Výpočet dovolené u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2024

Od začátku roku 2024 bude u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), nárok na placenou dovolenou. U dohody DPČ to může být až 80 hodin dovolené za rok. U dohody DPČ to může být až 24 hodin dovolené za rok. Nevyčerpaná dovolená se bude proplácet při ukončení dohody.

Ti kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), se mohou těšit na placenou dovolenou. Podobně, jako „běžní“ zaměstnanci, budou mít i „dohodáři“ nárok na placenou dovolenou. Dovolenou bude možné čerpat podle běžných podmínek, nebo bude nárok i na proplacení dovolené, při ukončení smlouvy (dohody DPP nebo DPČ).

Nárok na dovolenou, bude i pro dohody zaručovat novela zákoníku práce, která byla schválena a začala platit začátku podzimu 2023. Nárok na dovolenou ale je až od začátku roku 2024.

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ od 1. 1. 2024

V roce 2023, byla projednána velká novela zákoníku práce. Mění se mnoho věcí. Změní se některé podmínky pro dohody DPP a DPČ. Budou nové podmínky pro práci z domu (home-office). Nebo i nové podmínky pro výpověď ze zaměstnání (nově bude možná výpověď i jen emailem).

Jednou z velkých novinek, je nárok na placenou dovolenou. U dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), bude od začátku roku 2024, nárok na dovolenou (podmínky budou podobné, jako pro všechny ostatní zaměstnance).

Na dovolenou, mohl sice být nárok u dohody již dříve. Nebylo to ale příliš časté. Předchozí znění zákoníku práce, zaručovalo nárok na dovolenou jen pro běžné zaměstnance (v pracovním nebo služebním poměru).

U dohody sice také bylo možné, aby byla domluvena dovolená (od toho je to „dohoda“, kdy je možné domluvit individuální podmínky), rozhodně to ale nebylo pravidlem.

Od 1. 1. 2024, bude i u dohody nárok na dovolenou ze zákona. Dovolenou bude možné čerpat podle běžných podmínek, nebo bude nárok na proplacení.

Kalkulačka – výpočet nároku na dovolenou u dohody DPP a DPČ v roce 2024

U dohody DPP a DPČ, bude od roku 2024 nárok na dovolenou, až po odpracování alespoň 80 hodin (odpracované hodiny v daném kalendářním roce).

Po této minimální odpracované době, bude nárok na nejméně na 1,54 hodiny dovolené, za každých 20 odpracovaných hodin (může ti být i více).

Výpočet dovolené pro zaměstnance: Kalkulačka: Nárok na dovolenou 2024 – výpočet poměrné části dovolené

Kalkulačka dovolená u dohody 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za rok:

Výpočet

Podmínky pro nárok a výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Pro výpočet nároku na dovolenou, se u dohody DPP a DPČ, bude používat fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin/týden.

Nárok na dovolenou, tedy bude za každých 20 odpracovaných hodin. Za každý takto odpracovaný „týden“ (20 odpracovaných hodin), bude nárok na 1/52 z celkové dovolené.

Minimální zákonný nárok na dovolenou, bude u dohody stejný, jako u pracovního nebo služebního poměru:

  • Minimálně 4 týdny dovolené (při 20ti hodinové týdenní pracovní době, je to 80 hodin za rok)

Může ale být nárok i na delší dovolenou:

  • Minimálně 5 týdnů dovolené u státních zaměstnanců (při 20ti hodinové týdenní pracovní době, je to 100 hodin za rok)
  • Minimálně 8 týdnů dovolené u pedagogických a akademických pracovníků (při 20ti hodinové týdenní pracovní době, je to 160 hodin za rok)

Kolik ale bude reálný minimální a maximální nárok na dovolenou u konkrétní dohody, bude záležet i na dalších faktorech. Hlavním faktorem pro výpočet dovolené, je konkrétní počet odpracovaných hodin v daném kalendářním roce.

Roli může hrát ale i to, zda zaměstnavatel poskytuje nějakou dovolenou navíc (nad zákonné minimum), apod. Roli může hrát i neschopenka, mateřská nebo rodičovská (stejné podmínky platí jak pro zaměstnance, tak pro dohodáře).

Kolik bude minimální dovolená u dohody o provedení práce (DPČ)?

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), je v zákoníku práce omezena na maximálně jednu polovinu běžné pracovní doby. Tj. na maximálně 20 hodin za týden.

Pokud by někdo pracoval na dohodu DPČ po celý rok (52 týdnů), pak při 20ti hodinách týdně, by měl nárok na minimálně 80 hodin placené dovolené (4 týdny).

Kolik bude minimální dovolená u dohody o provedení práce (DPP)?

Dohoda o provedení práce (DPP), je v zákoníku práce omezena na maximálně 300 hodin za rok (u jednoho zaměstnavatele).

U jedné dohody DPP, může tedy být nárok až na 24 hodin dovolené (nárok na dovolenou za 15 fiktivních „týdnů“ po 20 hodinách).

Vzhledem k tomu, že podobných dohod ale může být více (u různých firem), tak celková dovolená může být delší (u každé dohody, která je uzavřena s jiným zaměstnavatelem, bude vznikat nárok na dovolenou samostatně).

Podmínky pro čerpání dovolené u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Podmínky pro čerpání dovolené, by měly být pro dohody stejné, jako u zaměstnanců ve služebním nebo pracovním termínu. Platí, že o termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel.

Zaměstnavatel by měl zajistit čerpání dovolené během kalendářního roku (rozpis dovolených). Termín dovolené může být určen – minimálně ale 14 dní předem.

Nevyčerpaná dovolená, se převádí do následujícího roku. Nebo je nárok na proplacení při ukončení pracovní smlouvy (dohody).

Nárok na proplacení dovolené u dohody? Kolik dostanu za dovolenou?

novele zákoníku práce, nejsou žádné speciální podmínky, pro výpočet náhrady za dovolenou u dohody. Bude tedy platit standardní postup, jako pro všechny ostatní zaměstnance.

Za čerpanou dovolenou (proplácí se v následujícím měsíci), nebo i za nevyčerpanou dovolenou (proplácí se až při ukončení smlouvy), bude nárok na náhradu mzdy, která se vypočítá z průměrného výdělku. Viz kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou.

Průměrný výdělek se vypočítá v souladu s pokyny v zákoníku práce z předchozího kalendářního čtvrtletí. V případech, kdy není možné vypočítat průměrný výdělek, se použije pravděpodobný výdělek.

Odměna za dovolenou (čerpanou nebo nevyčerpanou), by tak měla být řádově stejná, jako hodinová mzda dojednaná v dohodě DPP nebo DPČ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *