Daňové přiznání 2024 – kdo musí podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání se musí podat, pokud jsou příjmy nad 50 000 Kč. Pro zaměstnance s vedlejším příjmem, to je nad 20 000 Kč. Termín pro daňové přiznání je do 2. 4. 2024 (nebo do 2. 5. 2024 pro daňové přiznání přes internet). Za zaměstnance většinou daně řeší firma – roční zúčtování daně.

Daňové přiznání, se netýká jenom podnikatelů. Za zaměstnance (nebo dohodáře), sice obvykle daně vyřeší firma. Někdy si to ale musí zaměstnanec řešit sám.

Obecně platí povinnost podat daňové přiznání, pokud jsou příjmy za rok 2023 vyšší než 50 000 Kč.

Zaměstnanci musí podávat daňové přiznání, pokud mají kromě příjmu ze zaměstnání, i nějaké jiné příjmy vyšší než 20 000 Kč.

Daňové přiznání 2024 – zvýšení limitu na 50 000 Kč

V minulém roce, bylo schváleno zvýšení limitu, od kterého je nutné podávat daňové přiznání. Dříve byla povinnost od 15 000 Kč. V roce 2024 (příjmy za rok 2023), se limit zvýšil na 50 000 Kč.

Zvýšil se i limit, od kterého si musí podávat daňové přiznání zaměstnanci. Dříve se to týkalo příjmů nad 6000 Kč. V roce 2024 (příjmy za rok 2023), se limit pro „vedlejší“ příjmy zvýšil na 20 000 Kč.

Kdo musí podávat daňové přiznání v roce 2024 (příjmy za rok 2023)

Velká většina lidí, nemusí daňové přiznání řešit. Platí to například pro důchodce (pokud nemají jiné zdanitelné příjmy a berou jenom důchod). Platí to i pro většinu zaměstnanců (za které zaměstnavatel podává roční zúčtování daně).

Pořád je ale poměrně hodně lidí, kteří mají povinnost podat daňové přiznání.

Kdy se musí podat přiznání 2024:

  • Pokud jsou příjmy (za rok 2023) vyšší než 50 000 Kč
  • Pokud má někdo souběh více zaměstnání
  • Pokud má někdo při zaměstnání vedlejší příjem nad 20 000 Kč
  • Pokud je vykazována daňová ztráta

Kdo nemusí podat daňové přiznání 2024:

  • Roční příjem je nižší než 50 000 Kč
  • Během roku 2023 byl příjem jenom z mateřské, rodičovské, z nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti, z důchodu, příležitostné příjmy do 30 000 Kč, apod.
  • Během roku 2023 byl příjem jenom z brigády na DPP (do 10 000 Kč měsíčně) nebo na dohodu DPČ (příjem do 4000 Kč měsíčně)
  • Příjmy jsou pouze ze zahraničí (příjem ze závislé činnosti, který je vyjmut ze zdanění)

Termíny pro daňové přiznání v roce 2024

Pokud má daně řešit firma (zaměstnavatel) – roční zúčtování daně za zaměstnance nebo za dohodáře, pak je nutné do 15. 2. 2024 požádat o provedení ročního zúčtování.

Pokud si budete podávat daňové přiznání sami, tak je na to čas do začátku dubna nebo do začátku května:

  • Daňové přiznání do 2. 4. 2024 – platí pro přiznání v „papírové podobě“
  • Daňové přiznání do 2. 5. 2024 – platí pro přiznání přes internet (elektronicky)

V roce 2024, se termín pro daňové přiznání posouvá až na úterý 2. duben 2024, protože prvního dubna je Velikonoční pondělí. Kompletní daňový kalendář pro rok 2024 je možné najít zde.

Obecně platí, že Finanční úřad případně toleruje zpoždění až o 5 dní. Tj. pokud se nezpozdíte o více než 5 dnů, pak nehrozí žádná sankce.

Daňové přiznání 2024 – změna zaměstnání během roku, souběh více zaměstnání

Dojde-li k situaci, kdy zaměstnanec během roku 2023 změnil zaměstnání, pak se mu o daňové přiznání (roční zúčtování daně), postará jeho poslední zaměstnavatel (firma, kde nyní pracuje).

Je ale nutné požádat o roční zúčtování (do 15. února 2024) a dodat všechny podklady.

Jedná-li se o situaci, kdy měl zaměstnanec během roku 2023 více různých zaměstnání, které byly souběžně (během jednoho měsíce), tak si bude muset daně vyřešit sám.

To se může týkat například těch, kdo mají 2 HPP současně. Nebo i dalších případů, kdy je prováděna práce pro více různých zaměstnavatelů, během jednoho kalendářního měsíce.

Daňové přiznání 2024 – podnikání při zaměstnání jako OSVČ vedlejší

Poměrně hodně lidí, má k zaměstnání přivýdělek z podnikání, jako OSVČ vedlejší. V takovém případě, si obvykle musí vyřešit daňové přiznání sami.

Pokud je příjem z podnikání při zaměstnání vyšší než 20 000 Kč (příjmy za rok 2023), tak je nutné podat daňové přiznání (viz formulář daňové přiznání 2024).

Pro většinu OSVČ, současně platí povinnost, aby daňové přiznání podávali elektronicky (přes internet).

Daňové přiznání 2024 – kdo řeší daně po skončení zaměstnání?

Po skončení zaměstnání, je možné požádat posledního zaměstnavatele, o provedení ročního zúčtování daně.

Žádost je nutné podat do 15. 2. 2024. Bývalá firma, bude daně řešit jen v případě, že po skončení zaměstnání nebyly jiné zdanitelné příjmy.

Pokud někdo v roce 2023 dostal výpověď ze zaměstnání, a následně byl na Úřadu práce, a pobíral podporu v nezaměstnanosti, tak může požádat v posledním zaměstnání o roční zúčtování.

Pokud ale po skončení posledního zaměstnání byly i nějaké jiné příjmy, nebo pokud jsou jiné důvody, pak si musí nezaměstnaný vyřešit daňové přiznání sám.

Daňové přiznání 2024 a příležitostné příjmy, brigády DPP a DPČ

U některých příjmů se nemusí řešit daňové přiznání. Platí to pro různé dávky od státu, jako je například nemocenská během neschopenky, mateřská a rodičovská nebo podpora v nezaměstnanosti.

Pokud měl někdo během roku 2023 příjem jenom z těchto dávek, nebo pokud měl jenom nějaké příležitostné příjmy (do 30 000 Kč), pak se daňové přiznání neřeší.

Daňové přiznání není potřeba řešit, ani pokud jsou během roku pouze příjmy, ze kterých se platí srážková daň.

Platí to pro dohody o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000 Kč měsíčně). Nebo pro dohody o pracovní činnosti (DPČ), s příjmem do 4000 Kč měsíčně.

Někdy se ale i v těchto případech může daňové přiznání vyplatit – například pokud je možné využít různých odpočtů (za darování krve, za manželku, za dítě, apod.). Pak může být případně nárok i na vrácení daní – daňový přeplatek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *