Kalkulačka mateřské 2024: Výpočet peněžité podpory v mateřství

Od 1. 1. 2024, platí nové podmínky pro výpočet mateřské. Zvýšily se redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. A došlo i ke zmírnění podmínek – na PPM mohou mít nárok i nastávající maminky, které jsou před porodem na neschopence (s nárokem na nemocenskou).

Peněžitá podpora v mateřství, je finanční dávka, které se obvykle říká „mateřská“. Je vyplácena těhotným ženám už před porodem (nárok na ni ale může mít i otec dítěte – až po porodu).

Na mateřskou je nárok přibližně 7 měsíců (28 týdnů). Po skočení mateřské, bývá nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek, případně až do 3 roků dítěte).

Mezi hlavní podmínky, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, patří předchozí minimální doba v zaměstnání (nebo placení nemocenské pojištění u podnikatelů). A kromě toho jsou zde i další podmínky.

Mateřská může být i poměrně vysoká (může to být až 70% z hrubé mzdy). Nebo i jenom minimální (například u většiny OSVČ to vychází jenom na lehce přes 5000 Kč).

Kalkulačka výpočet mateřské 2024 – kolik je PPM (výpočet pro zaměstnance)

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská v roce 2024. Pro výpočet můžete zadat průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (ve skutečnosti je výpočet trochu složitější, ale i výpočet na základě průměrné hrubé mzdy vychází +/- podobně).

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) je nárok 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata). Otec dítěte, nebo ten kdo převzal dítě do péče, má nárok kratší dobu mateřské.

Výpočet v následující kalkulačce, je určen pro maminky, které před porodem pracovaly v nějakém zaměstnání. Pro ty, které podnikaly jako OSVČ, je určena tato kalkulačka: Výpočet peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Další kalkulačky:

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2024?

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), se v roce 2024 příliš neliší od toho, co platilo i v předchozích letech.

Nejdůležitější podmínkou, je minimální doba účasti na nemocenském pojištění – tj. doba v zaměstnání nebo podnikání (při kterém si OSVČ platí nemocenské pojištění). Pro nárok na PPM, je nutné mít minimálně 270 dní, za poslední 2 roky.

Pro nárok na mateřskou, se započítají všechna předchozí zaměstnání (za poslední dva roky). A může se započítat i práce na dohodu DPP (příjem nad 10 000 Kč) nebo práce na dohodu DPČ (příjem nad 4 000 Kč).

Může se započítat i předchozí rodičovský dovolená, nebo neplacené volno po skončení rodičovské. A studentkám se může započítat i předchozí doba studia (po dokončení školy).

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání (změna podmínek od 1. 1. 2024)

Na mateřskou je nárok, pokud že žena před porodem zaměstnaná (nebo si jako OSVČ platí pojištění).

Pokud ale zaměstnání skončilo v době před porodem, tak může být na PPM nárok, díky ochranné době. Ochranná doba, je až 180 dní, po skončení zaměstnání, ve kterém již žena byla těhotná.

Od 1. 1. 2024, také došlo ke zmírnění podmínek pro nastávající maminky, které jsou před porodem v pracovní neschopnosti.

Od začátku roku 2024 platí změna zákona o nemocenském pojištění. Na mateřskou může být nárok, pokud je žena až do porodu v pracovní neschopnosti, a má nárok na nemocenské dávky (i když není splněna podmínka ochranné doby – musí ale být splněna podmínka minimálních 270 dní účasti na nemocenském pojištění).

Nástup na mateřskou dovolenou – kdy začíná mateřská?

Mateřská dovolená (a nárok na peněžitou pomoc v mateřství), začíná už před porodem. Konkrétní datum, si může nastávající maminka zvolit sama. Termín nástupu na mateřskou, je mezi začátkem 8 a 6 týdne před porodem.

Pokud by šel na mateřskou otec dítěte, tak ten má nárok na PPM, až po porodu (od začátku 7 týdne po porodu, do té doby má nárok na 2 týdny placené otcovské dovolené).

Výpočet kolik je mateřská v roce 2024

Od začátku roku (od 1. 1. 2024), platí nové redukční hranice pro výpočet mateřské dovolené. Pro některé maminky to může znamenat vyšší mateřskou – platí to především pro ty, které mají v zaměstnání nadprůměrnou mzdu. U takových maminek je v roce 2024 nárok na vyšší mateřskou (až o několik tisíc korun).

Redukční hranice pro výpočet mateřské 2024:

 • 1 redukční hranice – do 1466 Kč (počítá se 100 %)
 • 2 redukční hranice – od 1466 do 2199 Kč (počítá se 60 %)
 • 3 redukční hranice – od 2199 do 4397 Kč (počítá se 30 %)

Kolik je mateřská:

 • 70% z redukovaného vyměřovacího základu

Maximální mateřská 2024:

 • 53 910 Kč za 30 dní
 • 352 212 Kč za 28 týdnů
 • 465 423 Kč za 37 týdnů

Výpočet mateřské:

 • Výpočet se provádí z rozhodného období (posledních 12 měsíců v posledním zaměstnání)
 • Při výpočtu se zohledňují vyloučené dny (předchozí nemocenská, apod.)
 • Při souběhu více zaměstnání (více pojištěných činností) se vyměřovací základ počítá pro každé zaměstnání samostatně
 • Pro výpočet mateřské na druhé dítě (do 4 roků prvního dítěte) se může použít vyměřovací základ z doby před první mateřskou

Co kdy někdo nemá nárok na mateřskou?

Případů, kdy těhotná žena nemá nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) je každý rok poměrně hodně (jedná se o několik tisíc maminek). Ve složité situaci jsou nezaměstnané ženy, studentky, podnikatelky, které si včas neplatily nemocenské pojištění, atd.

V některých případech, může být před porodem (a po té i po porodu) nárok na nemocenskou v souvislosti s porodem (nárok může být 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu).

Pokud není nárok na mateřskou, tak je nárok na rodičovský příspěvek (což je nově 350 000 Kč). Rodičovská se v takovém případě vyplácí hned po porodu (jinak je nárok až po skončení mateřské).

Pokud nemá na mateřskou nárok žena, tak na ni při splnění příslušným podmínek může mít nárok muž (otec dítěte). Ten má ale nárok až po porodu a kratší dobu (a znamená to pro něj nutnost čerpání rodičovské dovolené v zaměstnání).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *