Online kalkulačka 2020: Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

V této online kalkulačce si můžete spočítat výši PPM (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2020. Podíváme se na to, kdo má nárok na mateřskou, a jaké jsou podmínky, pokud by si o PPM žádal muž (otec dítěte).

V této online kalkulačce, si můžete spočítat výši peněžité pomoci v mateřství (PPM), na kterou máte případně nárok při narození dítěte v roce 2020. Na PPM mají v souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě, nárok především zaměstnanci, nebo živnostníci (OSVČ, kteří si platí nemocenské pojištění).

Online kalkulačka PPM v roce 2020

Kalkulačka mateřská 2020
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) – základní informace

V souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě, může vzniknout nárok na finanční podporu od státu. Jedná se o dávku nemocenského pojištění – peněžitá pomoc v mateřství (PPM), lidově také nazývaná mateřská.

V době 6 – 8 týdnů před porodem, může těhotná (zaměstnaná) žena nastoupit na mateřskou dovolenou. Pokud splňuje podmínky, tak jí současně vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Délka mateřské dovolené:

 • 28 týdnů, pokud se narodí jedno dítě
 • 37 týdnů, pokud se narodí dvě a více dětí
 • 22 týdnů, pokud je na mateřské muž (otec dítěte)

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou v roce 2020?

Mezi základní podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), patří hlavně to, že se musí jednat o zaměstnance (za kterého odvádí nemocenské pojištění zaměstnavatel). Nebo to musí být živnostník (OSVČ, který si platní nemocenské pojištění sám):

 • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění je 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • Na začátku mateřské musí být příjemce dávky zaměstnaný, nebo v ochranné době
 • Ochranná doba je pro těhotnou ženu 180 dní od skončení zaměstnání (ve kterém již byla těhotná)
 • Pro OSVČ je doplňující podmínka, že účast na nemocenském pojištění musí být nejméně 180 dní (z oněch 270 dní) za posledních 12 měsíců

Kolik je mateřská a jak se vypočítá?

U zaměstnanců vychází výpočet výše mateřské z jejich hrubé mzdy. Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Pokud máte hrubou mzdu do 35 tisíc korun měsíčně, pak je výše mateřské 70% z hrubé mzdy.

Při vyšší měsíční hrubé mzdě se projeví redukční hranice, takže se mateřská nepočítá přímo z hrubé mzdy, ale z redukované částky. Pro rok 2020 platí tyto redukční hranice:

 • Do 1162 Kč se započítá 100%
 • Od 1162 Kč do 1742 Kč se započítá 60%
 • Od 1742 Kč do 3484 Kč se započítá 30%
 • Nad 3484 Kč se napočítá nic

Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM, se spočítá jako součet hrubé mzdy za posledních 12 měsíců, vydělený počtem kalendářních dní. Pokud byste měli například průměrnou hrubou mzdu 35 tisíc korun, pak by denní vyměřovací základ byl 1150,69 Kč.

Protože do částky 1162 Kč se započítá 100%, tak se u hrubé mzdy do 35000 Kč měsíčně, redukce nijak neprojeví. Výsledná mateřská je pak 70% z hrubé mzdy.

Kdy má nárok na mateřskou otec dítěte?

Pro muže (otce dítěte) je určena tzv. „otcovská“. To je 7 denní placené volno, na které má muž (otec dítěte) nárok během prvních 6 týdnů po porodu. Výše a výpočet otcovské, je obdobný jako u mateřské.

Pokud by chtěl být otec dítěte doma, a starat se o dítě delší dobu, pak má možnost od začátku 7 týdne po porodu nastoupit na plnohodnotnou mateřskou dovolenou. V takovém případě by si v zaměstnání vyřídil klasickou mateřskou dovolenou (tu mu zaměstnavatel musí poskytnout) a podal by si žádost o PPM (peněžitou pomoc v mateřství).

Výpočet výše mateřské (PPM) pro muže je stejný, jako pro ženu. Jediným rozdílem je to, že muž má na PPM nárok pouze po dobu 22 týdnů.

Kdy má nárok na mateřskou nezaměstnaná žena?

Pokud je žena před porodem nezaměstnaná, tak obvykle nemusí mít nárok na mateřskou (PPM).

Nezaměstnaná žena by na PPM mohla mít nárok, pouze pokud by k ukončení jejího pracovního poměru došlo do 180 dní. Tj. nesmí být před porodem nezaměstnaná delší dobu, než cca 6 měsíců.

Pokud by žena byla nezaměstnaná delší dobu, nebo nesplnila podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění (270 dní za poslední dva roky), pak jí nárok na mateřskou nevznikne. V takovém případě by pak měla nárok „jenom“ na rodičovský příspěvek.

Kolik je rodičovská v roce 2020?

U rodičovského příspěvku není podmínka předchozího zaměstnání. Nárok a tuto sociální dávku má každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků.

Rodičovská se od 1. 1. 2020 zvýšila na 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata.

Pokud byla žena před porodem nezaměstnaná, tak může mít maximálně 10 000 Kč měsíčně (rodičovská se vyplácí v pravidelných měsíčních částkách, dokud není vyčerpáno celých 300 tisíc korun, nebo dokud nemá dítě 4 roky).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *