Kalkulačka životní a existenční minimum 2020

Životní minimum jednotlivce (tedy osoby, která žije sama, resp., je posuzována samostatně) je v roce 2020 částka 3860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2490 Kč.

Co je to životní nebo existenční minimum, a k čemu je dobré? Jaké je životní minimum třeba pro rodinu s dětmi, pro samoživitelku s dítětem nebo pro důchodce? A kolik je životní minimum při exekuci nebo v insolvenci?

Na tyto, a další otázky vám nabízí odpověď tento článek. Připravili jsme pro vás i online kalkulačku, ve které si můžete spočítat, jaké je životní minimum vás nebo vaší rodiny. Podíváme se i na to jak souvisí životní minimum a sociální dávky, nebo jaký je vztah mezi životním minimem a exekucí či insolvencí.

Výpočet: Kolik je životní minimum od 1. 4. 2020?

Kalkulačka životní minimum 2020
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Co je to životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum je „číslo“ které je stanovené zákonem a které (zjednodušeně) říká, jaká je hranice minimálního příjmu, která by jednotlivci měla umožnit pokrytí základních životních potřeb. Tedy především jídlo, oblečení a hygienické potřeby (pokrytí nákladů na bydlení se řeší odděleně).

Životní a existenční minimum, a jejich výše, se řídí zákonem 110/2006 Sb., a příslušnými nařízeními vlády, kterými se aktuální výše životního minima průběžně zvyšuje. Zákon pak životní a existenční minimum definuje jako:

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Kolik je životní minimum v roce 2020

Od 1.4.2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima. Je to zvýšení po poměrně hodně dlouhé době. Naposledy se životní minimum zvyšovalo v roce 2012. A tak částky platné na začátku roku 2020 již zcela neodpovídaly aktuální situaci. Vzhledem k tomu, že na životní minimum jsou navázány skoro všechny sociální dávky, nebo i výpočet exekuce a řada dalších věcí, vláda provedla zvýšení.

Životní minimum jednotlivce (tedy osoby, která žije sama, resp., je posuzována samostatně) je od 1.4.2020 částka 3860 Kč.

Životní minimum „rodiny“ (resp. několika společně posuzovaných osob, zpravidla těch, které žijí ve společné domácnosti) se určí jako prostý součet částek, které připadají na jednotlivé členy „rodiny“:

  • První dospělá osoba ve společné domácnosti od 1.4.2020 = 3550 Kč
  • Druhá a další osoba (starší 15 let, která není nezaopatřeným dítětem) od 1.4.2020 = 3200 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 6 roků = 1970 Kč
  • Nezaopatřené dítě 6 – 15 roků = 2420 Kč
  • Nezaopatřené dítě 15 – 26 roků = 2770 Kč

Pozn.: Za nezaopatřené dítě je považováno takové dítě, které se připravuje na budoucí povolání (řádné denní studium na základní, odborné, střední odborné, střední, vyšší odborné, vysoké škole apod.), nebo dítě které se kvůli nemoci či úrazu nemůže připravovat na budoucí povolání nebo i dítě které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost.

Kolik je existenční minium v roce 2020?

Podobně, jako se od 1.4.2020 zvýšilo životní minimum, došlo i k navýšení existenčního minima. Existenční minimum jednotlivce je 2490 Kč.

Jak existenční minimum, tak i životní minimum se používá například při posuzování nároku na různé sociální dávky. Rozebírat nyní, kdy je použito životní minimum, a kdy existenční minimum, by bylo nad rámec tohoto článku.

Pro účely toho článku stačí zmínit, že existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Životní minimum a sociální dávky

To, jaké je životní minium jednotlivce, nebo několika společně posuzovaných osob, má pak značný vliv při posuzování nároku na různé sociální dávky. Tak například na přídavky na dítě je nárok, pokud životní minimum rodiny v rozhodném období nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Nebo na porodné (při narození prvního či druhého dítěte), je nárok, pokud příjem nepřesáhne 2,7 násobek ŽM. V neposlední řadě má výše životního minima značný vliv i u dávek pomoci ve hmotné nouzi jako je příspěvek na živobytí (někdy také nazývaný jako „doplatek do životního minima) či doplatek na bydlení.

Životní minimum při exekuci v roce 2020

Životní minimum není důležité jenom pro sociální dávky. Má svůj vliv i na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci.

Pokud je například nařízena exekuce na účet v bance, zákon povoluje jednorázový výběr ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce (tedy aktuálně v roce 2020 je to 2×3860= 7720 Kč).

V dubnu se ale toto změnilo v souvislosti s epidemií koronaviru, kdy se dočasně (do 31.12.2020) nezabavitelné minimum při exekuci zvýšilo na dvojnásobek – tedy 4x životní minimum = 15 440 Kč.

Nebo při exekuci na mzdu se životní minimum podílí na tom, jaká je nezabavitelná částka. To je od 1.7.2020 ve výši 7771,5 Kč (to ale není vše, co vám při exekuci na mzdu musí zůstat – viz tato kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu 2020)

Životní minimum při insolvenci 2020

Stejný vztah, jako mezi životním minimem a exekucí, je i u insolvence. V případě, že se jedná o oddlužení (insolvenci) formou splátkového kalendáře, pak jsou prováděny srážky na základě identických pravidel, jako u exekuce. Resp. pro přesnost, srážky z důvodu insolvece odpovídají exekučním srážkám zde mzdy z důvodu přednostní pohledáky.

I zde tedy výše životního minima ovlivňuje to, kolik dlužníkovi zůstane z platu (nebo i z jiného příjmu), jako nezabavitelná částka. Pro výpočet splátek a nezabavitelné částky při insolvenci můžete použít tuto kalkulačku: Kalkulačka: Výpočet splátek insolvence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *