Daňové přiznání 2024: Jak snížit daně? Co se dá odečíst z daní?

V daňovém přiznání, je možné uplatnit různé daňové slevy, nebo odečíst i další položky, kterými se snižuje daňový základ. V roce 2024 (daňové přiznání za rok 2023), platí několik změn. V následujících odstavcích je popsáno, jak je možné snížit daně, a co se dá odečíst z daní.

Podnikatelé (OSVČ), nebo i zaměstnanci, si mohou z daní odečíst řadu různých položek. Některé odpočty snižují přímo výslednou daň (viz: na jaké daňové slevy je nárok v roce 2024). Další odečitatelné položky, snižují daňový základ (což ve výsledku také znamená snížení daní).

Od začátku roku 2024, platí konsolidační balíček, který přinesl řadu změn i v oblasti daní (zvýšila se daň z nemovitosti, změnily se sazby DPH, zrušily se některé daňové slevy).

Část z těchto změn, se týká už daňového přiznání podávaného v roce 2024 (příjmy za rok 2023). Další změny se projeví až příští rok, u daňového přiznání v roce 2025 (příjmy za rok 2024).

Jaké jsou termíny pro daňové přiznání v roce 2024?

Daňové termíny, pro podání každoročního přiznání, se v roce 2024 nijak zvláště nemění. Drobné změny, jsou dány pouze tím, jak letos vychází svátky (Velikonoce jsou 1. dubna 2024):

 • Úterý 2. 4. 2024 – základní termín pro daňové přiznání
 • Čtvrtek 2. 5. 2024 – termín pro elektronické daňové přiznání
 • Pondělí 1. 7. 2024 – termín pro daňové přiznání přes daňového poradce

Z uvedených termínů pro daňové přiznání, pak pro podnikatele (OSVČ), vyplývají i termíny do kdy je nutné podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Přehledy je nutné podat do jednoho měsíce, od skutečného termínu podání přiznání.

Kdo musí podat daňové přiznání v roce 2024?

V roce 2024, platí trochu jiné limity, od jakého příjmu se musí podávat daňové přiznání.

Povinnost podat daňové přiznání se týká těch, kdo mají za minulý rok (2023) příjem vyšší než 50 000 Kč.

U zaměstnanců je povinnost podat si daňové přiznání sám, pokud je vedlejší příjem k zaměstnání vyšší než 20 000 Kč.

Viz: Podobnější informace kdo musí v roce 2024 podávat daňové přiznání sám

Jak snížit daně? Co se dá odečíst z daní?

Daně je možné snížit dvěma způsoby:

 • Uplatněním daňové slevy (viz kompletní přehled daňových slev 2024)
 • Uplatněním odečtů z daňového základu (nezdanitelné části)

Pro snížení daní, mají největší efekt daňové slevy. Ty snižují přímo výslednou daň (například základní daňová sleva na poplatníka, sníží výslednou daň o 30 840 Kč; daňová sleva za manželku sníží daň o 24 840 Kč, sleva za jedno dítě sníží daň o 15 2024 až 27 840 Kč).

Daňové odečty, které snižují daňový základ, takto velký efekt nemají (pokud si za daní odčtete 24 000 Kč za penzijní spoření, tak se výsledná daň sníží o 3600 Kč; za jeden odběr krve je možné odečíst 3000 Kč, což výslednou daň sníží o 450 Kč, atd.)

Na jaké daňové odečty je nárok v roce 2024?

Z daňvého základu je možné odečíst především tyto položky:

 • Dary (včetně darování krve nebo kostní dřeně)
 • Penzijní spoření
 • Životní pojištění
 • Úroky z hypotéky
 • Zkoušky ověřující další vzdělávání
 • Členské příspěvky odborům

Daňové přiznání 2024: Jak odečíst dary?

Z daňového základu, je možné odečítat různé dary. Aby bylo možné dary odečíst, tak se musí jednat o minimální částku 1000 Kč nebo více než 2% z daňového základu (celkový součet všech darů za minulý rok).

Z daní je možné odečíst maximálně 15% z daňového základu (například pokud má někdo z podnikání zisk 1 milión, tak by si za dary mohl odečíst až 150 tisíc korun).

I v roce 2024 (u příjmů za rok 2023) zatím stále platí, že limit pro odpočet darů, je zvýšený na 30% (kvůli válce na Ukrajině).

Do celkového limitu darů (maximálně 30%), se započítá i odpočet za darování krve (3000 Kč za jeden bezplatný odběr) nebo za darování kostní dřeně, kmenových buněk nebo nějakého orgánu (20 000 Kč).

Daňové přiznání 2024: Odpočet penzijka

Daňový základ je možné snížit, pokud si spoříte na důchod formou penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo v doplňkovém penzijním spoření.

Jednou z podstatných podmínek u penzijního pojištění, je sjednaná výplata až po 60 měsících (a současně nejdříve po dosažení věku 60 roků).

Z daňového základu je možné odečíst až 24 000 Kč. Odečíst je ale možné až spoření nad 1000 Kč měsíčně.

Pokud platíte 1000 Kč měsíčně, pak si nemůžete odečíst nic. Pokud platíte 2000 Kč měsíčně, tak si můžete odečíst 12 000 Kč. Pokud platíte 3000 Kč, tak si můžete odečíst 24 000 Kč.

Daňové přiznání 2024: Odpočet životka

Stejně jako penzijko, je z daní možné odečíst i životko (životní připojištění). I zde je možné odečíst až 24 000 Kč za rok.

I pro životní pojištění platí několik omezení (výplata pojištění nejdříve v 60 letech, minimální doba 5 roků, a další podmínky).

Daňové přiznání 2024: Odpočet hypotéky

Poměrně výrazné snížení daní, může přinést odpočet zaplacených úroků u hypotéky (nebo u jiného úvěru na bydlení).

Z daňového základu je možné odečíst až 150 000 Kč (u starších hypoték, před rokem 2021, je možné odečíst až 300 000 Kč). Odpočet se ale týká jenom úroků (ne celé splátky, u nových hypoték ale úroky tvoří větší část splátky).

Daňové přiznání 2024: Odpočet za zkoušky

V daňovém přiznání 2024 (příjmy za rok 2023), je možné ještě naposledy odečíst platby za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Může se jednat o maximálně 10 000 Kč (u zdravotně postižených až 13 000 Kč, při těžkém zdravotním postižení až 15 000 Kč).

V roce 2025 (příjmy za rok 2024) už na tento odpočet nebude nárok (došlo ke zrušení v konsolidačním balíčku).

Daňové přiznání 2024: Odpočet odborářských příspěvků

V roce 2024, je za daní možné naposledy odečíst i zaplacení příspěvky odborům. Může to být maximálně 3000 Kč za rok (maximálně 1,5% z daňového základu).

I na tento odpočet už v roce 2025 nebude nárok (zrušil ho konsolidační balíček).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *