Kalkulačka: Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022 (změny, výpočet, podmínky)

V roce 2022, by se mohl rodičovský příspěvek zvýšit o 15% na 345 000 Kč. Také se zvýší měsíční částka na 13 000 Kč měsíčně (nyní je 10 000 Kč). V této kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, minimální a maximální rodičovskou v roce 2022.

V roce 2022, by mohlo dojít ke zvýšení rodičovského příspěvku. Naposledy se zvyšoval rodičovský příspěvek před 2 roky (od 1. 1. 2022), kdy došlo ke zvýšení z 220 tisíc korun a 300 tisíc korun. Aktuálně se diskutuje o tom, že by se rodičovská zvýšila o 10 – 15%. Tedy případně až na 345 000 Kč.

Zvýšení rodičovské v roce 2022 kvůli vysoké inflaci?

Od začátku roku 2022, je v ČR velmi vysoká inflace. Už na konci března, inflace dostala skoro až na 13% v meziročním srovnání. Je odhadováno, že během následujících měsíců, může dosáhnout či překročit i 15%.

Vysoká inflace znamená, že vše (nebo téměř) vše, je podstatně dražší, než kolik to stálo v loňském roce. Markantní je zdražení především u elektřiny či plynu, nebo potravin. Prudce zdražily i pohonné hmoty (válka na Ukrajině) a nepřímo pak téměř úplně vše.

Vysoká inflace (velké zdražení) dopadá snad na všechny. Zvláště velký dopad, to má na rodiny s dětmi (nebo samoživitelky s dítětem), které jsou často odkázány pouze na příjem z rodičovského příspěvku.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022 (nebo od 1. 1. 2023)

Pokud by se měl rodičovský příspěvek zvýšit s ohledem na inflaci (podobně, jako se každý rok zvyšují důchody), pak by na místě bylo zvýšení i o 20% nebo více (celková inflace od roku 2020 + i další očekávaný růst inflace, je rozhodně více, než pouhých 10% či 15%).

Podle aktuálních informací, sice vláda zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022, ale maximálně o 15%. Rodičovský příspěvek, by se v takovém případě zvýšil na 345 000 Kč (na jedno dítě) nebo na 517 500 Kč (na dvojčata).

Ani toto (malé) zvýšení rodičovské, ale zatím není jisté. Vláda se na něm doposud neshodla. Není tak možné říci, zda ke zvýšení dojde ještě během roku 2022, nebo zda by k němu případně mohlo dojít od začátku roku 2023.

Zvýšení rodičovského příspěvku na 13 000 Kč měsíčně

Vláda se zatím shodla pouze na tom, že by se v roce 2022, měl u rodičovského příspěvku zvýšit limit, pro měsíční částku.

Rodičovský příspěvek, je podobně jako i některé další sociální dávky, vyplácen každý měsíc (případně až do 4 roků dítěte, nebo do doby, než je vyplacena celá částka). Pro měsíční platbu je stanoveno omezení:

  • Maximálně 30 násobek vyměřovacího základu pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)
  • Maximálně do 10 000 Kč měsíčně na jedno dítě (pokud nebyl nárok na PPM, a/nebo není možné ani u jednoho rodiče doložit příjmy)
  • Maximálně do 15 000 Kč měsíčně na dvojčata (pokud nebyl nárok na PPM, a/nebo není možné ani u jednoho rodiče doložit příjmy)

Tyto maximální limity, by se v roce 2022 (zřejmě už během prázdnin), měly zvýšit:

  • u jednoho dítěte, by tak mohl být nárok na rodičovský příspěvek až 13 000 Kč měsíčně
  • u dvojčat by došlo ke zvýšení měsíční částky na 19 500 Kč

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2022

U rodičovského příspěvku, máte k dispozici celkovou částku 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč) na dvojčata. Ta je vyplácena pravidelně každý měsíc, a vy si můžete vybrat, jak dlouhou byste chtěli rodičovskou dostávat.

Během rodičovské, je možné změnit měsíční částku a tím i zkrátit nebo prodloužit dobu, po kterou je rodičovský příspěvek vyplácen.

Pro výpočet maximální částky, kterou si můžete případně u rodičovského příspěvku zvolit, je rozhodující vyměřovací základ pro „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). Pro možnost volby vyšší rodičovské stačí, pokud je v žádosti o RP, doložen příjem alespoň jednoho z rodičů.

Kalkulačka rodičovská dovolená 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, spadá pod sociální dávky, a vyřizuje se na Úřadu práce. Na rodičovský příspěvek je nárok při narození dítěte (nebo když je dítě přebíráno do péče, nahrazující péči rodičů).

Na rodičovský příspěvek může mít nárok vždy jen jeden z rodičů (rodičovskou dovolenou ale mohou mít i oba současně). Nárok je jen u nejmladšího dítěte v rodině (pokud se narodí další dítě, tak nárok na rodičovský příspěvek na první dítě zaniká).

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni, kdo pečují o nejmladší dítě v rodině, až do jeho maximálně 4 roků. U rodičovského příspěvku, není podmínkou nějaká minimální doba v předchozím zaměstnání (jako je tomu u mateřské).

Rodičovský příspěvek, vyplácí Úřad práce po narození dítěte, nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství (prvních 28 nebo 37 týdnů).

Délka rodičovského příspěvku je variabilní. Dřív si maminky volit rodičovskou na 2, 3 nebo 4 roky, ale to již nějakou dobu neplatí. Nyní si můžete sami určovat měsíční částku a tím ovlivňoval i celkovou délku rodičovské.

Minimální a maximální rodičovská 2022

Minimální doba, za kterou je teoreticky možné vybrat celý rodičovský příspěvek, je cca 6 měsíců. Maximální rodičovská, je v roce 2022 ve výši 47 700 Kč měsíčně – týká se ale jen lidí, kteří měli velmi vysoký příjem – nad 100 tisíc korun hrubého měsíčně.

Maximální doba, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek, je do 4 roků dítěte. Žádná minimální rodičovská, není přímo stanovena. Při čerpání PPM a následné rodičovské do 4 roků dítěte, to vychází na cca 7 150 Kč měsíčně (6 měsíců PPM + 42 měsíců RP).

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká, pokud je vyčerpána celá částka, nebo pokud má dítě již 4 roky, nebo pokud se v rodině narodí další dítě (nebo vznikne nárok na PPM na druhé dítě).

Pokud dojde k situaci, kdy se má druhé dítě narodit dříve, než je vyplacen celý rodičovský příspěvek na první dítě, tak je možné po narození druhého dítěte, požádat Úřad práce, o jednorázové vyplacení zbylé částky z rodičovského příspěvku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.