Výpočet: Jak se zvýší důchody v roce 2022 (důchodová kalkulačka)

Od začátku roku 2022, se zvyšují všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí). Průměrný důchod, by se měl zvýšit o 805 Kč. V naší důchodové kalkulačce, si můžete sami spočítat, o kolik se vám zvýší důchod od 1. 1. 2022.

Od 1. ledna 2022 se zvyšují všechny důchody (zvýšení se týká jak klasické starobní penze, tak i invalidních důchodů, nebo pozůstalostních důchodů – vdovský, vdovecký či sirotčí).

Nebude to ale jediné zvýšení důchodů v roce 2022. Vzhledem k vysoké inflaci, se budou důchody znovu zvyšovat v polovině roku 2022 a na podzim (od 1. června 2022 a následně i od 1. září 2022).

V roce 2022 se budou důchody zvyšovat třikrát

Vzhledem k vysoké inflaci, dojde v roce 2022, k dalšímu zvýšení důchodů. V roce 2022, se tedy budou všechny důchody zvyšovat 3x:

 • První zvýšení je od ledna 2022 a důchody se průměrně zvýší o 800 Kč (viz kalkulačka níže)
 • Druhé zvýšení bude od června 2022, důchody se zvýší o 8,2% (procentní složka), průměrně o 1017 Kč
 • Třetí zvýšení bude od září 2022, důchody se zvýší o 5,2% (procentní složka), průměrně o 700 Kč
 • Kalkulačku pro výpočet zvýšení od června a od září 2022 najdete zde

Zvýšení důchodů od 1. 1. 2022

Na začátku ledna 2022, dojde k pravidelné, zákonem dané valorizaci, všech typů důchodů. Kromě zákonem stanoveného zvýšení, bylo pro rok 2022 schváleno i další, mimořádné navýšení důchodů o 300 Kč měsíčně navíc.

Od začátku nového roku, by se tak měl průměrný důchod zvýšit o 805 Kč:

 • Od 1. 1. 2022 se základní výměra důchodu zvyšuje o 350 Kč
 • Od 1. 1. 2022 se procentní výměra důchodu zvyšuje o 1,3%
 • Všechny důchody se současně zvyšují o 300 Kč

V následující kalkulačce si můžete spočítat, o kolik se vám zvýší důchod v roce 2022. V polovině roku 2022, by pak mělo dojít k dalšímu zvýšení důchodů (viz informace dále).

Důchodová kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v roce 2022

Pro výpočet zvýšení důchodu od 1. 1. 2022, stačí do kalkulačky zadat, jaký důchod jste dostávali v roce 2021:

Kalkulačka zvýšení důchodů v roce 2022
Jaký je/byl váš důchod v roce 2021

Výpočet

Které důchody se budou zvyšovat od začátku roku 2022?

Zvýšení (valorizace) důchodů, které začne platit od 1. 1. 2022, se týká všech typů důchodových dávek:

 • Starobní důchod („starobní penze“)
 • Invalidní důchod
 • Vdovský a vdovecký důchod
 • Sirotčí důchod

Pro všechny druhy důchodů, platí stejná pravidla. Základní složka se zvyšuje o 350 Kč, procentní výměra (která je jiná pro každého důchodce) se zvyšuje o 1,3%.

Všechny důchody se navíc navýší o 300 Kč (pokud má ale někdo více důchodů – například souběh starobního a vdovského důchodu – pak těchto 300 Kč, dostane pouze jednou).

Jak se zvýší důchody v roce 2022

Všechny důchody se skládají ze dvou částí. Je to základní složka (stejná pro všechny důchodce a důchody) a procentní složka (ta závisí na předchozích příjmech, případně i na druhu důchodové dávky).

Základní výměra důchodu:

 • V roce 2021 byla základní část důchodu ve výši 3 550 Kč (viz zde)
 • V roce 2022 bude základní část důchodu ve výši 3 900 Kč
 • Základní výměra důchodu se tedy od 1. 1. 2022 zvyšuje o 350 Kč

Procentní výměra důchodu:

 • Procentní výměra důchodu, je stanovena individuálně pro každého důchodce, v závislosti na „odpracovaných“ rocích a příjmech, nebo i podle typu důchodové dávky
 • Procentní část důchodu se od 1. 1. 2022 zvyšuje o 1,3%

Mimořádné zvýšení důchodů:

 • Pro rok 2022 bylo schváleno mimořádné zvýšení důchodů o 300 Kč
 • Při souběhu více důchodů, je na toto mimořádné zvýšení nárok pouze jednou

Od kdy je vyplácen zvýšený důchod?

Na zvýšený důchod, je nárok hned od 1. 1. 2022. Vzhledem k tomu, že důchody se vyplácí „předem“ – tj. v prosinci 2021, je vyplácen důchod na leden 2022, tak část důchodců obdrží v lednu 2022, doplatek za období od 1. 1. 2022.

Druhé zvýšení důchodů v roce 2022

Pravidelné zvyšování důchodů je stanoveno zákonem a má přesná pravidla. Ke zvýšení (valorizaci) důchodů, dochází obvykle na začátku roku. V případě mimořádných okolností, ale může nastat i situace, kdy se nečeká na začátek dalšího roku, a důchody se musí zvýšit dříve.

Taktovým mimořádným důvodem pro zvýšení důchodů, je vysoká inflace. V zákoně je stanoveno, že pokud míra inflace překoná 5%, od poslední valorizace důchodů, tak musí dojít k dalšímu zvýšení (valorizaci).

Podle všech ukazatelů se zdá, že tato podmínka bude splněna už v lednu 2022. V takovém případě, by se pak v roce 2022 musely důchody zvýšit znovu – pravděpodobně od června 2022. Podle aktuálních údajů, by se od 1. 6. 2022 mohly zvýšit důchody v průměru o 670 Kč.

Toto druhé zvýšení důchodů v roce 2022, ale zatím není definitivně schváleno (bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet inflace).

Zvýšení důchodů (hlavně pro ženy)  – 500 Kč za každé vychované dítě v roce 2023

Poměrně nedávno, bylo také schváleno zvýšení důchodů, za vychované děti. Toto navýšení důchodů, se bude týkat především žen (byť na něj mohou mít nárok i muži). Bude ale platit až v roce 2023.

Od 1. 1. 2023 bude nárok na zvýšení důchodu o 500 Kč měsíčně, za každé vychované dítě. Na tento „příplatek k důchodu za dítě“, bude mít ale nárok jen jeden z rodičů. A to ten, který se především staral o dítě.

Zvýšení důchodů se tedy bude týkat většinou žen. Nárok ale může mít i muž, pokud to byl on, kdo se více staral o děti (dokládá se čestným prohlášením).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.