Kalkulačka: Zvýšení životní a existenční minimum 2020

Výše částek životního a existenčního minima se již od roku 2012 nezměnila. Proto vláda rozhodla o jejich zvýšení. Od 1. dubna 2020 tedy dochází ke zvýšení cca 13%.

V roce 2020 se zvyšuje životní a existenční minimum. Výše částek životního a existenčního minima se již od roku 2012 nezměnila. Proto vláda rozhodla o jejich zvýšení. Od 1. dubna 2020 tedy dochází ke zvýšení cca 13%. V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se projeví zvýšení životního minima u vás a vaší rodiny.

Výpočet – kolik je životní minimum v roce 2020?

Kalkulačka životní minimum 2020
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

O kolik se zvýší existenční minimum v roce 2020?

Existenční minimum je podle příslušného zákona:

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Existenční minimum je do 31. 3. 2020 ve výši 2200 Kč. Ponechme stranou, že to je opravdu absolutně minimální částka, která by většině lidí nestačila ani na jídlo na jeden týden. Od 1. dubna se existenční minimum zvýší o 290 Kč. Nově tedy od 1. 4. 2020 bude platit, že existenční minimum je 2490 Kč.

O kolik se zvýší životní minim jednotlivce v roce 2020?

Podobně, jako existenční minimum, se bude zvyšovat i životní minim. Co je to životní minimum – viz výše (citace ze zákona).

Životní minimum pro jednotlivce, platné do konce března 2020, je 3410 Kč. Od začátku dubna se zvýší o 450 Kč. Od 1. 4. 2020 je tedy životní minimum jednotlivce 3860 Kč.

O kolik se zvýší životní minim pro rodinu?

V případě, že se jedná o rodinu (několik osob, které společně sdílí domácnost a jsou společně posuzovány), pak je životní minimum stanoveno, jako součet částek, které přísluší pro jednotlivé členy rodiny. I tyto jednotlivé částky se v roce 2020 zvyšují. Od 1. 4. 2020 tedy platí že:

  • Životní minimum pro první dospělou sobu = 3550 Kč (zvýšení o 410 Kč)
  • Životní minimum pro druhou a další dospělou osobu (nebo o dítě starší 15 roků, které ukončilo, povinou školní docházku) = 3200 Kč (zvýšení o 370 Kč)
  • Životní minimum pro dítě do 6 roků = 1970 Kč (zvýšení o 230 Kč)
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků = 2420 Kč (zvýšení o 280 Kč)
  • Životní minimum pro dítě 15 -26 roků = 2770 Kč (zvýšení o 320 Kč)

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2020?

Pokud by se jednalo o důchodce, pak se životní minimum spočítá stejně, jako pro rodinu. Pokud by se jednalo o osaměle žijícího důchodce, pak životní minimum důchodce odpovídá životnímu minimu jednotlivce. Od 1. 4. 2020 je ve výši 3860 Kč.

Pokud by to bylo životní minim pro dva důchodce (kteří sdílí společnou domácnost), pak by to od 1. 4. 2020 byla částka 6750 Kč.

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem/dětmi v roce 2020?

Podobně, jako pro rodinu, se spočítá i životní minimum pro samoživitelku s dítětem (nebo dětmi). Celkové životní minimu odpovídá součtu částek za samoživitelku (3550 Kč) a za děti (podle počtu a věku dětí).

Co se změní díky zvýšení životního minima?

Životní a existenční minimum má vliv na různé sociální dávky. Nárok na tyto sociální dávky se totiž často posuzuje podle toho, jaké je životní minimum žadatele. Například u sociální dávky přídavky na dítě nebo porodné, nesmí mít žadatel (rodina) příjem vyšší než je 2,7 násobek životního minima.

Díky zvýšení životního minima od dubna 2020, tak může mít více lidí nárok na sociální dávky. Nebo mohou dostávat vyšší částky, než které dostávali na začátku roku.

Životní minimum také ovlivňuje to, jaká je nezabavitelná částka při exekuci. Díky zvýšení životního minima bude lidem s exekucí na plat (nebo na důchod či jiný příjem), zůstávat o něco málo více peněz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *