Jak se daní důchod? Kdy musí důchodce podat daňové přiznání?

I důchodce může mít povinnost podat daňové přiznání (hlavně když má příjem z podnikání, z nájmu nebo jiné příjmy). A někdy se dokonce platí i daň z důchodu – pokud je důchod vyšší než 52 900 Kč měsíčně. Daň pro důchodce je 15% (nebo 23%). I důchodce má nárok na daňové slevy nebo odečty z daní.

Z důchodu se obvykle neplatí žádné daně. Přesto ale může nastat situace, kdy se i z důchodu odvádí daň. Týká se to ale jenom seniorů, kteří mají opravdu velmi vysoký důchod (cca 52 tisíc korun měsíčně a více).

Pokud má ale důchodce kromě penze i nějaké jiné příjmy (z podnikání, z pronájmu, z kapitálových investic, apod.), tak může mít povinnost, aby podal standardní daňové přiznání. Letos je termín pro daně do 2. dubna 2024.

Kdy se platí daň z důchodu?

Drtivá většina důchodců se nemusí obávat, že by museli platit nějakou daň z důchodu. Platí to pro 99,95% všech penzistů. Pro 0,05% starobních důchodců to ale neplatí.

Ten, kdo má důchod za minulý rok vyšší, než 36 násobek minimální mzdy (tj. má důchod více než 51 900 Kč měsíčně), tak už má povinnost zaplatit běžnou daň 15% (nebo pokud má i nějaké další příjmy, tak to může být i 23%).

Důchod přes 50 tisíc korun, mělo v minulém roce jenom 1278 penzistů (viz statistiky důchodů na webu ĆSSZ). Většina seniorů tedy žádnou daň neplatí (pokud nemají i další příjmy).

Limit pro zdanění důchodu v roce 2023 a 2024

Limit, od kterého se platí daň z důchodu, se odvíjí od toho, kolik je minimální mzda

  • V roce 2023 byla minimální mzda 17 300 Kč, důchod se daní od 622 800 Kč
  • V roce 2024 je minimální mzda 18 900 Kč, důchod se bude danit od 680 400 Kč

Povinnost zaplatit daň, se tedy odvíjí o celkové vyplacené částky za předchozí rok (v roce 2024 by se danil důchod vyplacený během roku 2023; v roce 2025 se bude danit důchod vyplacený během roku 2024).

Do celkového limitu, se nepočítá jenom samotný starobní důchod, ale případně i další důchodové dávky (invalidní důchod, vdovský důchod, vdovecký důchod, apod.).

Daň z důchodu 2023 2024
Minimální mzda 17 300 Kč 18 900 Kč
Limit pro daň z důchodu 622 800 Kč 680 400 Kč
Měsíční důchod 51 900 Kč 56 700 Kč

Kdy má důchodce povinnost podat daňové přiznání?

Pokud má důchodce příjem pouze ze starobního důchodu (nebo z invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu), tak obvykle nemusí podávat daňové přiznání (výjimkou je nadlimitní důchod – viz výše).

Jestliže ale důchodce podniká, nebo má příjmy z pronájmu, nebo i některé jiné příjmy, tak může být povinnost podat klasické daňové přiznání.

V roce 2024, se zvýšil limit příjmu, při kterém se nemusí podávat daňové přiznání:

  • Dříve se daňové přiznání podávalo při příjmu nad 15 000 Kč.
  • V roce 2024, se ale daňové přiznání musí podat, až když je příjem nad 50 000

Do těchto 50 000 Kč se počítá příjem z podnikání, z nájmu a různé jiné příjmy, důchod nebo nějaké sociální dávky jako třeba příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, a jiné se do toho nepočítají.

Jaký je termín pro daňové přiznání v roce 2024

Letos se musí daňové přiznání podat nejpozději do úterý 2. dubna 2024 (platí to pro vyplnění klasického papírového formuláře).

I důchodce má případně možnost podat daňové přiznání elektronicky (pak je termín až do 2. května 2024), nebo prostřednictvím daňového poradce (pak je termín až do 1. července 2024).

Daňové přiznání se podává u Finančního úřadu podle místa bydliště (podle adresy trvalého pobytu).

Jak je to s placením daní nebo s nárokem na daňový přeplatek?

Jestliže v daňovém přiznání vyjde povinnost zaplatit nějakou daň, tak je nutné zaplatit nejpozději do 4 dnů, po odevzdání formuláře (při zpoždění 5 dní a více, už bude Finanční úřad účtovat penále).

Vznikne-li nárok na vrácení daní (daňový přeplatek), tak je v daňovém přiznání nutné požádat o vrácení přeplatku (vrací se až částky 200 Kč a více). Finanční úřad vyplácí přeplatky do 30 dnů od podání přiznání.

Nárok na daňové slevy u důchodce

Když má důchodce povinnost podat daňové přiznání, tak si může uplatit i různé daňové slevy. Žádná speciální daňová sleva pro důchodce sice neexistuje, může být ale nárok na všechny běžné daňové slevy:

  • Důchodce má nárok na základní slevu na poplatníka (30 840 Kč)
  • Může být nárok na slevu pro invalidní důchodce (2520 Kč pro stupeň I. a II, nebo 5040 Kč pro stupeň III.)

Důchodce může mít nárok i na slevu za dítě (pokud má nezaopatřené dítě, nebo někdy je možné tuto slevu uplatnit i za vnuka/vnučku)

V roce 2024 může mít důchodce nárok i na slevu za manželku (24 840 Kč nebo 49 680 Kč, pokud je manželka ZTP/P).

Od příštího roku, už ale důchodce nebude mít nárok na slevu za manželku (podmínky se změnily, a od roku 2025 už na tuto slevu bude nárok, jenom pokud bude manželka pečovat o dítě do 3 roků).

Kromě toho, může být nárok i na další daňové slevy, nebo i na odečty z daní (odečíst je možné úroky z hypotéky, dary, darování krve, a různé jiné).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *