vůbec (následujících 6 měsíců).

Jak dlouho Úřad práce platí podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou vám může Úřad práce vyplácet podporu v nezaměstnanosti, se liší podle věku. Čím starší uchazeč o zaměstnání, tím delší doba podpory:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2021?

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá z vaší průměrné čisté mzdy (z průměrného výdělku). Zde není stanovena žádná minimální částka. Pokud máte nízkou mzdu, bude i podpora jen nízká.

V některých případech se ale nedá určit průměrný výdělek. Týká se to především případů, kdy nárok na podporu vzniká díky započítávání náhradní doby (po mateřské, po nemocenské, apod.).

V takových případech se podpora určí, na základě průměrné mzdy v ČR. A podpora je jen minimální:

 • První dva měsíce je to 15% z průměrné mzdy = v roce 2021 je to 5192 Kč
 • Druhé dva měsíce je to 12% z průměrné mzdy = v roce 2021 je to 4 154 Kč
 • Zbytek doby (1 až 7 měsíců) je to 11% z průměrné mzdy = v roce 2021 je to 3 808 Kč

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2021?

Velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti, mají obvykle i podnikatelé (živnostníci), kteří přeruší nebo ukončí podnikání. U OSVČ se výpočet podpory provádí na základě vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

Pokud si OSVČ platí jen minimální sociální pojištění (v roce 2021 je to 2588 Kč), tak to odpovídá vyměřovacímu základu 8861 Kč měsíčně.

Z toho by se vypočítala podpora stejně, jako u zaměstnance s průměrnou čistou výplatou v této výši:

 • Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ za první dva měsíce = 5 761 Kč
 • Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ za druhé dva měsíce = 4 432 Kč
 • Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ za zbytek doby = 3 988 Kč

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Podporu v nezaměstnanosti ale může ovlivnit třeba i to, kdy při ukončené zaměstnání dostanete odstupné. Na to je nárok za 1 – 3 měsíce (výjimečně pak i za 12 měsíců).

Pokud dostanete odstupné, tak se tím ale odloží začátek výplaty podpory v nezaměstnanosti. Podpora se vám nijak nesnižuje, ani se nezkracuje doba, na kterou máte nárok vzhledem ke svému věku.

Pokud by vám zaměstnavatel například vyplatil odstupné za 3 měsíce, tak by to znamenalo, že první 3 měsíce na Úřadu práce nebudete dostávat podporu. Nárok by vám vznikl, až za 4 měsíce. Reálně by vám tak podpora přišla na účet, až v pátém měsíci (podpora chodí zpětně), od začátku evidence na ÚP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *