Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy v roce 2021

Od začátku roku 2021 by se mohl změnit výpočet čisté mzdy. Navrhuje se zrušení superhrubé mzdy. To by pro většinu zaměstnanců znamenalo od ledna 2021 zvýšení čisté výplaty o minimálně 1000 Kč. Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021 si můžete vyzkoušet v naší kalkulačce. Navrhovaná změna ale zatím nebyla definitivně schválena. Zatím se tedy jedná jen o teoretický výpočet čisté mzdy v roce 2021.

Od začátku roku 2021 by se měl změnit výpočet čisté mzdy. V parlamentu se aktuálně diskutuje o zrušení superhrubé mzdy od 1. 1. 2021. Tím by se zjednodušil výpočet čisté mzdy, a pro většinu zaměstnanců by to znamenalo, že by se jim čistá mzda zvýšila o minimálně 1000 Kč (nebo i více – záleží především na tom, kolik je jejich hrubá mzda, a na jaké daňové slevy mají nárok).

Aktualizace 20. 11. 2020:

19. 11. 2020 schválil parlament zrušení superhrubé mzdy. V roce 2021 by se daň z výplaty počítala jen z hrubé mzdy. Daň u hrubé mzdy do 140 000 Kč měsíčně, bude 15% z hrubé mzdy. Z částky nad 140 000 Kč měsíčně bude daň 23%.

Zvýší se o daňová sleva na poplatníka o 774 Kč měsíčně. Z částky 24 840 Kč v roce 2020 (2070 Kč měsíčně), na 34 125 Kč v roce 2021 (2844 Kč měsíčně).

Viz nová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2021. Pro všechny zaměstnance se čistá výplata v roce 2021 zvýší (až o několik tisíc korun).

Změnu ale ještě musí schválit senát a prezident. Zatím není zcela jisté, že změny začnou platit hned od 1. 1. 2021.

Zrušení super hrubé mzdy od 1. 1. 2021

Mimo jiné i v souvislosti s probíhající epidemií koronaviru (COVID), již v létě 2020 padl návrh na zrušení superhrubé mzdy. Tím by se velmi podstatně změnil výpočet čisté mzdy. Při výpočtu výplaty ze zaměstnání, se totiž daň (což je 15%) nepočítá z hrubé mzdy, ale právě ze super hrubé mzdy.

Podle aktuálních návrhů (které se řeší v parlamentu), by se superhrubá mzda měla od 1. 1. 2021 zrušit, a daň (15%) by se počítala jen z hrubé mzdy.

To by pro většinu zaměstnanců znamenalo zvýšení čisté výplaty minimálně o několik stokorun.

  • Při hrubé mzdě 20 000 Kč, by to znamenalo zvýšení čisté výplaty o cca 1000 Kč
  • U hrubé mzdy 40 000 Kč, by to znamenalo zvýšení čisté mzdy o cca 2000Kč

Mzdová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by mohla být vaše čistá výplata od ledna 2021, pokud by došlo ke zrušení super hrubé mzdy.

Je nutné upozornit, že příslušná změna zatím nebyla schválena v parlamentu. Výpočet čisté mzdy v roce 2021, je tedy jen orientační.

V kalkulačce se vychází z toho, že by v roce 2021 byla zachována daň z výplaty ve výši 15%, a že by i všechny daňové slevy (na zaměstnance, na dítě, nebo i další), zůstaly ve stejné výši, jako v roce 2020.

Výpočet v této kalkulačce je tedy nutné zatím brát pouze jako teoretický/orientační výpočet, jak by se vypočítala čistá výplata od ledna 2021, pokud budou schváleny navrhované změny.

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Co je to super hrubá mzda a jak funguje výpočet daně z výplaty?

Superhrubá mzda byla zavedena již v roce 2008. Zatímco sociální nebo zdravotní pojištění se vypočítává, jako určité procento z hrubé mzdy, u daně (což je aktuálně 15%) to funguje jinak.

Daň z výplaty (15%) se vypočítává ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je součet hrubé mzdy zaměstnance a sociálního a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem.

Kromě sociálního (6,5%) a zdravotního (4,5%) pojištění, které vám stát strhne z výplaty (z hrubé mzdy), totiž zaměstnavatel musí také zaplatit za své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění):

  • Sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem (24,8% hrubé mzdy)
  • Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (9% hrubé mzdy)

Superhrubá mzda je tak 133,8% hrubé mzdy.

Kolik je superhrubá mzda v roce 2020?

Pokud máte hrubou mzdu například 30 000 Kč, pak se daň 15% nepočítá z těchto 30 tisíc korun (jako se počítá sociální a zdravotní pojištění).

Daň se ale vypočítá ze superhrubé mzdy, což je u výplaty 30 000 Kč, částka 40 140 Kč. Daň z výplaty se tedy počítá z částky, která je o jednu třetinu vyšší než vaše skutečná hrubá mzda.

Pokud dojde od 1. ledna 2020 ke zrušení superhrubé mzdy, pak by se daň počítala už jen z hrubé mzdy. Tedy z částky, která je podstatně nižší. A tím by se logicky snížila výše daně, a zvýšila by se čistá výplata.

Nový výpočet čisté výplaty od začátku roku 2021

Jak již bylo zmíněno výše, aktuální návrh na zrušení superhrubé mzdy, zatím nebyl definitivně schválen. Většina politiků se shodne na tom, že by se měla superhrubá mzda zrušit. A je velká pravděpodobnost, že od začátku roku 2021, opravdu dojde k nějaké změně ve výpočtu čisté mzdy.

To na čem se politici neshodnou je už to, v jaké výši by měla být daň z výplaty od roku 2021.

Jedním z návrhů je právě to, s čím počítáme i v naší mzdové kalkulačce, pro výpočet čisté mzdy v roce 2021. A to, že by daň z výplaty byla v roce 2021:

  • Do částky cca 140 000 Kč měsíčně (hrubá mzda), by byla daň ve výši 15% a počítala by se jen z hrubé mzdy
  • Z částky nad cca 140 000 Kč měsíčně (hrubá mzda), by byla zvýšená daň 23% (což by se vztahovalo jen na částku převyšující zmíněných cca 140 000 Kč)

Zrušení superhrubé mzdy a současně i zvýšení daně z výplaty

Někteří politici ale navrhují, aby se společně se zrušením superhrubé mzdy změnila i výše daně z výplaty.

Tedy, že by namísto dosavadních 15% ze superhrubé mzdy, byla od ledna 2021 daň z výplaty ve výši 19% z hrubé mzdy. To by pak reálně znamenalo, že by se výše čisté výplaty příliš nezměnila.

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na zaměstnance

Další politici ale zase navrhují, aby se se změnily (zvýšily) některé daňové slevy. Jako je například daňová sleva na zaměstnance.

Ta je aktuálně ve výši 24 840 Kč za rok (tj. 2070 Kč měsíčně). Jedním z návrhů je zvýšení této daňové slevy o polovinu, tedy na cca 30 000 Kč.

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na dítě

Nebo je navrhováno i zvýšení daňové slevy na dítě. Ty jsou aktuálně odstupňovány podle počtu dětí.:

  • Na první dítě je to 15 204 Kč za rok (1267 Kč měsíčně)
  • Na druhé dítě je to 19 404 Kč za rok (1617 Kč měsíčně)
  • Na třetí a každé další dítě je to 24 204 Kč za rok (2017 Kč).
  • U dítěte se ZTP je to pak vždy dvojnásobek

Jedním z návrhů, je zvýšení těchto daňových slev na dítě. Což by pak pro zaměstnance, který má jedno nebo více dětí, opět mohlo znamenat zvýšení čisté mzdy.

Kolik bude čistá výplata v roce 2021?

Na definitivní verdikt, kolik přesně bude čistá výplata v roce 2021, je nutné počkat, dokud nebude příslušný zákon schválen v parlamentu a senátu.

Zatím to ale aktuálně vypadá, že bude nakonec schválena právě ta varianta, kterou používáme pro výpočet v naší mzdové kalkulačce pro výpočet čisté výplaty v roce 2021.

Tedy zrušení super hrubé mzdy od 1. 1. 2021 a současně zachování výše daně z výplaty na 15% (resp. 23% u nadprůměrně vysoké výplaty). Přičemž by se daň počítala jen z hrubé mzdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *