Kalkulačka: Výpočet starobní důchod – zvýšení od 1. 1. 2021

Od začátku roku 2021, dojde k pravidelnému zvýšení (valorizaci) důchodů. Týká se to jak starobního důchodu, platí to i pro invalidní, vdovský, vdovecký nebo i sirotčí důchod. Průměrná výše důchodu se od 1. 1. 2021 zvýší o 839 Kč. V kalkulačce si můžete spočítat, o kolik se vám zvýší důchod v roce 2021.

Od začátku roku 2021, by mělo dojít k pravidelné valorizaci starobních důchodů. Zvýšení důchodů od 1. 1. 2021, se ale netýká jenom penzistů.

Od začátku roku 2021, se zvyšují všechny typy důchodů. Tedy jak starobní důchody, tak i invalidní, vdovské, vdovecké nebo i sirotčí důchody.

O kolik se zvýší důchody v roce 2021?

Každý důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí) se skládá ze dvou částí:

  • Jedná se o základní složku (základní výměra) důchodu. Ta je v roce 2020 ve výši 3490 Kč a zvýší se o 60 Kč od 1.1.201.
  • Druhou částí důchodu je procentní část. Ta se u každého důchodce vypočítává na základě jeho předchozích příjmů ze zaměstnání (záleží na výši příjmu, době placení důchodového pojištění nebo i na typu důchodu).
  • Procentní složka důchodu se v roce 2021 zvýší o 7,1%.

Kalkulačka: Výpočet starobní důchod v roce 2021 (zvýšení)

V této nové kalkulačce pro výpočet zvýšení důchodu, si můžete spočítat, o kolik se zvýší váš důchod v roce 2021.

Výpočet zvýšení důchodů funguje pro všechny typy důchodových dávek. Do kalkulačky stačí zadat aktuální výši vašeho starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který dostáváte v roce 2020, a dozvíte se, kolik to bude od 1. 1. 2021.

Kalkulačka zvýšení důchodů v roce 2021
Jaký je/byl váš důchod v roce 2020

Výpočet

Kolik bude starobní důchod v roce 2021

V roce 2020 byla průměrná výše důchodu v ČR, částka 14 397 Kč. To je ale jenom průměrné číslo.

Mezi jednotlivými důchodci existují dosti velké rozdíly. Například ženy mají v průměru až o 2,5 tisíce korun nižší důchody než muži.

Za to může částečně to, že většina žen byla několik roků na mateřské a rodičovské. Mají tak kratší dobu placení důchodového pojištění (byť se doba na mateřské nebo rodičovské započítává do „odpracovaných“ roků, pro nárok na důchod).

Může ale za to i rozdíl mezi výší platů u mužů a žen. I když se v posledních letech situace postupně mění, stále platí, že muž na stejné pracovní pozici jako žena, bude mít pravděpodobně vyšší plat.

Průměrný důchod v ČR a jeho zvýšení od 1. 1. 2021

Průměrná výše důchodu by se měla zvýšit o 836 Kč:

  • Základní složka důchodu se v roce 2021 zvýší o 60 Kč na 3550 Kč
  • Procentní výměra důchodu se v roce 2021 zvýší o 7,1%

Pro některé důchodce, ale může zvýšení důchodů od 1. 1. 2021 znamenat, že v novém roce dostanou k důchodu navíc třeba jen 500 Kč. Jiný důchodce si může polepšit třeba i o 1500 Kč. Rozdíly jsou opravdu velké.

Kdy se značnou vyplácet vyšší důchody v roce 2021

Zvýšení důchodů platí od 1. 1. 2021. Vyšší důchod tak začnou důchodci dostávat až při řádném výplatním termínu v lednu 2021.

Každý důchodce má nastavený jiný výplatní termín – někdo dostává důchod už na začátku měsíce, někdo zase v polovině měsíce a někdo až na jeho konci.

Každopádně ale v lednu 2021, by už měl přijít na účet (nebo složenkou na poštu) zvýšený důchod.

Rouškovné 5000 Kč – mimořádný příplatek pro důchodce kvůli epidemii COVID

Ještě do konce roku 2020, by měli všichni důchodci (starobní, invalidní, vdovci, vdovy nebo sirotci) dostat mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč.

Tento mimořádný příplatek k důchodu, by měl být vyplacen v prosinci 2020 (v první polovině prosince 2020).

Bude vyplacen mimo řádný výplatní termín důchodu, a všichni (kdo měli nárok na důchod v listopadu 2020), by ho měli dostat do vánoc 2020.

Tento mimořádný příspěvek k důchodu (5000 Kč), slouží jako určitá „kompenzace“ za zvýšené výdaje u důchodců, během epidemie koronaviru COVID.

Na tento příspěvek se nevztahuje exekuce (nemůže ho zabavit exekutor). A nebude se ani započítávat mezi příjmy, ze kterých se vypočítává nárok na sociální dávky.

Pokud má některý důchodce nárok například na příspěvek na bydlení, pak to výplata mimořádného příspěvku 5000 Kč, nijak neovlivní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *